Allah ın özgürlük anlayışı

Allah CC yeryüzünde yarattığı varlıklar arasından bir türü, dilediği yaşamın (İslam)temsilcisi olmak üzere halife seçeceğini beyan etmiştir. Bu önemli emaneti önce göklere, yere ve dağlara teklif etmiş ancak onlar bu görevi hakkıyla yerine getirememenin endişesi ile bu görevi almaktan imtina etmişlerdir. Bu görevi Beşer (tüysüz deri ile kaplı olan)denilen tür almak istemiştir.

Allah CC bu görevi beşere verirken diğer tüm varlıkların da bu duruma razı olmasını istemiştir. Ancak diğer tüm varlıkların beşerin bu işe uygun olmadığına dair itirazları üzerine Allah CC onları zorlamamış ve onlara, Ben sizin bilmediklerinizi bilirim demiştir. Allah CC, beşeri akıl anlayış ve düşünce ile güzelleştirip adını Adem koymuştur. Adem`e öğrendiklerinden yola çıkarak fayda üretmeyi öğretmiştir.
Adem`i diğer tüm varlıkların önüne çıkararak önce onlara yönelip sorular sormuştur. Onlar Rabbimiz biz ancak Senin bize öğrettiklerini bilebiliriz demeleri üzerine aynı soruları Adem`e sormuş ve Adem sorulara doğru cevap verince itiraz eden varlıklara Ben sizin bilmediklerinizi bilirim demedim mi demiştir. Diğer varlıklar Adem deki üstün vasıfları görünce ikna olmuşlardır. Bunun üzerine Allah CC diğer varlıklara bu görevi esnasında tüm varlıkların Adem`e yardımcı olmak üzere söz vermesini istemiştir. İblis hariç tüm varlıklar Adem`e bu görevi esnasında yardımcı olacakları anlamına gelen bir davranışla Allah CC huzurunda secde ederek söz vermişlerdir.
Allah CC tek büyük iken, dilediğini dilediği gibi yapmaya muktedir iken yine de yarattıklarının özgürce karar vermelerin imkan tanımak sureti ile onlara değer vermiş ve onları, baskı ve emri vaki yapmaksızın ikna etmiştir.
Allah`ın CC özgürlüğe müdahalesi, ancak kendisine söz verildiği halde sözünü yerine getirmeyene sonlarının nasıl olacağını söylemekten ibarettir. Bunun dışında başımıza gelen her kötülük kendi elimizle yaptıklarımızın sonucudur. Allah CC süprizle karşılaşmamamız için rehber ve akıl vermiştir. Allah CC yarattıklarının özgürlüğüne en az düzeyde müdahale etmek sureti ile onlara verdiği değeri ve özgürlük anlayışını göstermiştir.

Yazar : Abdulaziz Özyılmaz

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website