Cehennem ve Açgözlülük

Mutaffifin Süresi


1. Veyl ölçü ve tartıda hile yapanlara!
2. Onlar ki, insanlar üzerinden kendilerine ölçtüklerinde tam basarlar.
3. Onlara ölçtükleri veya tarttıklarında ise eksiltirler
4. Onlar, tekrar diriltileceklerini zannetmiyorlar mı?

Açgözlülük tıpkı cehennem gibidir. Nasıl cehenneme insanlar atıldıkça daha yokmu diye haykırıyorsa açgözlü insanlarda hak ve hukuku gözetmeyerek bu dünyanın geçici zevkleri için daha yokmu daha yokmu diye haykırır dururlar.

Bu dünyanın menfaaatleri geçicidir. İnsanlar elbetteki geçimlerini sağlayabilmek için çalışıp birşeyler kazanmak zorundalar fakat haksızlık ederek, insanların hakkını yiyerek, zorbalıkla veya elinde sahip oldugu imkanları kötü yönde kullanarak birşeyler kazanması elbetteki kabul edilebilir birşey degildir.

Nitekim Medyen halkı da tartıda ve ölçüde (Ticarette veya İş hayatında) aşırı gidip helak olmuş kavimler arasındadır. Dikkat edin bu kavimler hikaye olsun diye anlatılmadı. Ders olsun diye! Allah Tövbe Süresi 70 inci ayette “medyen halkının ve yerle bir olan şehirlerin haberleri ulaşmadı mı? ” diye uyarıyor bizleri dikkat edelim.

Tevbe Süresi
(70) Onlara kendilerinden öncekilerin; Nûh, Âd ve Semûd kavimlerinin; İbrahim`in kavminin; medyen halkının ve yerle bir olan şehirlerin haberleri ulaşmadı mı? Peygamberleri onlara apaçık mucizeler getirmişti. (Ama inanmadılar Allah da onları cezalandırdı. ) Demek ki Allah onlara zulmediyor değildi, ama onlar kendilerine zulmediyorlardı.

Rızkı Allah verir. Rızkın fazla verilmesi belki de büyük bir şer olabilir insan için biz bilemeyiz Allah bilir o nedenle Allah`tan hayırlı ve helal olanı istemeliyiz. Selametle….

Yazar : Hakkı

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website