Düşünce Orucu

Oruca sayılı günlerin kaldığı şu günlerde nasıl bir oruç bizi bekliyor.Oruç bizim için ne anlama geliyor.

Şanı Yüce Rabbimiz

 

Bakara 184 de
(Oruç) Sayılı günlerdir. Artık sizden kim hasta ya da yolculukta olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde (tutsun). Zor dayanabilenlerin üzerinde bir yoksulu doyuracak kadar fidye (vardır). Kim gönülden bir hayır yaparsa bu da kendisi için hayırlıdır. Oruç tutmanız, -eğer bilirseniz sizin için daha hayırlıdır.

 

Buyurmaktadır.

Bakara 187
(Medenî 87) Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı. Onlar, sizin örtüleriniz, siz de onlara örtüsünüz. Allah, gerçekten sizin, nefislerinize ihanet ettiğinizi (güvenmediğinizi) bildi, tevbenizi kabul etti ve sizi bağışladı. Artık onlara yaklaşın ve Allah’ın sizin için yazdıklarını dileyin. Fecir vakti, sizce beyaz iplik siyah iplikten ayırd edilinceye kadar yiyin, için, sonra geceye kadar orucu tamamlayın. Mescidlerde itikafta olduğunuz zamanlarda onlara (kadınlarınıza) yaklaşmayın. Bunlar, Allah’ın sınırlarıdır, (sakın) onlara yanaşmayın. İşte Allah, insanlara ayetlerini böylece açıklar; umulur ki sakınırlar.

Buyurmaktadır.

 

Oruç sadece yeme içmeyi ve cinselliği terk midir orucun bunun ötesinde bir mesajı yok mudur.Zaten olayı şölenleştirme ve karnavallaştırmayı hiç saymıyorum sadece kendi avanesini ziyafete çağırmayı ve  tıka basa yiyip içme ve israf denizinde yüzmeyi hiç anmıyorum. Benim derdim orucun yeme içme ve cinsellik ötesi bir mesajı olduğudur. Bu anlatılanlar bir araç tır .yani bu analtılanları bir şey için yapmak gerekiyor.Rabbimiz bizi niçin sorumlu kılmıştır2/179   10/100  Rabbimiz aklımız idrakimiz ve analiz yeteneğimiz nedeni ile sorumlu kılmıştır.Tüm ibadetlerimiz idrakimizi artırmak anlamak analiz yeteneğimizi geliştirmek içindir.Sadece yeyemek içmemek cinsellikten uzak durmak  savm  ın karşılığı olabilecek midir ?

2/183. âyette orucun, geçmiş toplumlara farz kılındığı gibi bize de faz kılındığı bildirilmiş, fakat zamanı ve hükümleri hakkında bilgi verilmemişti. Bu âyette ise orucun zamanı ve oruçla ilgili hükümler beyân edilmiştir. Geçmiş toplulukların oruçları nasıldı bir bakalım

 

Meryem;
26: Feküliy veşrabiy ve karriy ‘ayna* feimma tereyinne minel beşeri ehaden fekuliy inniy nezertü lirRahmani savmen felen ükellimel yevme insiyya; “Artık ye, iç, gözün aydın olsun! Eğer beşerden birini görürsen: “Ben Rahman için bir oruç adadım; artık bugün insiy/ insan cinsine ait hiçbir kimse ile konuşmayacağım” de.

19/10. [Zekeriya:] “Rabbim, öyleyse, bana bir işaret tayin et!” diye niyaz etti. [Melek:] “Senin işaretin, tam (üç gün) üç gece insanlarla konuşmaman olacak”  dedi.

