ALLAH`A ORTAK ETME- ŞİRK- ÇOKTANRICILIK

ŞİRK – ÇOKTANRICILIK – ALLAH’A ORTAK ETME NEDİR?

* Rab’bimiz Allah tarafından bağışlanmayacak tek suç Allah’a ortak etmektir ( şirk / çoktanrıcılık ), din konusundaki en önemli konu budur ve bu nedenle de en iyi bilmemiz, en çok dikkat etmemiz, sürekli gündemde tutmamız gereken bir konudur. Eğer hayatımızda zerre kadar da olsa , Allah’a ortak etme varsa bu durum diğer tüm yaptıklarımızı değersiz kılacak bir suçtur, çünkü ayette ‘’Allah’a ortak edenlerin yaptıklarının boşa olduğu’’ ifade edilmektedir.
Öyleyse bunun en küçük bir kırıntısından bile kurtulmamız gerekir.
4-Nisa-48:’’Gerçekten Allah kendisine ortak edilmesini bağışlamaz. Bunun dışında kalanı ise, dilediğini bağışlar. Kim Allah’a ortak ederse, doğrusu büyük bir günahla iftira etmiş olur.’’
6-Enam-88:’’Bu, Allah’ın hidayetidir; kullarından dilediğini bununla hidayete erdirir. Onlar da ortak etselerdi, elbette bütün
yapıp ettikleri, onlar adına boşa çıkmış olurdu.’’

* Allah’la ilgili konularda, din konusunda yalanlar uydurmaktır (haramlar, günahlar, dindışılıklar, tabular, vb.):
10-Yunus-59,60:’’De ki:’’Allah’ın sizin için indirdiği, sizin bir kısmını haram ve helal kıldığınız rızıktan haber var mı? Söyler misiniz?’ De ki:’ Allah mı size izin verdi, yoksa Allah hakkında yalan uydurup iftira mı ediyorsunuz / Allah’la ilgili konularda yalan mı uyduruyorsunuz?’ / ‘ Allah’la ilgili konularda yalan uyduranların kıyamet günü zanları nedir? Şüphesiz Allah insanlara karşı büyük fazl sahibidir, ancak onların çoğu şükretmezler.’’
10-Yunus-68,69,70:’’Allah çocuk edindi’ dediler. O, (bundan) yücedir; O, hiçbirşeye ihtiyacı olmayandır. Göklerde ve yerde ne varsa O’nundur. Kendinizde buna ilişkin bir delil de yoktur. Allah’a karşı bilmeyeceğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz?’ / De ki: ’ Allah’la ilgili konularda yalan uyduranlar kurtuluşa ermezler. / (Onlar için) Dünyada geçici bir meta (vardır). Sonra dönüşleri bizedir; sonra da inkara sapışları dolayısıyla onlara şiddetli azabı taddıracağız.’’
16-Nahl-116:’’Dillerinizin yalan yere nitelendirmesi dolayısıyla şuna helal buna haram demeyin. Çünkü Allah’la ilgili konularda yalan uydurmuş olursunuz. Şüphesiz Allah’la ilgili konularda yalan uyduranlar kurtuluşa ermezler.’’
61-Saff-7:’’İslama çağrıldığı halde, Allah’la ilgili konularda yalan uyduranlardan daha zalim kimdir? Allah zalim bir kavmi hidayete erdirmez.’’
6-Enam-21,22,23,24:’’Allah’la ilgili konularda yalan uydurandan veya O’nun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kimdir? Hiç şüphesiz o zalimler kurtuluşa eremezler. / Onların tümünü toplayacağımız gün; sonra o ortak edenlere diyeceğiz ki: ’Nerede (o bir şey) sanıp da ortak ettikleriniz?’ / (Bundan) Sonra onların:’Rab’bimiz olan Allah’a andolsun ki, biz müşriklerden değildik’ demelerinden başka bir fitneleri olmadı. / Bak kendilerine karşı nasıl da yalan söylediler ve düzmekte oldukları da kendilerinden kaybolup uzaklaştı.’’

