Allah Korkusu

İnsanlar arasında yaygın olan bir inanca göre Allah` tan korkmak yerine Allah` ı sevmek yeterli görülür. Bu çarpık anlayış insanı gaflete sürükleyen en önemli nedenlerden biridir.


Allah` tan korkmak yerine sevmenin doğru olacağını söyleyen bazı insanlar, Allah` ın Kuran` da bildirdiği `Öyleyse Benden, yalnızca Benden korkun. ` (Nahl Suresi, 51) ayetine de riayet etmemiş olurlar.

Allah korkusu olmayan insan koruyucu zırhını kaybetmiş gibi çıplak kalır. Böylece tüm pislikler üzerine yapışır. Tamamıyla savunmasız kalan ruh şeytanın telkinleriyle her türlü hatayı yapmaya müsait hale gelir. Yapılan yanlışları diğerleri izler ve böylece kişi vicdanının sesini artık duymamaya başlar.

Allah`tan Sakınmayanların Yapabilecekleri Bazı Davranışlar:

– Allah korkusu olmayan insanların çoğu Allah`ın emir ve yasaklarından habersizdirler. Bu yüzden hayatları sadece kendi istekleri doğrultusunda devam eder. Sakınacakları herhangi bir durum yoktur.

– Haram olarak bildirilen günahlara kolaylıkla sapabilirler. Çünkü öncelikle kendi menfaatleri söz konusudur. Örneğin Allah faizi haram kıldığı halde daha fazla kazanmak adına bu yasağı rahatlıkla çiğneyebilirler.

– Daha fazla kazanabileceklerini düşündükleri bir konuda hiç düşünmeden yolsuzluk yapabilirler.

– Allah korkusu olmayan insanlar zor durumda kaldığında kolaylıkla hırsızlık yapabilirler. Başkalarının zor durumda kalmasına aldırmayıp, sadece kendilerini düşünme eğiliminde olabilirler. Bu tür kişiler bencil ve güvenilmez olabilirler.

– İnsanlara değer vermeyip menfaatlerine uymadığı noktada kolayca gözden çıkarabilirler.

– Allah zinaya yaklaşmayın dediği halde kendi nefsini Allah`tan önde tutup kolaylıkla zinaya yönelebilirler.

– Allah` tan sakınmayan insanlar anne ve babalarına karşı acımasız davranabilirler. Merhametten yoksun olabilirler.

– Cinayet ve tecavüz gibi suçları işlemekten kaçınmayabilirler.

– Hayatları sadece bu dünyayla sınırlıymış gibi yaşayabilecekleri için ahiretlerini düşünmezler.

– İbadetleri ileriki yaşlara ertelemeye meğilli olabilirler.

– Mallarını ellerinde sımsıkı tutup, yoksula yardım etmekte cimrilik edebilirler.

Allah korkusundan uzak yaşayan insanların düştükleri gafletten kurtulabilmelerinin tek bir yolu vardır; O da Allah`a sığınmak ve O`ndan sakınmaktır.

`Ey iman edenler, Allah`tan korkup-sakınırsanız, size doğruyu yanlıştan ayıran bir nur ve anlayış (furkan) verir, kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar. Allah büyük fazl sahibidir. ` (Enfal Suresi, 29) ayetiyle bu gerçek açıkça bildirilmiştir.

Allah korkusunu kalbinde barındıran insanlar ise Allah`ın sınırlarını aşmamak için oldukça titiz davranırlar. Çünkü Allah`ın sonsuz azabından ve O`nun rızasını kaybetmekten korkarlar. Yasaklarına ve emirlerine uymaya dikkat ederler. Hiçbir dünyevi istekleri ya da hırsları onları Allah`ın razı olmayacağı davranışlara yöneltmez. Çünkü onlar için hayatın amacı nefislerini tatmin etmek değil sadece Allah`ı razı etmektir. Daha fazla mal sahibi olmanın onlar için hiçbir anlamı yoktur. Bu yüzden ihtiyaçlarından arta kalanı infak ederler ve bunu asla gösteriş için yapmazlar. Anne ve babalarına karşı her zaman iyi ve merhametli davranırlar. Ayet gereği `öf ` bile demezler. Karşılarındaki her canlıya değer verirler çünkü onları Allah`ın yarattığını bilirler. Namaz, oruç gibi ibadetlerini gösteriş için yapmazlar. Tüm ibadetlerinde sadece Allah`ın rızasını düşünürler. Hırsızlık, dolandırıcılık, zina ve yalan gibi şeytan işi pisliklere asla yaklaşmazlar. İnsanların haklarına tecavüz etmezler.

Bilirler ki: `Bu dünya hayatı, yalnızca bir oyun ve `(eğlence türünden) tutkulu bir oyalanmadır`. Gerçekten ahiret yurdu ise, asıl hayat odur. ` (Ankebut Suresi, 64)

Görüldüğü gibi Allah`a kavuşacağını bilen ve her davranışının ahiretini etkileyeceğinin bilincinde olan bir insanla, kimseye hesap vermek zorunda olmadığını düşünen bir insanın davranışları arasında büyük farklılıklar görülebilir. Kalplerinin temiz olduğunu düşünen ve bunun yeterli olduğuna kendileri karar veren insanlar, Kuran` da bildirilen emirleri uygulamaya gerek duymazlar. Ya Allah`ın affedeceğine inanırlar ya da bir süre cehennemde yanıp çıkacaklarını düşünürler. Bu büyük yanılgı insanları hataya ve sonunda da cehenneme sürükleyebilirler. Bunun temelinde ise Allah korkusunun olmaması yatmaktadır.

Bu, onların: “Ateş bize sayılı günler dışında kesinlikle dokunmayacak” demelerindendir. Onların bu iftiraları, dinleri konusunda kendilerini yanılgıya düşürmüştür. (Ali İmran Suresi, 24)

Devamı: http://www.yenimakale.com/dinler/2541-allah-korkusu.html

Yazar : Altuğ Öztürk

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website