Kasas Suresi

Kur`an, İslam`ın önemli prensiplerinden birini Kasas Suresi`nin ilk 14 ayetinde ilgi çekici bir şekilde ortaya koyuyor:


Rahman Rahim olan Allah`ın adıyla

1- Ta, Sin, Mim.

2- Bunlar, apaçık Kitab`ın ayetleridir.

3- Mü`min olan bir kavim için hak olmak üzere, Musa ve Firavun`un haberinden (bir
bölümünü) sana okuyacağız.

4- Gerçek şu ki, Firavun yeryüzünde (Mısır`da) büyüklenmiş ve oranın halkını birtakım fırkalara ayırıp bölmüştü; onlardan bir bölümünü güçten düşürüyor, erkek çocuklarını boğazlayıp kadınlarını diri bırakıyordu. Çünkü o, bozgunculardandı.

5- Biz ise, yeryüzünde güçten düşürülenlere lütufta bulunmak, onları önderler yapmak ve mirasçılar kılmak istiyoruz.

6- Ve (istiyoruz ki) onları yeryüzünde `iktidar sahipleri olarak yerleşik kılalım`, Firavun`a, Haman`a ve askerlerine, onlardan sakındıkları şeyi gösterelim.

7- Musa`nın annesine: “Onu emzir, şayet onun için korkacak olursan, onu suya bırak, korkma ve üzülme; çünkü onu Biz sana tekrar geri vereceğiz ve onu gönderilen (elçilerden) kılacağız” diye vahyettik (bildirdik).

8- Nihayet Firavun`un ailesi, onu (ileride bilmeksizin) kendileri için bir düşman ve üzüntü konusu olsun diye sahipsiz görüp aldılar. Gerçekte Firavun, Haman ve askerleri bir yanılgı içindeydi.

9- Firavun`un karısı dedi ki: “Benim için de, senin için de bir göz bebeği; onu
öldürmeyin; umulur ki bize yararı dokunur veya onu evlat ediniriz. ” Oysa onlar (başlarına geleceklerin) şuurunda değillerdi.

10- Musa`nın annesi ise, yüreği boşluk içinde sabahladı. Eğer mü`minlerden olması için kalbi üzerinde (sabrı ve dayanıklılığı) pekiştirmemiş olsaydık, neredeyse onu(n durumunu)açığa vuracaktı.

11- Ve onun kız kardeşine: “Onu izle, ” dedi. Böylece o da, kendileri farkında değilken onu uzaktan gözetledi.

12- Biz, daha önce ona süt analarını haram etmiştik. (Kız kardeşi: ) “Ben, sizin adınıza onun bakımını üstlenecek ve ona öğüt verecek (veya eğitecek) bir aileyi size bildireyim mi? ” dedi.

13- Böylelikle, gözünün aydın olması, üzülmemesi ve gerçekten Allah`ın va`dinin hak olduğunu bilmesi için, onu annesine geri vermiş olduk. Ancak onların çoğu bilmezler.

14- O, erginlik çağına ulaşıp olgunlaşınca, ona bir `hüküm ve hikmet` ve ilim verdik. Biz iyilikte bulunanları işte böyle ödüllendiririz.

Bir kahin Firavun`a, bir erkek çocuğunun tahtını ele geçireceğini haber veriyor. Bunun üzerine Firavun da son derece gaddarca fakat etkili bir çözüm olarak yeni doğan erkek çocuklarını öldürme kararı alıyor.

Yukarıdaki ayetlerden de anlaşıldığı üzere, Yaratıcı, Firavun`u tahtından edecek olan Hz. Musa`yı BİZZAT FİRAVUN`un SARAYINDA YETİŞTİREREK insanlığa adeta şu mesajı veriyor:

Allah; zulümden yana olan, bozgunculuğu ve kötülüğü yaymak maksadıyla alınan tedbirleri yerle bir eder. Yaratıcı Kudret`ten destek görebilecek tedbir, Hakk`a ve insanlığa hizmetten yana olmak zorundadır. (Yaşar Nuri Öztürk, Kur`an`daki İslam, Kasas Suresi)

Yazar : Furkan Samed

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website