*Allah’tan başkasına kutsallık yakıştırmaktır (Kutsal insanüstü ve doğaüstü olan; erişilmez, sorgulanmaz, dokunulmaz, eleştirilmez, yargılanmaz, yanılmaz, eşsiz, benzersiz, anlaşılmaz ve açıklanamaz olandır):
6-Enam-71:’’De ki: ’Bize yararı ve zararı olmayan Allah’ tan başka şeylere mi tapalım? Allah bizi hidayete erdirdikten sonra, şeytanların ayartarak yerde şaşkınca bıraktıkları, arkadaşlarının da ’Doğru yola bize gel’ diye kendisini çağırdığı kimse gibi topuklarımız üzerinde gerisingeri mi döndürülelim?’ De ki: ’Hiç şüphesiz Allah’ın yolu asıl yoldur. Ve biz alemlerin Rab’bine (kendimizi) teslim etmekle emrolunduk’’.
7-Araf-190,191,192,193,194,195,196,197,198: ‘’Ama O (Allah) onlara salih (bir çocuk) verince, kendilerine verdiği şey konusunda O’na ortaklar kılmaya başladılar. Allah onların ortak ettiklerinden yücedir. / Kendileri yaratılıp dururken, hiçbir şeyi yaratamayan şeyleri mi ortak ediyorlar? / Oysa (bu ortak ettikleri güçler ve nesneler) ne onlara bir yardıma güç yetirebilir ne kendi nefislerine yardım etmeye. / Onları hidayete çağırsanız size uymazlar. Onları çağırsanız da suskun dursanız da size karşı (tutumları) birdir. / Allah’tan başka taptıklarınız sizler gibi kullardır. Eğer doğru iseniz, hemen onları çağırın da size icabet etsinler. / Onların yürüyecek ayakları var mı? Ya da tutacakları elleri mi var? Veya görecek gözleri mi var? Yoksa işitecek kulakları mı var? De ki:’Ortak ettiklerinizi çağırın, sonra bir düzen (tuzak) kurun da bana göz bile açtırmayın’ / Hiç şüphesiz benim velim Kitab’ı indiren Allah’tır ve O, salihlerin koruyuculuğunu (veliliğini) yapıyor. / O’ndan başka taptıklarınız ise size yardıma güç yetiremezler, kendilerine de. / Eğer onları doğru yola çağırsanız işitmezler. Onlar sana bakar görürsün oysa onlar görmezler bile. ‘’
11-Hud-106,107: ‘’Mutsuz olanlar ateştedirler, onlar için orada (kahırla ve acıyla) nefes alıp vermeler vardır. / Onlar, Rab’binin dilemesi dışında, gökler ve yer sürüp gittikçe, orada süresiz kalacaklardır. Çünkü Rab’bin gerçekten dilediğini yapandır.’’
39-Zumer-38: ‘’Andolsun onlara:’Gökleri ve yeri kim yarattı?’ diye soracak olsan, elbette ‘Allah’ diyecekler. De ki: ‘Gördünüz mü haber verin; Allah’tan başka taptıklarınız, eğer Allah bana bir zarar dileyecek olsa, O’nun zararını kaldırabilirler mi? Yada bana bir rahmet vermeyi istese, O’nun rahmetini tutup önleyebilecekler mi?’ De ki:’Allah bana yeter. Tevekkül edecek olanlar O’na tevekkül etsinler’’
21-Enbiya-21,22,23,24,25,26: ‘’Yoksa onlar yerden birtakım ilahlar edindiler de onlar mı (ölüleri) diriltecekler? / Eğer her ikisinde (gökte ve yerde) Allah’ın dışında ilahlar olsaydı, elbette ikisi de bozulup gitmişti. Arşın Rab’bi olan Allah onların nitelendiregeldikleri şeylerden yücedir. / O (Allah) yaptıklarından sorulmaz, oysa onlar sorguya çekilirler.’’ / Yoksa O’ndan başka ilahlar mı edindiler? De ki:’Kesin kanıtınızı (burhan) getirin. İşte benimle birlikte olanların zikri (Kitabı) ve benden öncekilerin de zikri.’ Hayır onların çoğu hakkı bilmiyorlar, bundan dolayı yüz çeviriyorlar./ Senden önce hiçbir elçi göndermedik ki ona şunu vahyetmiş olmayalım: ’Benden başka ilah yoktur, öyleyse Bana ibadet edin’. / ‘Rahman (olan Allah) çocuk edindi’ dediler. O (bu yakıştırmadan) yücedir. Hayır onlar (melekler) ikrama layık görülmüş kullardır.’’

*Allah’tan başkasını yüceltmektir:
2-Bakara-165: ‘’İnsanlar içinde Allah’tan başkasını ‘eş ve ortak’ edenler vardır ki onlar (bunları), Allah’ı sever gibi severler. İman edenlerin ise Allah’a olan sevgileri daha güçlüdür. O zulmedenler, azaba uğrayacakları zaman, muhakkak bütün kuvvetin tümüyle Allah’ın olduğunu ve Allah’ın vereceği azabın gerçekten şiddetli olduğunu bir bilselerdi.’’
39-Zumer-2,3: ‘’Şüphesiz sana bu Kitabı hak ile indirdik; öyleyse sen de dini yalnızca O’na halis kılarak Allah’a ibadet et. / Haberin olsun; halis (katıksız) olan din yalnızca Allah’ındır. O’ndan başka veliler edinenler (şöyle derler): ‘Biz bunlara bizi Allah’a daha fazla yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz’ Elbette Allah kendi aralarında hakkında ihtilaf ettikleri şeylerden hüküm verecektir. Gerçekten Allah yalancı, kafir olan kimseyi hidayete erdirmez.’’
(7-Araf-190,191,192,193,194,195,196,197,198)

Yazar : Erdem

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website