İmam Hatip Karmaşası

 

Eğitim sisteminde yapılan değişikler ve bir takım kuruluşlara eşit hakların tanınması konusunda bir takım zıt görüşler oluşmuş bulunmakta ancak eşitlik sağlamalıyız ama bundan evvel doğruluğu sağlamamız gerekir bu kurumun verdiği eğitim ne kadar doğrudur?

İmam hatip eğitimi din eğitiminin yanında normal liselerde öğretilen bilgilerin öğretildiği bir kurumdur denilmektedir ancak din bilgisini nasıl öğretiyor ona biraz değinmek istedim.

İşte din adı altında verilen dersler:

Kur’an-ı Kerim
Hitabet ve Mesleki Uygulama
Tefsir
Hadis
Siyer
Fıkıh
Karşılaştırmalı Dinler Tarihi
İslam Tarihi
Kelam
Temel Dini Bilgiler

Gördüğünüz üzere Kur’an eğitimi verdiğini iddia eden bir öğretim kurumunda öğretilen din ile ilişkili dersler bunlardır.

Kur’an de diyor?

21- Enbiya – 10. Andolsun, size öyle bir kitap indirdik ki sizin bütün şeref ve şanınız ondadır. Hâlâ aklınızı kullanmayacak mısınız?


About the Author
Author

TekGemidenGelenler

Leave a reply

Name (required)

Website