İSLAM DİNİ KUR’ANLA YAŞANIR.

Değerli okurlar İslam dini Yüce bir dindir. İslam dini çok tanrılı din anlayışına karşıdır. Çok tanrılı din anlayışında bozgunculuk vardır, kötülükler mevcuttur. Yüce Allah bizleri tüm kötülüklerden korumak için bizlere bu Yüce kitabı göndermiştir. Biz müslümanlar olarak bu Yüce dini yaşarken Kur’anın ışığından Sevgili Peygamber efendimizin yolundan gitmek zorundayız. Çünkü İslam dini Kur’anla yaşanır. Kur’anın önde olmadığı bir anlayışdan Peygamberi bulamayız. Bu gün ki din anlayışımıza geleneksel kültür hakimdir. Geleneksel kültürün hakim oluşunda birçok sakıncalar mevcuttur. Çünki geleneksel kültürde mezhepler hakimdir. Mezhep anlayışları çok tanrılı dinin diğer adıdır. Bu anlayışlardan kısır çekişmeler mevcuttur, kötülükler vardır.
Değerli okurlar geleneksel kültür din değildir. Dinin alt kimliği olan kültür anlayışıdır. Bu anlayışta çok tanrılı din anlayışı hakimdir. Geleneksel kültür anlayışından yorum sahipleri dinin sahipleri olarak algılanırlar. İşte bu günkü algılanan din anlayışında bunlar mevcuttur. Geleneksel kültür anlayışının hâkim olduğu anlayışlarda sadakat anlayışı ön plandadır. Sadakatle bağlandığı kimse dinin sahibi olarak algılanır ve ona sonsuz bağlanmak zorunluluğu vardır. Onun içindir ki bir kimse bu anlayışı benimsemişse o kimse ne kadar bilgi sahibi olursa olsun kendi bilgisini bir kenara koyarak, sadakatle bağlandığı Mezhep imamın bilgisinin ışığından hareket etme zorunluluğu vardır. İşte Kur’anın geride kalmasının temel nedenini burada aramamız gerekir. Yüce Allah bizleri bu konuda şöyle uyarmaktadır.
Şüphe yok O Kur’an senin içinde ümmetin içinde bir şereftir. İlerde sorulacaksınız. Zühruf. 43/44.

Yüce Allah tüm müslümanları uyararak Kur’andan sorumlu olduğumuzu bizlere böyle bildirmektedir. Yarın ahirete gittiğimiz zaman Yüce Allah Kur’anı okuyup okumadığımızı onunla amel edip etmediğimizi soracaktır. Şunu hiç unutmayalım ben müslümanım diyen herkes Kur’andan sorumludur. Kur’anı çok iyi okuyup anlaması gerekir. Kur’anı kendi dili ile okuyan anlar. Eğer anlaşılmaz olsaydı Yüce Allah bizleri sorumlu tutmazdı. Ben anlamam ancak hz. retler anlamış bende hz. retlerin bilgisinden giderim diyorsa yolu açık olsun derim, ona şu ayeti hatırlatırım.

Onlara; Allah’ın indirdiklerine uyun denildiğinde, derler ki, hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız. Şayet şeytan onları çılgınca yanan ateşin azabına çağırmışsa da mı? Lokman. 31/21.
İşte Yüce Allah bizleri böyle uyarmaktadır. Ayeti tam okuduğumuz zaman bize verilen mesajı daha iyi anlamış oluruz. Ben Kur’anı anlamam anlasa anlasa ancak hz. ler anlar diyenler ve ataların yolunda hala israr edenlere de şu ayeti hatırlatmadan geçmiyeceğim.
Onların kalplerine onu anlamalarına engel olacak perdeler kulaklarına da ağırlık koyduk. Kur`anda Rabbini bir olarak andığın zaman nefretle arkalarını dönüp giderler. İsra. 17/46.
Saygılarımla haydar akgeyik.

Yazar : haydar akgeyik

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website