8. Gün (Ahiret Günü)

Konuya Başlamadan önce bu yazıda söylenen hususları Kurandan Arapça olarak teyid ediniz.
Bildiğimiz gibi. Kıyamet saatinin ne zaman olduğunu bilmiyoruz ve “Ruh” hakkında bizler çok az bilgiye sahibiyizdir. Önce konumuzla ilgili ayetleri sıralayalım ve daha sonra, kuran verdiği bu bilgiler üzerine düşünelim

SECDE
5: Semâdan Zemine  emri tebdir eder, sonra da o ona urûc eyler: bir günde ki mikdarı sizin sayınızdan bin sene eder.

HAC
47: Onlar senden, azabın çarçabuk getirilmesini istiyorlar; Allah, va’dine kesin olarak muhalefet etmez. Gerçekten, senin Rabbinin katında bir gün, sizin saymakta olduğunuz bin yıl gibidir.
YUNUS
48 : Doğru iseniz bu vaad (azap) ne zamandır? diyorlar.
İSRA
85: Sana ruh hakkında soru sorarlar. De ki: Ruh, Rabbimin emrindendir. Size ancak az bir bilgi verilmiştir.
MEARİÇ SURESİ
1. Bir soran vaktli (geleceği kuşkusuz) azabı sordu:
2. İnkarcılar için;ki onu savacak yoktur,
3. Yükselme derecelerinin/evrelerin sahibi olan Allah katından.
4. Melekler ve Ruh , oraya, miktarı ellibin yıl olan bir günde urûc eder.
5. Şimdi sen güzelce sabret.
6. Doğrusu onlar, o azabı (ihtimalden) uzak görüyorlar.
7. Biz ise onu yakın görmekteyiz.

عْرُجُ (urûc): Bu kelime inzal kavramının tersi olup, istifade edilen hususun ortadan kalkmasıdır. Bütün işleri emri ile idare eden RABBİMİZİN emri ile oluşan durumun yok edilmesidir.

Kuran Mearic 4. ayette “50 000”yıllık bir sürede ruhun ortadan kalktığını söylemektedir. Bu 50 000 yılın dolup dolmadığı, yakın mı uzak mı olduğu meçhul. Ansızın gelecek olan bir Kıyamet saati !Bu 50 000 yıl bir deyim mi yoksa gerçek bir süre mi? Mearic suresi 4. ayette “Cebrail” sözcüğü geçmemektedir. Bu ruhun bir vahy meleği olduğu dini inanışları, bir zan ve hadis kaynaklı tahrifattır.

Melekler ve rûh : o güçler/etmenler ve ruh, o azap hâline aşama aşama gelirler. Hani onlar azap istiyordu ya, işte o gelecek. Ama zamanı var.“Allah katında” ifadesini Kuran’da biçilen zaman olarak anlıyoruz.  Allah zamandan münezzehdir.
Süre hesapları
Hac 47.ayet ve Meariç 4. ayete göre, 50 000 yıl Kuran’daki 1 gün; Bizim saydığımız 1000 dünya yılı. Kuran’daki 1 yıl; Bizim saydığımız 354000 dünya yılı, Kuran’daki 50 000 yıl ; Bizim saydığımız 354000 dünya yılı X 50000 = 17 700 000 000 Dünya yılı.Kısacası Evrenin ömrü, ortalama 17 700 000 000 Dünya yılıdır.
Niye ortalama?
İnsanoğlu tarih boyunca çeşitli takvimler kullandı, kimi zaman takvim kullanmadı. Bu sebeple karanlık çağların süresi bilinemedi. Kimi zaman başlangıç noktasını yani sıfırı farklı farklı belirledi. Kimi zaman dengeyi yakalamak için günler bile silinmek zorunda kalındı.

Bu takvimleri birbirine uyarlamada tam bir başarı da sağlayamadı.

MÜZZEMİL
20: … GECE VE GÜNDÜZÜ Allah ÖLÇER; SİZİN BU VAKİTLERİ TAKDİR EDEMEYECEĞİNİZİ BİLDİĞİNDEN SİZİ MUAF TUTTU…

Neticede tam olarak hesaplamamız mümkün değil. Fakat kıyamet çok yakın. Ansızın gelebilir.