 

Sanırım asıl konu burada düğümlenmektedir.Zira oruç bir eğitim sürecidir bir antreman ve bir hazırlıktır.Ruhsal bir yolculuktur.İnsanın odaklanma tefekkür sürecidir .Zira Tıka basa yiyip için şaşalı  ritüellerle yılda bir ayı zevk ve nostalji karnavalına çevirmek orucun tam zıddı bir davranış olacaktır.Zira Ramazan bir Kuran ayı dır Kuran ince düşünce ve idrak sürecidir. O nun indirilişi :

 

Ramazan ayı öyle bir aydır ki, insanlığa rehber olan (hidayet), bu rehberliğin apaçık belgelerini taşıyan (beyyinât) ve hakkı batıldan ayıran (furkân) Kur’an işte bu ayda indirilmiştir: Sizden biri bu aya ulaştığında oruç tutsun; hasta ya da yolcu olan kimse de başka günlerde iade etsin! Allah sizin için kolaylık ister, sizi zora koşmak istemez; oruç günlerinin sayısını tamamlamanızı, sizi doğru yola ulaştırdığı için O’nu yüceltmenizi ve şükretmenizi ister”
2:185

 

Muhakkak ki Biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi nedir, sana ne idrak ettirdi [bildirdi/öğretti]? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler [haberciler], içlerindeki rûh ile Rabb’lerinin izniyle iner/hulûl eder dururlar; her bir işten. Bir esenliktir o şafak sökene kadar/aydınlığa kavuşuncaya kadar.
(Kadr/1-5)

 

Ha [8], Mim [40]. Apaçık/açıklayan Kitab’a yemin olsun ki, şüphesiz Biz, Kendi katımızdan bir iş olarak, onu, hikmetle dolu/sağlam her işin/oluşun kendisinde ayırdedildiği, mübarek [bolluklu] bir gecede indirdik. Şüphesiz Biz uyarıcılarız. Şüphesiz Biz, Rabbinden; göklerin, yeryüzünün ve ikisi arasındakilerin Rabbinden –eğer kesin inanan kimseler iseniz– bir rahmet olarak elçi gönderenleriz. Şüphesiz O, en iyi duyanın, en iyi görenin ta kendisidir.
(Duhân/1-7)

 

Ramazan  Kuran idrak ve analiz ayıdır.Elbette sadece ramazan ve oruç olunana zaman dilimi değil tüm zamanlar Kuran ayı dır .Ancak Rabbimiz Orucu bize bir hem fizyolojik hemde psikolojik olarak vahye hazır bulunuşluk içinde olmayı anlatıyor.Bir taraftan yani beyine oksijen taşıyacak  kanı mide ve diğer organlarla gece gündüz uğraştırmamak gerekirken .Dingin bir zihinle Tıpkı Hz Peygamberin Hirası gibi günlerce yemeden içmeden gereksiz  KONUŞMADAN(Tefekkür) DERİN BİR tefekkürü anlatmaktadır. Öncelikle anlamayı ??? anlamak olmalıdır.İnancımız bizi ayağa kaldırmalıdır.Kendine fizyolojisine hakim olamayan zaten psikolojisinde zor hakim olur.Orucu günlük fizyolojik ihtiyaçlara indirgemek  orucu anlamamak olacaktır.Rahmanı rahmeti merhameti anlamak onu tam olarak idrak etmek onu bütün olarak değerlendirmeden geçmektir.Bazen ve bazı durumlarda konuşmamak susmak en kesin çözüm olur mistizm e kaçmadan Derin bir Kuranı yolculuğa çıkarak Rabbimizin evrensel mesajını evrensel ilkelere dayalı anlama süreci yaşanmalı .Varlığın  anlamını  idrak ederek insan Allah evren ilişkisini bir daha hatırlayarak .Düşünce dünyamızda oluşan hasarları onarmanın adıdır bir bakıma oruç .Rabbimizin sonsuzluğu karşısındaki  sınırlılığımızın sınırlarını bir kez daha idrak etmektir oruç .Gazze yi PATANI yi  somaliyi yaşamaktır oruç ,Yani düşüncemiz oruç orucumuzda derin bir düşünce olmalı.

 

servisoglu

 

 


About the Author
Author

servisoglu

Comments (1)
Leave a reply

Name (required)

Website