Günümüzün bazı cemaat liderleri (Şeyhleri)

Günümüzün bazı cemaat liderleri (Şeyhleri)

“Şeyhini müritleri uçurur” dedikleri bu söz, çok yerinde olsa gerek. Çünkü günümüzde hangi cemaate bakarsak bakalım neredeyse müritlerinin tamamı, (kendileri farkında olmadan) liderlerini adeta Allah`ın önüne koydukların veya taptıklarını görmekteyiz…
Tarih boyunca neredeyse bütün cemaat liderleri kendilerini “mehdi veya uyarıcı” olduklarını dolaylı bir şekilde müritlerine telkin etmişlerdir . Müritleri de bu şevk ve heyecan ile kendilerini adeta “Peygamber sahabesiymiş” gibi sanarak, ona teslim olmuşlardır. Hatta tüm benliklerini ve iradelerini şeyhlerine teslim etmişlerdir…
“ Bu durumu Hıristiyan dünyasındaki kiliselerdeki papazlara gidip, günah çıkartmasına da benzetebiliriz.”
Bu beklenti neredeyse Hz. Musa`dan beri Yahudi toplumunda başlamıştır… Daha sonra bunu Hıristiyan alemi Hz. İsa öldürüldükten sonra yeniden bedenlenip, dünyaya döneceği inancı ağar basmıştır… Ve son olarak bu beklenti modasına Müslümanlar da uyup, Peygamberimizin ölümünden sonra yaşanan din ve mezhep adına yapılan katliamların ardından, bir kurtarıcı gelecek söylentileri oluşmaya başlamıştır…
Yani Mehdi… Anlamı da zaten hidayet veren ve kurtaran anlamındadır… Tüm bu söylentilerin aksine, Kuranda asla Mehdiyle ilgili bir ayetin olmamasına rağmen, Müslümanlar sürü psikolojisiyle Hıristiyan ve Yahudi geleneği olan adetlere farkında olmadan inanmaktadırlar… Ve yine farkında olmadan son peygamber Hz. Muhammet değil de, Hz. İsa olacağına inanmaktadırlar…
Bu akıma Müslümanların çok dikkat etmeleri gerekiyor. Mehdi ve Hz. İsa gelecek söylentilerinin bir diğer yüzü ise, tamamen “Hıristiyan misyonerlerinin dünya çapındaki insanları Hıristiyanlaştırma çabasında olduklarını henüz bazı Müslümanlar farkında değildirler…”
Üstelik bu oyuna en uygun ülke olan Türkiye`den duyurmaları ise, sanırım tesadüf değildir…
Bu mehdi inancı tarih boyunca insanların sıkıntıda oldukları dönemlerde uydurulan inançlardan başkası değildir… İnsanlar nedense zorda kaldıklarında Allah`tan değil de, bir kurtarıcıdan medet ummayı tercih ediyorlar. Oysa Allah şöyle buyurur: “ La ilahe illallah” (Allahtan başka ilah yoktur.) Biz inananlar Kuran`ı okuyoruz da, neden başka ilahların peşinden gidip de onları putlaştırıyoruz?..
Allah`ın verdiği aklı sanki şeyhlerine kiralamışlar gibi, tek akla hizmet etmektedirler. Yani Allah ile aralarına bir şekilde “cemaat liderlerini veya eski deyimle şeyhlerini” koymaktadırlar. Oysa “her nefis kendisinden sorumlu” olduğu ayetini unutuyorlar…
Günümüzdeki bazı cemaat liderleri, yanındaki müritlerini adeta kendilerine kul – köle yapıyorlar. Onların kendi iradeleriyle hareket etmelerini yasaklıyorlar. Hatta onları “tüm toplumdan, sosyal hayattan ve ailelerinden” koparıyorlar. Kendi iradelerini kullandıklarında onlara dinden çıkarsın telkinini veriyorlar.
“İnanan ve din konusunda bilinçsiz olan insanları en kolay kandırmanın ve kullanmanın yolu, Allah korkusudur…”
Derin iman etmiş insanların bazıları, girdikleri cemaatlerdeki liderlerine (şeyhlerine) sanki Peygamber, hatta ondan da öte sanki (haşa) Allah gibi tapıyorlar… Oysa sadece onların da herkes gibi nefsi olan insanlar olduklarını unutuyorlar.
Sonuç olarak tarikat liderlerinin gerçekten mümin ve Allah dostu olduklarını anlayabilmek için; kendi nefislerinin tutkularına göre yaşam seçmelerinden ve dünyevi zaaflarından dahi, çok kolay anlayabiliriz…
Nuran Yelkenci
www.nuranyelkenci.com
nuranyelkencihotmail.com

Yazar : Nuran Yeklenci

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website