Uydurulan Hadislerden Örnekler 2

5- Hadis: “Peygambere deve eti yemekten soruldu, Peygamber ‘Onu yediyseniz hemen abdest alın’ dedi. ”Ebu Davud 1/185

Kur’an’da deve etinin abdesti bozduğu geçmez. Bu yüzden Kuran’a ilave olan bu dini zorlaştırıcı hüküm de dine ilavedir. Kimi mezhepler bu uydurma hadise göre deve eti yiyenin yeniden abdest alması gerektiğini söylemişlerdir.

6- Hadis: “Salı günü gündüzün ortasında veya güneş yükseldiğinde kim ki her rekatında bir Fatiha, bir Ayetel Kürsi ve üç İhlas okumak suretiyle on rekat namaz kılarsa, yetmiş gün defterine günah yazılmaz, bu yetmiş gün içerisinde ölürse şehit olarak ölür ve yetmiş senelik günahı bağışlanır. ” İhyau Ulumiddin 1/539

Hadis: “Kim ki çarşamba günü güneş yükselince on iki rekat namaz kılar, her rekatında bir Fatiha, bir Ayetel Kürsi, üç İhlas ve üç Muavezeteyn okursa arşın altından bir münadi: ‘Ey Allah’ın kulu! Geçmiş günahların bağışlandı. Allah kabir karanlığı azabını ve kıyametin şiddetini senden kaldırdı, artık senin için fazla amele lüzum yok” diye bağırır ve o gün kendisi için bir Peygamber sevabı yükselir. ” İhyau Ulumiddin 1/540

en önemli klasiklerinden kabul edilen İhyau-Ulumiddin’de Gazali, Kur’an’da geçmediği halde dine ilaveler yapan, böylece bolca uydurma hadislere yer verir. Bu hadislere göre yetmiş günde bir Salı günkü namazı kılmak veya hayatta bir kez çarşamba günkü namazı kılmak bir Müslüman’a yetecektir. Tek namazla yetmiş senelik günahın bağışlanması da, Peygamber sevabı da mümkün olmaktadır. Bu açıklamaları bilmeyenler Gazali’nin İhyau Ulumiddin eserini alsınlar da tek bir kez namaz kılmayla kurtuluşun reçetesini öğrensinler! Gazali akla sığmayan bu uydurmalara yer vermekte ve ısrarla aklın bu yollarda yürümeyeceğini, akılla sonuca gidenin hüsrana uğrayacağını anlatmaktadır.

Kur’an’a göre insanlar sürekli akıllarını çalıştırmalı, gerek evrende, gerek kendi yaratılışlarında, gerekse Kur’an’da Allah’ın delillerini görmelidirler. Akıllarını çalıştırmadan toplumdaki kelle sayısına, törelere, geleneklere, kabullere göre din oluşturanların, hatalı olduğunu Kur’an’dan anlıyoruz. Kur’an’a göre Allah’ın nimeti olan akıl, evrenle ve evreni, hayatı değerlendirmede rehberlik eden Allah’ın kitabıyla, mükemmel bir uyum içindedir. Bu uyumun bir parçası olan aklın dinle çeliştiğini söylemek, aklı bir kenara atıp dini anlamaya kalkmak, aklı çalıştırmada değil, aklı kullanmamada erdem aramak, dine akılsızca uygulamaları sokanların veya din düşmanlarının tezidir. Akıl dinle nasıl çelişir? Akıl Allah’ın bize hediyesi değil mi? Kur’an defalarca bize aklınızı çalıştırın demiyor mu?

“(Allah) pisliği akıllarını kullanmayanların üzerine kılar”. 10/Yunus Suresi 100

Bu ayet İslâm adına dine sokulan pisliklerin sebebini de göstermektedir. Hadisleri Kur’an süzgeçinden geçirip doğru olanları, doğru olmayanlardan ayırt etmeden kabul etmek Peygamber’e atılan iftiraları onaylamak olmuyor mu?

7- Hadis: Arş 8 dağ keçisinin sırtındadır (Ebu Davut Sünnet 19, Tirmizi Hadis no: 3320, İbni Mace Mukaddime 193)

8- Hadis: Ebû Hüreyreden: Ölüm meleği Musa’ya gelerek: “Rabbine icabet et” dedi. Bunun üzerine Musa ölüm meleğinin gözüne tokat vurarak onu çıkarttı. Melek hemen Allah’a dönerek “Sen beni ölmek istemeyen bir kuluna göndermişsin, o benim gözümü çıkardı” dedi. Müslim fezail 158. Buhari cenaiz 68, Enbiya31

Nübüvvetle hiç bağdaşmayan bu hadis aynı zamanda Hz. Musa’ya hakarettir. Allah’ın üstün ahlaklı bir Peygamber’i nasıl olur da ölümden kaçar. üstelik de meleğin gözünü kör edip ölümden kurtulur.

Namazın elli vakit olduğunu Hz. Musa vasıtasıyla beş’e indiği ile ilgili uydurulan hadis ise korkunçtur. güya Peygamberimiz efendimiz miraçta Allah`ın huzuruna çıkar ve Allah namazı elli vakit farz kılar, daha sonra Hz. Musa`ya rastlayan Peygamberimiz`i Hz. Musa, bu kadar namazın çok olduğu, ümmetin buna güç yetiremeyeceği şeklinde uyarır, sonra Peygamberimiz Allah`tan indirim ister, Allah da namazın sayısını indirir. Yolda Hz. Musa yine bu kadar namaz vaktinin de çok olduğunu söyler. Bu git gel böylece namaz beş vakte inene kadar dokuz kez gerçekleşir. Nitekim namazın sayısı beşe gelince Hz. Musa yine indirimi tavsiye etse de Peygamberimiz artık utandığı (!) için namaz indirimi durur. (Bkz. Buhari menakibul ensar 42 Müslim iman 264(164) Bu hadise göre Allah insanların kaç vakit namaza güç yetireceğini bilmez, Peygamber efendimiz ise hiçbir şeyden haberi olmayan bir garibandır. Hz. Musa ise hem Peygamberimiz`in akıl hocası, hem Allah`ın hükmünün düzelticisi, hem de bizim kurtarıcımızdır.

Yazar : Y@ş@r


About the Author
Author

Dini Yazilar

Comments (4)
Leave a reply

Name (required)

Website