HERŞEYİN BAŞI SAĞLIK MI?

Halk arasında sıkça duyduğumuz sözlerden biri hayatta en önemli şeyin sağlık olduğudur. Etrafımızdaki insanların çoğu yeter ki sağlık problemi olmasın diğer sıkıntıların çok da önemsenmemesi gerektiği vurgulanır. Yine benzer şekilde dünyaya yeni gelen bir bebek için ya da büyümekte olan çocuklar için gerek ailesi gerekse yakınları hep sağlıklı olması yönünde temennide bulunurlar.


Kuran’a göre baktığımızda ise bir insanın hayatından en önemli şeyin o kişinin Allah’a ve ahiret gününe olan inancı olduğunu görürüz. Bir insan dini inancını olmadıktan sonra ya da dini inancını kaybettikten sonra sahip olabileceği diğer şeylerin hiçbir önemi yoktur. Çünkü diğer sahip olabileceği şeyler hep bu dünya ile ve bu dünyadaki hayatı ile sınırlıdır. İnsan öldükten sonra tüm bunların hiçbir değeri kalmamaktadır. Buna mukabil insanın inançlı olması ve bu inancını koruyarak ölmesi o kişiyi sonsuz hayat olan ahirette mutlu edebilir.

Kuran’a göre yukarıda ifade ettiğimiz sağlık da diğer dünyevi değerler olan para, mal, mülk, aile, eş, dost, makam, mevki gibi algılanır. İnsan hayatının tamamında ya da bir kısmında sağlıksız da olsa yaşayacağı sıkıntı bu dünyadaki hayatı ile sınırlıdır. İnsan öldükten sonra bu dünyada sağlıklı ya da sağlıksız yaşamasının hiçbir önemi yoktur. Hatta Allah’ın insana vereceği bir hastalık ya da sakatlık, Allah’ın o kişiyi sınaması da olabilir. Yani bu kişinin yapması gereken bu sağlık sorununa sabretmek ve Allah’a isyan etmemektir. İnsan böylece yaşadığı sıkıntıyı ahirette avantaja dönüştürebilir.

Sonuç olarak bizler halk ağzında sıkça söylenen sözleri sorgulamamız lazım. Yani “Her şeyin başı sağlık!” sözünün dinen doğru olmadığı açıktır. İnanan insan için her şeyin başı Allah’a iyi bir kul olarak yaşayıp imanlı ölebilmektir.

Yazar : ferhat

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website