KURANDAKİ GERÇEKLER

Gelin arkadaşlar Kuran`da yer alan ayetlerin gerçekle ilişkisini inceleyelim


Târık Suresi 5-6-7. ayetler
5. ayet: İnsan, neden yaratılmış olduğuna bir baksın!

6. ayet: Fırlayan bir suyun bir parçacığından yaratıldı o.

7. ayet: Bel ile kaburgalar arasından çıkar o su.

Bu ayetlerde erkeğin üreme sistemlerinden ve insanın oluşumundaki evrelerin başı olan döllenmeden bahsediliyor. Bildiğimiz gibi döllenme kadın hücresi (yumurta) ve erkek hücresinin etkileşimi sonucu gerçekleşir. Burada can alıcı nokta döllenmede bırakılan meninin içinde bulunan 3 milyon spermin sadece ama sadece bir tanesinin döllenmeyi gerçekleştirmesidir. Ayette altı çizili kısım da buna işaret ediyor. Bu, inananlar ve aklını işletebilenler için gerçek bir mucize, karanlık ve aşırılığa sapmışlar için ise isyanı arttırıcı bir yanılgıdır. Kuran sadece gerçeği anlatır. Bilim ilerledikçe bunun ne derece önemli olduğunu daha iyi anlamaya devam edeceğiz…

Fussılet Suresi 10-11-12. ayetler
10. ayet: O, yeryüzüne, denge ve dayanıklık sağlayan dağları üstünden yerleştirdi. Onda bereketlere vücut verdi. Ve onda, azıklarını dört günde takdir edip düzenledi. İsteyip duranlar için eşit miktarda olmak üzere.

11. ayet: Sonra buhar/duman halindeki göğe yöneldi de ona ve yerküreye şöyle seslendi: “İsteyerek veya istemeyerek gelin. ” Onlar şöyle dediler: “İsteyerek geldik. ”

12. ayet: Böylece onları, iki günde yedi gök halinde takdir edip her göğe kendi iş ve oluşunu vahyetti. Ve biz, arza en yakın göğü kandillerle ve bir korumayla donattık. İşte bunlar Aziz ve Alim olanın takdiridir.

10. ayette dağların yerküreye denge dayanıklık sağladığını söylüyor. Bunu araştırırsanız doğru olduğunu görürsünüz. Dağlar, yerkürenin dengesini ve dayanıklılığını sağlarlar.
12. ayette ise, göğün katmanlardan oluştuğunu ve sayısını belirtiyor, ayrıca ozon tabakasının varlığından söz ediyor. Gördüğümüz gibi peygamberimizin yaşadığı dönemde insanlar tarafından bilinmesi imkansız olan şeyler Kuran`da belirtilmiş.

Nâziât Suresi 27-28-29-30. ayetler
27. ayet: Siz mi daha zorsunuz yaradılışça, gök mü?

28. ayet: Onu O yapıp kurdu. Onun boyunu yükseltti; ardından ona ahenk ve düzen verdi.

29. ayet: Gecesini kararttı, kuşluğunu ortaya çıkardı.

30. ayet: Bundan sonra da yeri yayıp yuvarlattı.

Anlaşıldığı gibi Kuran`da dünyanın yuvarlak olduğu o zamandan belirtilmiş. Bunda birazcık aklı olan bir insan netliği ve mucizeyi görecektir.

Kaf Suresi 6. ayet
6. ayet: Bakmadılar mı üstlerindeki göğe ki nasıl kurduk onu, nasıl süsleyip nakışladık? ! Yırtığı, çatlağı da yoktur onun.

Bu bölümde ozon tabakasının varlığından ve yapısının tamamıyla yırtıksız ve deliksiz olduğundan bahsediyor. Maalesef ozon tabakası şimdilerde delik ama eskiden delik değildi. Bu da Kuran`ın bir mucizesi…

Ra`d Suresi 41. ayet
41. ayet: Bizim, o yerküreye gelip onu uçlarından biraz eksilttiğimizi görmediler mi? Allah hükmeder; O`nun hükmünü denetleyecek de yoktur. Hesabı çok çabuk görür O.

Dünya tam anlamıyla bir küre değildir. Kutup bölgelerinden biraz basıktır. Bunu coğrafya kitaplarından araştırabilirsiniz. Altı çizili bölümde de Allah`ın bu basıklığı yaptığından bahsediyor. Buradaki uç kısımlar iki kutup bölgesini ifade ediyor. Eksiklik de basıklığın tam anlamıyla o zamandaki karşılığı. Şaşırtıcı değil mi?

Yüzyıllar önce bu bilgiler Kuranda verilmiştir bilimi öğrendikçe bu gerçekleri çok daha iyi görebiliriz. Cahil insan kuran dışında söylenenlerede inanır çünkü bilgiye açtır fakat düşünerek almaz o bilgiyi bunu bir hipnoz olarak düşünebilirsiniz. Yüzyıllardır kuran anlaşılması güç üfürük kitabı olarak tanıtılsada aklını kullanan kişiler kuranı bir rehber Allahın yüce kelamı ve uyarısı olarak algılar ve buna göre hakkını vererek okur. Allah aklını doğru yolda kullanan insanlardan eylesin bizi daha geniş yazı ve fikirlerde görüşmek dileğiyle….
Leyla Toykar
daima_hanifizhotmail. com

Yazar : Leyla Toykar

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Comments (1)
Leave a reply

Name (required)

Website