Kertenkeleyi Bir Vuruşta Öldürene Yüz Sevap!

Kertenkeleyi Bir Vuruşta Öldürene Yüz Sevap!

Hadis rivayetlerinde kertenkelenin fasık olduğu ve öldürülmesi gerektiği söylenmiştir: “Resulullah kelerin öldürülmesini emretti ve onu fuveysıka diye isimlendirdi.”(Müslim, Selam 144, (2238); Ebu Davud, Edeb 176, (5262)) Başka bir rivayette ise kertenkele öldürmenin vuruş sevapları hesaplanmıştır: “Resulullah buyurdular ki: Kim keleri ilk darbede öldürürse ona yüz sevap yazılır. İkinci vuruşta öldürürse daha az kazanır. Üçüncü vuruşta ise bundan da az sevap kazanır.”(Müslim, Selam 147 (2240); Ebu Davud, Edeb 175, (5263, 5264); Tirmizi, Ahkam 1, (1482).)Ne zorunuz var şu kertenkele ile diye sorası geliyor insanın. Ancak hadis rivayetlerinde kertenkelenin, Hz. İbrahim için yakılan ateşi alevlendirmek için üflediği iftirasına uğradığını görünce kertenkele düşmanlığının sebebi anlaşılıyor gibi. Bununla beraber kertenkelenin zehirli bir hayvan olduğu için öldürülmesinin emredildiği iddia edilir. Oysa kertenkelelerin önemli bir kısmı iddia edildiği gibi zehirli varlıklar değillerdir. Uzunlukları bir metreyi bulan ve zehirli olabilen bazı türlerinin bile zehir iletim mekanizmaları gelişmemiş olduğundan insanlar için ciddi bir tehlike oluşturmazlar. Aksine kertenkeleler, böcek ve kurtlarla geçindiklerinden insanlar için faydalı sayılırlar. Allah hiçbir canlıyı boş yere yaratmamıştır. Her birinin ekolojik sistem içinde dengeyi sağlamak üzere bir görevi vardır. İnsana doğrudan zarar verebilecek hayvanlar için gereken tedbir alınır. Bunun dışında Allah’ın doğrudan öldürülmelerini emrettiği bir hayvan bulunmamaktadır.

Not: Bu yazı, Dr. Emre Dorman’ın “Allah’a Öğretilen Din” isimli kitabından alınmıştır.


About the Author
Author

Editor 2

Leave a reply

Name (required)

Website