Bu kuranın gün ve yıl hesaplamalarından sonra gelelim göklerin ve yeryüzünün yaratılması aşamalarına

Bazı ehli kitap mensupları, Allahın evreni yaratması sonrası, yani 6 gün/yaratma devresi sonra dinlenmeye çekildiğini iddia etmektedirler. Kuran bunu reddediyor.

 

HUD SURESİ
7: O, hanginizin amelinin daha güzel olacağı hususunda sizi imtihan etmek için, Arş’ı su üzerinde iken, gökleri ve yeri altı günde yaratandır. Yemin ederim ki,: “Ölümden sonra muhakkak diriltileceksiniz” desen, kafir olanlar derhal “Bu, açık bir büyüden başka bir şey değildir” derler.

KAF SURESİ
38 Andolsun biz, gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları altı günde yarattık. Bize hiçbir yorgunluk çökmedi.

Allah yaratmakta, onu ne bir uyku tutar, ne de o yorulur.
7.gün/devre;İmtihan devresi ve günümüz zamanıiçin devam etmekte olan süre;
Biz bir yorgunluk da duymadık. Yani yaratma işi hâlen devam etmektedir.

“Kıyamet günü: “o gün sekiz’dir “

 

HAKKA SURESİ
13. Artık Sur’a bir tek defa üflendiği,
14. Yeryüzü ve dağlar kaldırılıp birbirine tek çarpışla çarpılıp darmadağın edildiği zaman,
15. işte o gün olacak olur .
16. Gök de yarılır ve artık o gün o, çökmeye yüz tutar. (kuvvetten düşer.)
17. Melek(وَالْمَلَكُ ) (O bilinen GÜÇ) onu (göğü boylu boyunca) kuşatmıştır. Onların üzerilerinde, Senin Rabbin arşını taşır. O gün sekizdir..

18. O gün arz olunursunuz, öyle ki gizli bir haliniz kalmaz.

RAD
2: Allah odur ki gökleri, görebileceğiniz bir direk olmadan yükseltti, sonra Arş üzerine istiva etti (mülkünün tahtına oturdu), güneşi ve ay’ı iradesine boyun eğdirdi. Her biri, belli bir süre için akıp gitmektedir. (Yaratma) işi(ni) düzenler, ayetleri açıklar ki, Rabbinizle karşılaşacağınıza kesin olarak inanasınız.


Allah gökleri direksiz yani bir şeyin desteğine muhtaç kılmadan yaratmıştır. Allahın sünnetullahında bir değişiklik bulamayacağımız içindir ki, son gün yani ahiret günündede bu Arşın bulunduğu yer ve gök direksiz olacaktır. Atalarımızın uyar bulduğu ve bizim onlardan miras aldığımız din mensupları, arşı taşıyan 8 meleğin olduğu yönünde bir zanna sahiptirler. Kuran bunu red etmektedir. Bu muharref dinin sözde alimleri, Hakka 17. ayeti bile tahrif etmiş durumdadır. Ayet içerisinde “Melek” kelimesi çoğul geçmemesine rağmen, bir çok meal yazarı bu kelimeyi çoğul göstermektedirler.
Bu Hakka 17. ayette geçmekte olan “Sekiz” ifadesi, hemen ardındaki ayet ile değerlendirilmelidir. Aynı surenin 7. ayetinde de “8. gün” şeklinde bir ifade geçmekte olup, Bu ifade gerçek olarak da ya da bir deyim olarak da ya da her ikisi olarak . “7gece 8gün” olarak bizlere sunulmaktadır.
HAKKA
7 Allah onların kökünü kesmek üzere, üzerlerine o rüzgarı yedi gece sekiz gün, estirdi. Halkın, kökünden çıkarılmış hurma kütükleri gibi yere yıkıldıklarını görürsün.

 

Hakka 17. ayette geçen “Onların üzerilerinde” ifadesinin Kuranda, kim ve ne için kullanıldığına bakılır ise, bu surede dahil “onlardan” maksadın ne olduğu net bir şekilde görülecektir. “Onların üzerilerinde” ifadesinden maksat, İnsanlar kasıt edilmektedir.

http://vekuran.blogspot.com/2012/02/8-sekizinci-gun.html

About the Author
Author

vekuran

Leave a reply

Name (required)

Website