SAHİH DEDİKLERİ HALDE PEYGAMBER ADINA UYDURULMUŞ, KUR’AN’LA VE BİRBİRLERİYLE ÇELİŞEN HADİSLERE ÖRNEKLER

1-Kur’an: “… O`nun benzeri gibi hiçbir şey yoktur. ” 42/ Şura 11

“Ve hiçbir şey O`nun dengi değildir. ” 112/ İhlas Suresi 4

Uydurma Hadis: Allah Adem`i kendi sûretinde yaratmıştır. ” Müslim, Birr, 112. Buhari istihzan 1

Uydurma Hadis: “Allah ahirette Peygamberlere kimliğini kanıtlamak için bacağını açıp baldırını gösterir. ”Müslim İman 302, Buhari 97/24, Hanbel 3/1

Allah`a hiçbir şeyin benzemediğini söyleyen ayete karşın, hiçbir mecazi ifadeyi çağrıştırmadan, Allah`ın baldırı olduğunu ve ahirette baldırını açacağını söylemenin saçmalığını uzunca anlatmaya gerek var mı?

Uydurma Hadis: “Allah benimle görüştü ve el sıkıştı. Elini iki omuzum arasına koydu. öyle ki parmaklarının soğukluğunu iki göğsüm arasında hissettim. ” Hanbel 5/243. Tirmizi Tefsir, Sad suresinin tefsiri(3231). İbn-i Kuteybe- Hadis Müdafası 60. hadis. sayfa 285. kayahan yayınları

Yine bu hadiste hiçbir mecazi manayı çağrıştırmadan, Allah’a parmak, parmaklarına da soğukluk atfederek Allah şekilleştirilmektedir. Bu hadis İhlas Suresi`nin hiçbir şey Allah`ın denki olmadığını söyleyen ayeti gibi daha birçok ayetle de çelişir. Eğer hadisteki “el” ifadesi mecazi bir manaya gelip insani eli çağrıştırmasa kabul edilebilir olurdu. örneğin “Her şey Allah`ın elindedir. ” dediğimizde cümlenin akışından her şeyin Allah`ın kontrolünde olduğu anlaşılır. Fakat Allah`a parmak, parmaklara soğukluk atfeden bu hadisten böyle mecazi bir manayı kimse çıkaramamaktadır. üstelik bu hadiste Allah ile Peygamber`in el sıkışması gibi kabul edilemez bir ifade de yer almaktadır.

Uydurma Hadis: Peygamber’e Allah’ın yerleri ve göğü yaratmadan önce nerede olduğu soruldu, Peygamber; Bir bulut içerisinde idi, üstü hava, altı hava idi. ”dedi. Hanbel Müsned 4/11. İbn-i Kuteybe-Hadis Müdafası 62. hadis. sayfa 292. kayahan yayınları

Uydurma Hadis: Allah zamandır. MALİK Muvatta Kelam 3 / 56. Buhari Edep 101. Müslim Elfaz 516(2246). Ebu Davud Edep 81(4974. İbn-i Kuteybe-Hadis Müdafası 63. hadis. sayfa 294. kayahan yayınları

Atomlardan oluşan hava da, maddenin değişiminden ibaret zaman da madde ile beraber yaratılmıştır. “Allah’ın kendisi zamandır, Allah bulutta idi etrafı ise havaydı” diyenlerin bilgi seviyeleri ve Kur’an’ı hiç anlamadıkları, hava ve zamanın ne olduğundan habersiz oldukları da ortadadır.

Yazar : Y@ş@r

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website