SOL VE İSLAM

SOL VE İSLAM

Bir hayalim var dostlar…Bir araya gelemez denen iki kesimi bir gün aynı masaya oturtmak hem de önyargı denen pırangalardan azade biçimde…
Sahi, bu solcular ne ister hiç kafa yordunuz mu gerçek anlamda? Veya hiçbir solcuya –onları temsil ettiği zannedilen siyasetçilerin zırvalarından bağımısız olarak – arkadaşım senin derdin nedir bir anlat bakalım dediniz mi? Büyük ölçüde sorumun cevabının hayır olduğunu biliyorum. Hem de öyle anayasa oylaması gibi %51-%49 değil, %90-%95 oranında olduğunu da biliyorum.
O halde gelin solculuğun ne olduğunu bir de kardeşinizden dinleyin. Sonra karar sizin…
“Solculuk, iyileştirme arayan veya var olan sosyal hiyerarşiyi kaldırmak isteyen ve zenginliğin eşit dağılımını destekleyen politik hareketlere karşılık gelen terimdir.”
Bu tanımdan sonra gelelim sol görüşün temel ilkelerine. Bakalım Yüce Kitabımız Kur’an bu ilkeler hakkında neler söylüyor?

1. Özgürlük
11: Akabeye, sarp yokuşa atılamadı o.
12: Sarp yokuşun ne olduğunu sana bildiren nedir?
13: Özgürlüğü zincirlenenin bağını çözmektir o.
Beled, 11-13

Dinde baskı – zorlama – tiksindirme yoktur. Doğru ve güzel olan, çirkinlik ve sapıklıktan açık bir biçimde ayrılmıştır. Her kim tâğuta sırt dönüp Allah’a inanırsa hiç kuşkusuz sapasağlam bir kulpa yapışmış olur. Kopup parçalanması yoktur o kulpun. Allah, hakkıyla işiten, en iyi biçimde bilendir.
Bakara, 256

1: De ki: “Ey nankör kâfirler!
2: Kulluk etmem sizin kulluk ettiğinize.
3: Siz de ibadet etmezsiniz benim ibadet ettiğime.
4: Kul değilim sizin taptığınıza,
5: Ve ibadet edenler değilsiniz benim ibadet ettiğime.
6: Sizin dininiz size, benim dinim bana!”
Kafirun, 1-6
Hangi müslüman bu ayetleri okuyup ben özgürlükleri ne olursa olsun kısıtlayacağım diyebilir?
Hangi solcu bu ayetleri okuyup Kur’an özgürlüğü emretmiyor diyebilir?

2. Eşitlik
Allah, rızıkta kiminizi kiminize üstün kılmıştır. Fazla verilenler, rızıklarını ellerinin altındakilere aktarıp da hepsi onda eşit hale gelmiyor. Allah’ın nimetini mi inkâr ediyor bunlar?
Nahl, 71
Hangi müslüman bu ayeti okuyup ben çalıştım hak ettim çok kazandım gerisi beni ilgilendirmez diyebilir?
Hangi solcu bu ayetleri okuyup Kur’an eşitliği emretmiyor diyebilir?

3. Adalet
Müminlerden iki zümre çarpışırlarsa, onların aralarında hemen barışı kurun! Eğer onlardan biri öteki aleyhine sınır tanımazlık edip saldırırsa, azgınlık edenle, Allah´ın emrine dönünceye kadar savaşın. Eğer vazgeçerse, yine ikisi arasını adalet ve dürüstlükle sulh edin. Kuşkusuz, Allah adalette titiz davrananları sever.
Hucurat, 9

Allah sizi, din hakkında sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayan kimselere iyilik etmekten, onlara adaletli davranmaktan men etmez. Allah, adaleti ayakta tutanları sever.
Mümtehine, 8

Ey iman edenler! Öz benliğiniz, anne-babanız, yakınlarınız aleyhine de olsa, zengin veya fakir de olsalar, adaleti dimdik ayakta tutarak Allah için tanıklık edenler olun. Allah, ikisine de sizden daha yakındır. O halde nefsinizin arzusuna uyarak adaletten sapmayın. Eğer dilinizi eğip büker yahut çekimser kalırsanız, Allah yapmakta olduklarınızdan haberdardır.
Nisa, 135
Hangi müslüman bu ayetleri okuyup adaletsiz davranabilir veya adaletsizliğe –kime olursa olsun – göz yumabilir?
Hangi solcu bu ayetleri okuyup Kur’an adaletsizdir diyebilir?

4. Dayanışma ve Yardımlaşma
…Ve sana neyi infak edeceklerini de soruyorlar. De ki: “Helal kazancınızın size ve bakmakla yükümlü olduklarınıza yeterli olanından artanını verin.” İşte Allah, ayetleri size böyle açıklar ki, derin derin düşünebilesiniz.
Bakara, 219

15: Şu da bir gerçek ki, sakınıp korunanlar bahçelerde ve pınar başlarındadır;
16: Rablerinin kendilerine verdiğini almış kişiler olarak. Doğrusu, onlar bundan önce de iyilik ve güzellik sergilemekteydiler.
17: Gecenin pek azında uyumaktaydılar.
18: Seher vakitlerinde af dilemekteydi onlar.
19: İhtiyaç sahibi için, yoksul için bir hak vardı mallarında onların.
Zariyat, 15-19

1: Yazıklar olsun arkadan çekiştirenlerin, kaş göz işareti yapıp alay edenlerin tümüne!
2: O ki, mal biriktirdi, onu saydı da saydı,
3: Sanır ki, malı sonsuzlaştıracaktır kendisini.
Hümeze, 1-3

34: Ey iman sahipleri! Şu bir gerçek ki, hahamlardan ve rahiplerden birçoğu halkın mallarını uydurma yollarla tıkabasa yerler ve Allah’ın yolundan geri çevirirler. Altını ve gümüşü depolayıp da onları Allah yolunda harcamayanlara korkunç bir azap muştula.
35: Gün olur, cehennem ateşinde onların üzerine lav dökülür de bununla onların alınları, böğürleri, sırtları dağlanır: “İşte egolarınız için yığdıklarınız. Hadi tadın biriktirmiş olduklarınızı!”
Tevbe, 34-35

Hangi müslüman bu ayetleri okuyup hayatının odağına infakı yani sosyal adaleti sağlama ibadetini koymaz?
Hangi solcu Kur’an’da sosyal adalet yoktur diyebilir?

Bu soruların hepsinin cevabı aynıdır: “hiçbir müslüman ve hiçbir solcu” ama sıradan olanlarından değil, önyargılarından sıyrılıp at gözlüklerini çıkaranlarından…
Ezcümle, Müslümanlar bir an önce Kur’an’a; solcular da bir an önce solu gardroplarında bulunan resimlere hapsedilmişliğinden çıkarıp kitaplara sarılmalıdırlar. Sonra zaten bir bakmışlar hepsi ellerinde Kur’an, kalplerinde iman bu ülke için birlikte savaşıyorlar.

İşte ölmeden bugünü görürsem oğlum ve geleceği için endişe etmeyeceğim dostlar…


About the Author
Author

cagdasyavas

Leave a reply

Name (required)

Website