ŞİRK DİNİN ÇIKMAZ SOKAĞIDIR


Değerli okurlar islam dini çok yüce bir dindir. Bu yüce dini yaşamak istiyorsak, Yüce Allah`tan gelen mesajı çok iyi öğrenmemiz gerekir. Yüceler Yücesi Yüce Allah bizleri bu dünyada insan gibi insanca yaşamamız ve onurlu bir hayat sürdürmemiz için bu dini bizlere göndermiştir. Maalesef birçok müslüman kardeşimiz geleneksel kültür anlayışı ile yol aldıkları için bu konuda yeteri bilgiye sahip değiller. Geleneksel kültür anlayışında kula kul olma anlayışı hakimdir. Şirk olayı işte bu çıkmaz sokaktan kendini göstermektedir. Kur`anın bilgisinden mahrum olan müslüman kardeşlerimiz ne yazıktır ki bu çıkmaz sokaktan bocalanıp durmaktadırlar. Yüceler Yücesi Yüce Allah bir ayeti kerimde bizlere şöyle emretmektedir.

Şüphe yok O Kur’an senin içinde ümmetin içinde bir şereftir. İlerde sorulacaksınız.
Zuhruf. 43/44.

Yüce Allah tüm müslümanları uyararak Kur’an da sorumlu olduğumuzu bildirmektedir. Kur`anı okuyup anlamayan bir insan her ne kadar dinin emirlerini yerine getirmeğe çalışsa da tam olarak görevini ifa edemez. Çünki bilmeden şirk batağına saplanmış olur. Zaten bu gün bunlar net olarak görülmektedir. Din adına Mezhep anlayışı ve türbeler bunun en açık belirtisidir. Şirk olayı affedilmez bir hatadır. Kuranı okuyup anlamadan bu şirk batağından çıkmak imkansızdır. Yüceler Yücesi Yüce Allah bizleri bu konuda, uyarırken hiç mi düşünmez mısınız, hiç mi ibret almaz mısınız, hiç mi akıl etmez mısınız, akıl sahipleri iyi düşünsünler diye birçok ayetle bizleri uyarmaktadır. Bu uyarıları anlamamız için Kur`anı anlamak gerekir. Kur`ansız din olmaz Peygambersiz yol olmaz. Sevgili Peygamberimizin yolu Kur`andır. İnsanları Kur`anın yoluna davet ettiğimiz zaman, Geleneksel kültüre hizmet edenler, kulaktan dolma bilgilerle yola çıkmadığımız için, bizleri Peygamber düşmanı olarak görmektedirler. İslam dini bilen hiçbir insan Peygamberine düşman olamaz. Peygamberine düşman olan bir insan zaten dinsizdir. Çünki Peygamberine düşman olan Allah`da düşman olur. Sevgili Peygamberimiz bizlerde istediği din anlayışı Kur`anın yoludur. Yüceler Yücesi Yüce Allah başka bir ayeti kerimde bizleri şöyle uyarmaktadır.

Biz hiçbir elçiyi, kendi kaviminin dilinden başkasıyla göndermedik ki, onlara apaçık anlatsın. Böylece Allah, dilediğini şaşırtıp saptırır, dilediğini hidayete erdirir. O, üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir. İbrahim14/4.

Yüceler Yücesi Yüce Allah bu ayette bizlere yol göstermektedir. Dinin emirlerini çok iyi anlarsanız ne şaşırırsınız ne de sapıtırsınız. Dinin emirlerini anlamadığınız zamanda şaşırıp sapıtırsınız diye bizleri uyarmaktadır. Maalesef bu gün bizler ısmarlananan bir din anlayışı ile yol almaktayız. Ismarlanan din anlayışı ne kadar sağlıklı olur onu da ısmarlayanlara sormak gerekir. Yüceler Yücesi Yüce Allah bizden istediği ısmarlanan bir din anlayışı değil, bizden istediği, gönderdiği elçiye uyumak ve onun yolunda gitmeyi emretmektedir. Elçinin yolu Kur`an olduğuna göre elçiden sonra O Yüce kitaba sımsıkı sarılmaktır. Kur`ana sarılmanın yolu ise kendi dilimizle okuyup anlamalıyız ki Yüce Allah`ın emirlerini yerine getirmesini bilelim. Ne yazık ki büyük bir muslüman kitlesi bunun farkında değiller, Peygamberin yolunda gittiklerine inanarak geleneksel kültüre hizmet etmektedirler. Bu da müslümanları Kur`an anlayışında ve bilgisinden uzak bırakmaktadır. Bu uzaklık onları şirk batağına sürüklemiştir. Çünkü yaşamaya çalıştıkları geleneksel kültür anlayışında din adına kula kul olma anlayışı hakimdir. Bu anlayışlarını daha da devam ettirmek için, Kur`anı okusanızda anlayamazsınız anlayışıyla yetişen insanlarımız, kendilerine sunulan din anlayışıyla yetinmek zorunda bırakılmışlardır. İşte bu anlayışla yola çıktıkları için Kur`anı okuyup anlamaktan çok uzaktayiz. Bu uzaklık bizleri bir çıkmaza doğru sürüklemesine sebep olmuştur. İslam alemi bu gün ne çekiyorsa bu anlayışta aramamız gerekir. Çünki geleneksel kültür anlayışı, kula kul olma anlayışıdır. Bu anlayış da şirk`in ta kendisidir.

Saygılarımla
Haydar Akgeyik

Yazar : HAYDAR AKGEYİK

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website