Muhammed Peygamber’e Kuran Dışında Başka Hiçbir Mucize Verilmedi…

Bilindiği üzere çevremizde peygamberimizle ilgili geçmişten günümüze kadar gelen ve gittikçe artan yığınlarla dolu Kuran`a aykırı sözler duymaktayız ve bu anlatılanlara da mucize! denilmekte olduğuna şahit olmaktayız. Her şeyde olduğu gibi bu konuda da bizim tek yol göstericimiz Kuran olduğuna göre yine O`na danışarak doğruları ve yanlışları ayırd etme fırsatı bulacağız.

Allah, mucizelerin ancak kendi izniyle olduğunu ve hiçbir resulün insanlara Allah`tan bağımsız bir mucize getiremeyeceğini söylemektedir:

Yemin olsun, biz senden önce de resuller gönderdik, onlara da eşler ve evlatlar verdik. Hiçbir resul, Allah`ın izni olmadıkça herhangi bir mucize getiremez. Her süre için bir yazı vardır.

Rad suresi 38

Dediler ki: “Ona Rabbinden mucizeler indirilseydi ya!” De ki: “Mucizeler Allah katındadır. Bana gelince, ben açıkça uyaran biriyim. Hepsi bu. ”

Ankebut suresi 50

Mucizeler ancak Allah katından olduğu ve hiçbir resulün ise Allah`ın izni olmadan bir mucize getiremeyeceğini öğrendikten sonra peygamberimizden mucize isteyenlere Allah`ın ne şekilde cevap verdiğini görelim:

Dediler ki: “Bizim için yerden bir pınar fışkırtmadığın sürece sana asla inanmayacağız!”
“Yahut senin, hurmalardan, üzümlerden oluşan bir bahçen olmalı. Onların aralarından şarıl şarıl ırmaklar akıtmalısın. ”
“Yahut iddia ettiğin gibi göğü, parçalar halinde üzerimize düşürmelisin, yahut Allah`ı ve melekleri karşımıza dikmelisin. ”
“Yahut altından bir evin olmalı, yahut göğe yükselmelisin. Ancak senin göğe çıktığına, okuyacağımız bir kitabı bize indireceğin zamana kadar, asla inanmayız!”
De ki: “Rabbimin şanı yücedir. Ben, insan bir resulden başka neyim ki? ”

İsra suresi 90-93

“Hadi getirsene bize o melekleri, eğer doğru sözlülerdensen!”
Biz o melekleri ancak ve ancak hak üzere, hak bir yolla indiririz. Ve o zaman inkârcılara göz açtırılmaz.

Hicr suresi 7-8

Dediler ki: “Ona Rabbinden mucizeler indirilseydi ya!” De ki: “Mucizeler Allah katındadır. Bana gelince, ben açıkça uyaran biriyim. Hepsi bu. ”
Karşılarında okunup duran bir kitabı sana indirmiş olmamız onlara yetmiyor mu? Bunda, inanan bir toplum için elbette ki bir rahmet ve bir öğüt vardır.

Ankebut suresi 50-51

Küfre sapmış olanlar şöyle derler: “Ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya!” Sen sadece bir uyarıcısın ve her topluluk için doğruyu ve iyiyi gösteren bir önder vardır.

Rad suresi 7

Eğer yüz çevirip gitmeleri sana ağır geldiyse, haydi gücün yetiyorsa, yerin içinde bir delik yahut gökte bir merdiven ara da onlara bir mucize getir. Allah dileseydi onları doğru ve güzelde birleştirirdi. Artık cahillerden olma.

En`am 35

Bu ayetlerden de anlaşıldığı gibi toplumun peygamberimizden mucize istemeleri üzerine Allah, peygamberimizin bir resul olup sadece uyarıcı olduğunu, O`nun mucize getirmeye gücünün yetmediğini, Kuran`ın mucize için yeterli olduğunu bildirmektedir. Bu ayetler gibi diğer bütün ayetlere baktığımızda peygamberimize Kuran dışında bir tek bile mucize verilmediğini göreceğiz. İsra 59. ayet bu konuyu tek cümlede özetlemektedir:

Bizi, mucizeler göstermekten alıkoyan, daha öncekilerin onları yalanlamış olmasından başka bir şey değildir.

İsra suresi 59

Ayrıca peygamberimize Kuran dışında mucize verilseydi yine O`na inanmayacaklardı:

Tüm yeminleriyle Allah`a yemin ettiler ki, eğer kendilerine bir mucize gelirse ona mutlaka inanacaklar. Söyle onlara: “Mucizeler ancak Allah`ın katındadır. ” Mucize geldiğinde de iman etmeyeceklerini anlamıyor musunuz?

En`am suresi 109

Kuran yine herzamanki gibi yol gösterici olduğunu bizlere kanıtlamıştır ama ne var ki insanların çoğu Kuran`ı okuyup anlamak ve hayatını bu kitaba göre düzenlemek yerine; O`nu duvarda asılı tutarak, ölülerin arkasından ve anlamını bilmeden okuyarak, abdestsiz dokunulmayan, okunmayan ve belden aşağı konmayan bir kitap haline getirmişlerdir.

Durum böyle olunca Kuran`a aykırı bozuk inançlar günyüzüne çıkmış ve insanlarımızı abluka altına almıştır. Peygamberimizin ayı ortadan ikiye yarması, O`nun sünnetli doğması ve O doğunca bin yıllık ateşin sönmesi, göğe kaldırılması ve namazı beş vakite indirmesi, O`na şefaat yetkisinin verilmesi, helal-haram hükmünü belirlediğine inanılması, Allah`ın habibi olarak görülmesi, Onun için kainatın yaratılması, otuz erkeğin cinsel gücüne eşit gücünün olması gibi yüzlerce hurafe insanlarımıza yutturulmuştur. Sakal bırakmakta, cübbe ve sarık giymekte, misvak kullanmakta sevap aranmış ve Kuran`dan ayrı bambaşka bir DİN oluşmuştur.

Peygamberimizin sadece Kurana uyduğunu( isra 46), Kuran`la insanlara öğüt verdiğini( kaf 45), O`nunla insanları uyardığını (enbiya 45) ve O`nunla cihat ettiğini ( furkan 52) unutan insanlar, İslama yaklaşmak isteyen kişileri de ya kendi aralarına katmakta yahut da onları İslam`dan soğutmaktadırlar. Yapılan bütün bunlar elbette karşılıksız kalmayacak ve peygamberimiz ahirette Kuran`ı terk eden bu insanlardan şikayetçi olacaktır:

Ve elçi dedi ki: ” Rabbim gerçekten benim kavmim, bu Kuran`ı terk edilmiş olarak bıraktılar. ”

Furkan suresi 30

Yazar : Gökhan ÖNKOL( feslegen38@hotmail.com)

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Comments (5)
Leave a reply

Name (required)

Website