Cambaz Olsan Geçemezsin Sırat’tan…

Sırat köprüsü, Kuran’da geçmez. Hadislerce uydurulmuş pek çok tabirden biridir. Pek çok iyi niyetli fakat din gerçeklerinden habersiz Müslüman’ın aklına ahiret denince ilk önce sırat köprüsü gelmektedir. “Kıldan ince kılıçtan keskin bir köprüden insan nasıl geçecek?” diye kendilerine sorup kara kara düşünmekte, sonunda her şeye gücü yeten Allah’ın iyilere öyle bir köprüyü bile geçirebileceğine inanıp güvenmektedirler. Elbette bu gibi hurafelerin ortaya çıkmasında parmağı olan, Kuran’ı anladığımız dilde okumayan bizleriz. Allah’ın kelamını okuyup anlamazsak, ezberlere, hocalara güvenip dayanırsak, tabi ki her türlü istismara, aldatışa açık oluruz.
Dünyada kestiğimiz kurbanlıkların sırtında, amellerimizin çokluğuna göre hızlı veya yavaş, rahat veya zor geçerek cehennemden kurtulacağımız bir köprüdür bu köprü. Kafirler ise geçemeyecek ve cehenneme yuvarlanacaklardır. Aklımız bize bunun saçma olduğunu söylüyor, çünkü ipte yürüyen cambaz gelse geçemez böyle bir köprüden.
Bu uydurmaları en güvenilir hadis kitaplarında kolayca bulabilirsiniz:
Ebû Sa’id el-Hudri’nin rivayet ettiğine göre, Sırat köprüsü, kıldan ince, kılıçtan keskindir. Sırat’ın uzunluğu bin senelik yokuş, bin senelik iniş ve bin senelik de düzlüktür. Bu mesafe bazı insanlar için olacaktır. Her bir kimsenin bu mesafeyi geçmesi, amelleri ile orantılı bir zamanda olacaktır. (Mansur Ali Nasıf, Tâc, V.394; Acluni, Keşfül-Hafa, II, 31).
Kıyamet gününde Cehennemin üzerine Sırat köprüsü kurulur. Bu köprüde kaypak yerler, ayakların kayıp sabit kalamayacağı kısımlar, kapanlar, demirden kelepçeler, dikene benzer kılçıklar vardır. İmanlı kişiler, amellerine göre, göz açıp kapamadan, ya şimşek gibi, ya hızla uçan bir kuş gibi, ya iyi koşan asil bir at hızıyla geçer giderler. Böylece bir Müslüman ya hiç zarar görmeden veya yara bere içinde geçip kurtulur. Yahut feci şekilde Cehennem ateşine düşer. [Buhari, Müslim]
Sırat köprüsünü geçmek herkesin nuruna bağlıdır. Kimi göz açıp yumuncaya kadar, kimi şimşek gibi, kimi yıldız akması gibi, kimi koşan at gibi Sıratı geçerler. Nuru çok az olan da yüzüstü sürünür. Elleri ve ayakları kayar, tekrar yapışır. Nihayet, sürüne sürüne kurtulur. [Taberani]
İnşallah bu hurafelerden dinimizi temizleyelim, sadece Kuran’a yapışalım, Allah’ın kitabında hiçbir şeyi eksik bırakmayacağını ve Peygamberimizin dinde Allah’a ortak olamayacağını bilelim de bol bol Türkçe Kuran okuyalım. Dinde neler var, neler yok, kendimiz öğrenelim. Bunu yaparken de ayetleri çarpıtmadan, kafamızı kullanarak, düzgün anlayalım da dinsizleri böyle hurafelerle daha fazla kendimize güldürmeyelim.

About the Author
Author

Comments (4)
Leave a reply

Name (required)

Website