ŞERİAT

22. 04. 2011


Selam, Şeriat, üzerinde epey sansasyon yapılan bir kavram, peki şeriat nedir ne değildir?

Maide Suresinin 43 ten başlayıp 48. Ayetin sonuna kadar okuduğumuz zaman konu anlaşılacaktır.

… Sizden her biri için bir yol/şerîat ve bir yöntem belirledik. Allah dileseydi sizi elbette bir tek ümmet yapardı. Ama size vermiş olduklarıyla sizi imtihana çeksin diye öyle yapmamıştır.

Maide Suresi 48. Ayetin sadece bu bölümünü alırsak bizim aramızda ayrı yolların sanki Allah tarafından belirlenmiş bir hak gibi gösterilmesi mümkün olabilmektedir. Kanımca bu kadar çok mezhep anlayışının ortaya çıkmasındada bu bölüm delil olarak kullanılmıştır.

Ama 43. Ayetten itibaren okumaya başlar ve 48 Ayetin sonuna kadar gelirsek, Allah tarafından belirlenmiş olan şeriatin Yahudiler için Tevrat, Hrıstiyanlar için İncil, Müslümanlar için Kur`an olduğunu açık bir şekilde görmemiz mümkün olacaktır.

Yani İslam Dininde Allah tarafından belirlenmiş üç şeriat var, Tevrat, İncil, Kur`an. Bunların dışında hangi şeriate uyarsanız uyun Allahın emrettiği bir şeriate uymamış olursunuz.

Her Şeriat mensubu sadece kendi Kitabına göre hareket etmek zorundadır. Bunun dışındaki hiç bir kitabın o şeriati temsil etmesi mümkün değildir. Bunun aksini söylemek sanırım en hafif tabirle şirk olur.

Yazar : Birol Çetin

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Comments (1)
Leave a reply

Name (required)

Website