SÜNNETULLAH

Allah`ın sünneti, KANUNU. Lügatte “yol” manasına gelen sünnet, “Allah” adıyla birlikte kullanıldığında, Allah`ın kâinatı idare ederken koyduğu kurallar; Cenab-ı Allah`ın yaratıkları hakkındaki hüküm ve âdetleri anlamına gelir YANİ ALLAH`IN KANUNLARI MANASINA GELİR. !!!!!


Kâinatta meydana gelen olaylar Allah`ın koyduğu birtakım kurallara, kanunlara tabidir; her şeyde bir sebep sonuç ilişkisi vardır. Evrenin yaratılışından kıyamet kopuncaya kadar tabiat olayları bu kanunlara bağlı olarak gerçekleşir. Meselâ, neslin devamı erkek ve dişi canlının birleşmesi sonucunda oluşan döllenme ile sağlanır. Her canlı doğar, büyür, yaşlanır ve ölür. Ateş yakıcıdır; su ise söndürücü. Suyun kaldırma kuvveti; yerin çekim gücü vardır. Yağmurun yağması için suyun buharlaşıp bulut haline gelmesi zorunludur… Kâinatta insanlar tarafından alışılmış ne kadar tabiat kanunu varsa bunların hepsi Allah`ın kâinatı yaratırken koyduğu kurallardır; normal şartlarda değişmez. Ancak, bu ilahi kanunlar eşyanın zorunlu bir neticesi olmadığından dolayı Allah dilerse insanların alışageldikleri tabiat olaylarının dışında bazı harikulade olayları da meydana getirmeye kadirdir.

SÜNNETTULLAH HAKKINDA AYETLER:

AHZAB 38. Peygambere, Allah` ın takdir ettiği, mübah kıldığı şeyde bir darlık yoktur. Bundan önce geçen bütün peygamberler hakkında Allah`ın adeti(SÜNNETTULLAH) öyledir. Allah`ın emri biçilmiş bir kaderdir.

AHZAB 39. Onlar ki, Allah`ın risaletlerini (mesajlarını) tebliğ eder ve O`ndan korkarlar; Allah`tan başka kimseden korkmazlardı. Hesap görücü olarak da Allah yeter!

AHZAB 62. Allah`ın bundan önce geçenler hakkında KANUNUdur( SÜNNETTULLAH)bu. Allah`ın KANUNUnu( SÜNNETTULLAH) değiştirmeye asla çare bulamazsın.

ALİ İMRAN. 137. Sizden önce KANUN(SUNENUN) olmuş bir takım olaylar geçti, onun için yer yüzünde dolaşın da peygamberleri yalanlayanların akibetlerinin nasıl olduğunu görün!

FETİH 23. Allah`ın öteden beri süregelen KANUNU( SÜNNETTULLAH) (budur). Allah`ın o kanununda asla bir değişiklik de bulamazsın

FATİR 43. Bu, yeryüzünde bir büyüklük taslamak ve suikast düzenlemek istediklerindendir. Oysa kötü tuzak, yalnızca sahibinin başına geçer. O halde öncekilerin kanunundan başka ne gözetirler?! Sen Allah`ın kanununda( SÜNNETTULLAH) asla bir değişiklik bulamazsın, Allah`ın kanununda asla bir sapma da bulamazsın!

Yazar : musa

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website