Kuran’ın olayları anlatımı

Kuran ağır dile sahip roman gibi değil de, sade bir şekilde anlatır bilgileri ve yaşam öykülerini. Hatta çoğu yerde geçişleri sinematik bir havada sunar. Bu yüzden bir çok yerde “de ki”, dediler ki” gibi ifadeleri kullanmaz. Tabii aynı zamanda Kuran`ın matematiksel mucizesi de sağlanmış olur bu yolla.


YUSUF

80. Yûsuf`tan ümidi kesince bir kenara çekilip tartışmaya başladılar. Büyükleri dedi ki: “Babanızın sizden Allah adına garanti aldığını, daha önce Yûsuf`a yaptığınız haksızlığı bilmez misiniz? Babam bana izin verinceye, yahut da Allah hakkımda hükmedinceye kadar bu ülkeden ayrılmayacağım. Yargıçların en hayırlısıdır O. ”

81. Babanıza dönüp şöyle deyin: “Ey babamız, oğlun hırsızlık etti. Biz sadece bildiğimize tanıklık ettik. Biz gaybı bilenler değiliz. ”

82. “İçinde bulunduğumuz kente, beraberinde döndüğümüz kervana sor. Biz gerçeğin ta kendisini söylüyoruz. ”

83. Yakub dedi ki: “Hayır, öyle değil, nefisleriniz sizi yine bir işe itmiş. Bana düşen yine güzel bir sabra sarılmak. Bakarsın Allah onların hepsini bana getirir. Çünkü Alîm olan O, Hakîm olan O`dur. ”

Burada Yusuf`un kardeşlerinin büyükleri diğerlerine babalarına dönüp ne söylemeleri gerektiğini 81 ve 82. ayetlerde anlatıyor. Ve dikkat edin 83. ayette birden sahne değişiyor ve bu sözlerin babaları Yakub`a aynen söylendiğini ve hatta onun karşılık verdiğini görüyoruz. Yani arada “kardeşleri gidip babalarına bunları söylediler” diye bir ifade kullanılmıyor. Tıpkı bir film sahnesi gibi direkt o sözlerin Yakub`a iletilmiş olduğunu ve onun da cevap verdiğini görmekteyiz.

Başka bir örnek:

TAHA

43. “Firavun`a gidin, çünkü o azdı. ”

44. “Ona yumuşak ve tatlı bir sözle hitap edin; belki öğüt alır, yahut ürperir. ”

45. Dediler ki: “Rabbimiz, onun aleyhimizde bir taşkınlık yapmasından yahut yine azmasından korkuyoruz. ”

46. Buyurdu: “Korkmayın! Ben sizinle beraberim; işitiyorum, görüyorum. ”

47. Hadi gidin ona! deyin ki; “Biz senin Rabbinin iki resulüyüz. İsrailoğullarını bizimle gönder, onlara işkence etme! Rabbinden sana bir mucize getirdik. Selam, hidayete uyanlaradır. ”

48. “Azabın, yalanlayıp yüz çevirenler üzerine olacağı bize vahyedildi. ”

49. Firavun dedi: “Sizin Rabbiniz kim, ey Mûsa? ”

Burada da Musa ve kardeşi Harun çekincelerini iletiyor. Rabbimiz de karşılık olarak korkmamaları gerektiğini belirtip, Firavun`a söylemeleri gerekenleri bildiriyor.

Ve yine dikkat edin 49. ayette birden bu sözleri Firavun`a aynen ilettiklerini ve hatta Firavun`un cevap vermeye başladığını görüyoruz. Yani yine arada “Firavun`a gidip şunları bunları söylediler” gibilerinden bir açıklama yok. Doğrudan sahne geçişi yaşanıyor.

Daha böyle bir çok örnekte “dediler”, “dedi”, “de ki” veya “deyin ki” gibi ifadeler kullanılmadan doğrudan anlatım sağlanmıştır. Bu durum, dediğim gibi, hem anlatıma akıcılık sağladığı gibi hem de Kuran`ın matematiksel mucizesini sağlamaktadır.

Mesela Kuran`ın tamamında “de” (kul) ve “dediler” (kalu) 332`şer defa geçmektedir.

“De” 332 defa…
“Dediler” 332 defa…

Selam ve sevgiler.

Yazar : Emre_1974tr

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website