Kur’an Babîl Kulesini karıştırdı mı yoksa bir Kur’an mucizesi mi?

Kur’an Babîl Kulesini karıştırdı mı yoksa bir Kur’an mucizesi mi?

Bazı ateistler ve misyoneler tarafından dile getirilen Kur’an’ın Tevrat’ta geçen Babîl Kulesini karıştırıp bambaşka bir şekilde kullandığına dair iddiaları mevcût, biz de bu iddiaları çürütelim. Tevrat’ta Babîl Kulesi şöyle geçiyor :

Yar.11: 1 Başlangıçta dünyadaki bütün insanlar aynı dili konuşur, aynısözleri kullanırlardı.

Yar.11: 2 Doğuya göçerlerken Şinar bölgesinde bir ova bulup orayayerleştiler.

Yar.11: 3 Birbirlerine, “Gelin, tuğla yapıp iyice pişirelim” dediler.Taş yerine tuğla, harç yerine zift kullandılar.

Yar.11: 4 Sonra, “Kendimize bir kent kuralım” dediler, “Göklereerişecek bir kule dikip ün salalım. Böylece yeryüzüne dağılmayız.”

Burada görüldüğü üzere insanlar bir kule yapıp yeryüzüne dağılmalarını önlemeye çalışıyorlar. Peki Kur’an’da bu konu nasıl geçiyor da ateistler ve misyonerler Kur’an’ın karışıklık yaptığını söylüyor?

Firavun dedi ki: “Ey devletliler! Sizin benden başka ilahınız olduğunu bilmiyordum. Haman, benim için çamuru pişir’de bir kule yap; belki Musa’nın ilahına çıkarım. Ben gerçekten onun yalancının teki olduğunu düşünüyorum.” (Kasas/38)

Görüldüğü üzere Tevrat’ta geçen kuleyle bu kulenin bir alakası yok ancak bu kadarı cevap olarak yetmez. Tarihsel bilgiden yararlanarak delil getirmek gerekiyor.

Eski Mısır’da ilahların katına yüksek bir yapı vasıtasıyla çıkmak gibi bir düşünce mevcûttu. Bu bilgiye Mısırbilimcilerin kitaplarında rastlıyoruz.

Sir Flinders Petrie, ”Religious Life in Ancient Egypt” kitabında şöyle diyor :

The desire to ascend to the gods in the sky was expressed by wanting the ladder to go up….

”Gökyüzündeki tanrılara ulaşma arzusu ”merdivenle yukarı çıkmak” ile ifade ediliyordu”

Bir diğer Mısırbilimci I.E.S Edward ise ”The Pyramids Of Egypt” kitabında şöyle diyor :

The Egyptians were not the only ancient people of the Middle East who believed that the heaven and the gods might be reached by ascending a high building…

”Orta Doğu’da gökyüzü ve tanrılara yüksek bir yapıya çıkarak ulaşılabileceğine inananlar yalnızca Mısırlılar değildi”

Çok açık olarak görülüyor ki Kur’an kuleleri karıştırmadı zaten Tevrat ve Kur’an’da konuların geçiş yerlerinin bir alakası yok. Bundan ziyade Kur’an’da geçen bu ifadelerin Mısırbilimcilerin araştırmalarıyla uyuşması da önemli bir konu. Hz Peygamberin böylesine yerine oturan tarihî bir olguyu bize aktarması mümkün mü?

Bu yapıların içinde piramidlerin olup olmadığı başka bir konu ancak bu konu hakkında bir delil yok. Ancak Fecr Sûresi 10. ayeti şöyle çeviren hocalarımız mevcût :

Kazıklar/piramitler sahibi Firavun’a..

En doğrusunu Allah bilir.

Kaynakça : İslamic-awareness.org


About the Author
Author

akrhn

Leave a reply

Name (required)

Website