Cemaatle Namaz

09. 05. 2011


Selam, bu yazım da cemaatle namaz konusunu gündeme getirmek istiyorum. Yenilikçilerin de gelenekçilerin de birleştiği bir nokta olarak gördüğüm bir konu olması sebebiyle, tesbit ettiğim hususları paylaşacağım…

Salatı Fecr, Salatı Vusta, Salatı İşa, Kur`an da isimleriyle birlikte zikredilen namazlardır. Ama bu namazların hiç birisini cemaatle eda etmemize dair bir Ayet mevcut değildir. Cuma Suresinin dokuz ve onuncu Ayetleri Aynen şöyle der;

Cuma Suresi 9. Ey iman edenler, Cuma günü namaza çağrıldığınız zaman, hemen Allahın Zikrine koşun ve alış verişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.

10. Namazı eda edince, yeryüzüne dağılın ve Allahın lutfundan nasibinizi arayın. Allahı çok Zikredin ki kurtuluşa eresiniz.
Bu iki Ayet cemaatle kılınması gereken bir namazdan bahsetmektedir, bunda hiç şüphe yoktur. Ama Ayet namazın adından bahsetmemektedir!

Bunda da hiç şüphe olmaması gerekmektedir, ama uygulamalara bakacak olursak durum hiç de öyle değildir.

Namazın gününü belirten Allah, niçin adını söylememiştir?Ya da Kur`an da Salatı Cuma diye bir isim var da ben mi göremedim?Elbette bu ikisi değil. De niçin Cuma Namazı denilmektedir?Gelenekçi anlayışın belirlediği bir durum bana göre bu ismi almış olması ve doğru değil!!!

Peki doğrusu nedir?Kur`an da isimleri zikredilmiş 3 vakit namaz da Salatı Fecr ve Salatı İşa Hud Suresi 114. Ayetle vakitleri belirtilmiştir. Ama Bakara Suresi 238 de zikredilen Salatı Vusta vakti bildirilmemiş bir namazdır. Kur`an da bu namazın vaktinin bildirilmemiş olmasından dolayı bunun bir namaz olmadığını söyleyenler bile olmuştur. Ama hiç bir etki altında kalmadan yapılacak bir incelemede karşımıza çıkacak sonuç Kur`an da 3 vakit namazın isimleriyle birlikte zikredildiğini Fecr ve İşa nın vakitlerinin belirtildiğini görmemizi sağlayacaktır.

Nur Suresi 58. Ayette Fecr ve İşa Namazlarının evlerde kılınıyor olmasına kuvvetli deliller olması sebebiyle bu iki namazın cemaatle kılınacağına dair bir Ayetin olmaması bir araya getirildiği zaman, vakti bildirilmemiş olan Vusta Namazının Cuma günü cemeatle kılınacak olması kuvvetli bir ihtimal olarak karşımıza çıkar.

Çünkü Salatı Vusta aynı zaman da Orta Namaz anlamına gelmektedir, kesin bir vakit bildirilmiş olmayışı, vakti bildirilen Fecr ve İşa namazlarının ortasın da ya da sabah ile akşamın arasın da kişiye uygun bir zaman da eda edilmesi gerektiğini gösterir.

Ayrıca Cuma Günü toplu halde namaza çağrı yapılıyor olması ve yapılan bu çağrının mahiyeti hakkında bir bilgi olmayışı, ezanı çağrı olarak belirlemeyi insanlara bırakıldığını gösterir ki, ezanın da vahiyle bir ilişkisinin olmadığının delilidir bu Ayet.

Yapılan bu çağrının vakti bildirilmemiş Vusta Namazı dururken, başka bir isimle anılması bana hiç doğru gelmemektedir. Bana göre Cuma günü cemaatle kılınması emredilen namaz SALATI VUSTA DIR!

Burada anlaşılmasını istediğim konu cemeatle namaz kılmanın Allah tarafından emredildiği tek namaz Cuma günü eda edilen namaz olduğudur. Ve adıda Cuma Namazı değil Salatı Vusta olduğudur.

Elbette iman edenlerin toplu halde namaz kılmalarının önünde hiç bir engel yoktur!İsteyen topluluklar, toplu halde istedikleri kadar namaz kılabilirler, benim itiraz ettiğim konu bunun Allahın emri gibi gösterilmesidir.

Allah Kitabı eksiksiz ve ayrıntılı olarak gönderdiğini net bir şekilde bildirmişken, başkalarının Allahın Kitabın da olmayanları var gibi göstermesine de seyirci kalmak bana göre bir iş değildir.

Birol Çetin

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Comments (2)
Leave a reply

Name (required)

Website