Kuran’da Cennet Nasıl Anlatılıyor?

Bu yazıda Kuran’da cennetin nasıl anlatıldığından ve bunu nasıl anlamamız gerektiğinden bahsedeceğim. Kuran’daki cennet ile ilgili bilgilerle ilgili olarak cennetin nasıl bir yer olduğunun sıklıkla sorgulanıp merak edildiğini ve Kuran’da cennet ile ilgili bazı anlatımların eleştirildiğini görüyoruz. Öncelikle Kuran’da Allah’ın rahmetine erişmiş sevdiği kullarını sonsuz cennet ile ödüllendirileceği anlatılır.

20. İman edip hicret eden, Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihat edenler, derece bakımından Allah katında daha yücedir. Kurtuluşa erenler de işte bunlardır.

21. Rableri onlara kendisinden bir rahmet, bir hoşnutluk ve içinde çok değerli/kalıcı nimetlerin bulunduğu cennetler müjdeliyor.

22. Onlara orada sürekli kalacaklardır. Hiç kuşkusuz, Allah’ın katında büyük bir ödül daha vardır.

9 – Tevbe Suresi

Bunun dışında Kuran ayetlerince cennetin nasıl bir yer olduğuna dair de bilgiler vardır. Bazı kişiler bu ayetleri yanlış yorumlayarak Kuran’daki cennetle ilgili anlatımlardan hareketle İslam’a bazı eleştiriler getirmişlerdir. Bunlardan biri cennette erkeklere huriler verilirken kadınlara ne sunulduğuyla ilgili feminist eleştiridir. Bir diğeri ise özellikle Müslümanlar tarafından da yapılan bir hata olarak cennetin sadece cinsellikten ibaret bir yer gibi algılanmasıdır.

133. Rabbinizden bir bağışlanmaya ve eni göklerle yer kadar olan cennete doğru yarışır gibi koşuşun. O, takva sahipleri için hazırlanmıştır.

136. İşte bunların ödülleri Rablerinden bir bağışlanma ve altlarından ırmaklar akan cennetler olacaktır. Sürekli kalacaklardır orada. İş yapıp değer üretenlerin ücreti ne güzeldir!

3 – Ali İmran Suresi

 

57. İman edip hayra ve barışa yönelik işler yapanlara gelince, onları altından ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Hep orada kalacaklardır. Orada kendileri için tertemiz eşler de olacaktır. Ve onları, en güzel biçimde serinleten bir gölgeye kavuşturacağız.

4 – Nisa Suresi

 

31. Bunlar için, altlarından ırmaklar akan Adn cennetleri vardır. Orada altın bileziklerle süslenecekler, ince ve kalın ipekten yeşil giysiler giyip koltuklar üzerine kurulacaklar. O ne güzel karşılık, o ne güzel dayanak!

18 – Kehf Suresi

 

56. O cennetlerde, bakışlarını eşlerine dikmiş öyle dilberler vardır ki, daha önce onları ne cin kirletmiştir ne de insan.

55 – Rahman Suresi

 

Kuran’da Allah’ın cennete layık gördüğü kullarına sunduğu ödüller yukarıdaki ayetlerdeki gibi anlatılır. Burada unutulmaması gereken şudur ki Kuran baştan sona bütün sureleriyle cenneti anlatan bir kitap değildir. Kuran’da Allah’ın varlığı, birliği, dünyanın sonu, hesap günü, insanların nasıl bir hayat yaşamaları gerektiği ve diğer konularla beraber cennet ve cehennemden de bahsedilir. Aşağıdaki ayette de açıkça belirtildiği gibi Kuran’da cennetten bahseden ayetler temsili bir anlatımdır. Yani bu ayetler cennetten kesitler verir. Ayrıca Kuran’ın hiçbir yerinde cennet ile ilgili her şeyin Kuran’da anlatıldığı söylenmez.

35. Sakınıp korunanlara vaat edilen cennetin temsilî anlatımı şu: Altından ırmaklar akar, yemişleri de sürekli, gölgesi de. İşte korunup sakınanların son yurdu. Kâfirlerin son yordu ise ateş…

13 – Rad Suresi

Cennetin gerçekten nasıl bir yer olduğu ve cennette nasıl bir yaşam olacağını ancak Allah’ın rahmeti ile cennete girme fırsatı elde edersek görebileceğiz. Bu durumda inananlara düşen cennette nasıl bir yaşam olacağı, cinselliğin nasıl yaşanacağı gibi konularda Kuran ayetleri ile yetinmek ve bu konuda çok fazla spekülasyona girmemektir. Bizlerin esas görevi cennete girmek ve daha önemlisi Allah’ın rızasını kazanabilmek için sınırlı ömrümüzde olabildiğince Allah yolunda çalışıp çabalamaktır.

36. Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme! Çünkü kulak, göz ve gönlün hepsi bundan sorumlu tutulacaktır.

17 – İsra Suresi

 

72. Allah, mümin erkeklerle mümin kadınlara, altından ırmaklar akan cennetler vaat etmiştir. Sürekli kalacaklardır orada. Adn cennetlerinde de tertemiz barınaklar vaat etmiştir. Allah’ın bir hoşnutluğu ise hepsinden büyüktür. İşte budur o büyük başarı/o büyük kurtuluş.

9 – Tevbe SuresiAbout the Author
Author

Leave a reply

Name (required)

Website