Dinimize Sövenlere Karşı Ne Yapmalı?

Son dönemlerde bilhassa Fazıl Say’ın twitter’da yazdığı mesajlar ve sonrasında hakkında açılan dava üzerine Allah’ın dinine söven, Allah’ın dini ile dalga geçenlere karşı ne yapılmalı sorusu çokça tartışılır oldu. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki Allah Kuran’da dine karşı çıkanlara, dini inkar edenlere verilecek bir cezadan ya da zorlamadan bahsetmez. Dahası Allah, Peygambere bile “sen onlar üzerine zorba değilsin” demektedir. Zaten devlet eliyle bu tür eylemlerin yasaklanması ve cezalandırılması kişilerin günah işleme olasılığını ortadan kaldırır ki bu da aslında en ileriki boyutunda cennet-cehennemin varlığını bile anlamsızlaştırır.

Tabii devlet eliyle verilebilecek ceza yahut zorlamalardan bahsedilmiyor olması müminlerden bu konuda hiçbir şey beklenmiyor anlamına gelmez. Bu konudaki en net ayet Nisa Suresi’nin 140. ayetidir. Allah bu ayetinde müminlere Allah’ın ayetleri ile alay edenler ile birlikte oturmamalarını öğütlemektedir. Ayet ayrıca bunu yapmayan müminlerin de o münafıklar gibi sayılacaklarını söyler.

 

Allah, Kitap’ta size şunu da indirmiştir: Allah’ın ayetlerinin inkâr edildiğini, bu ayetlerle alay edildiğini işittiğinizde, bir başka lakırdıya dalıp gittikleri zamana kadar, o münafıkların yanında oturmayın. Aksi halde siz de onlar gibi sayılırsınız. Hiç kuşkusuz Allah, münafıklarla kâfirleri cehennemde bir araya getirecektir.
(4 Nisa Suresi- 140)

 

Benzer bir ayet Maide Suresi’nde bu kez münafıklar için değil Kuran’da ehlikitap olarak isimlendirilen Yahudi ve Hıristiyanlar için de geçmektedir.

 

Ey iman edenler! Sizden önce kitap verilenlerden ve küfre sapanlardan, dininizi oyun ve eğlence edinenleri dost tutmayın. Eğer inanıyorsanız Allah’tan sakının. (5 Maide -57)

 

Yani müminin dostlarını hatta birlikte oturup vakit geçireceği kişileri seçerken bir kıstası olmalıdır. Dinimizi oyun edinen, onu ciddiye almayan, onunla dalga geçen kişiler ile dost olmak, onlar bu şekilde davranırken onlar ile birlikte durmak Allah tarafından hoş karşılanmaz.

Evet, devlet adına bir ceza verilmesi gerekli değildir, ama müminler bireysel anlamda hatta gerekirse toplu bir şekilde bu kişilere karşı tavırlarını belli etmeli, onlardan uzaklaşmalıdırlar.

Bence önemli bir nokta daha var. Dinimiz ile alay edenlere karşı atabileceğimiz en önemli adımlardan birisi de onlara karşı kullanabileceğimiz fikirleri, argümanları geliştirmektir. Bunun için de inananlar olarak bizlerin çok çalışmamız gerek. Dini, bilimden, rasyonellikten uzak bir olgu olarak anlattığımız sürece eleştirilerle hatta alaylarla karşılaşma ihtimalimiz yüksek. Bize düşen dinimizi tüm gerçekliği ile çok iyi bilmek. Allah’ın dinini saf ve temiz haliyle, uydurmalar karıştırılmadan önceki haliyle, anlamak ve karşımızdakilere anlatabilmek için çok okumalı, çok düşünmeliyiz. Bilimin dinin iddialarını bu denli desteklediği bir devirde bilimsel verilerden hiç haberdar olmamak, dine saldıran bir kişiye bilimle cevap verememek, üzerimizde bir vebal olabilir. Çalışmak, tartışmaya hazır olmak, inancının rasyonel olduğunu göstermek bence günümüzde bir Müslümanın yeni görevidir. İşte ancak o zaman bu kişilere karşı gerçekten güçlü bir duruş sergileyebilir dinimizi gerçekten koruyabiliriz.

 


About the Author
Author

Comments (5)
Leave a reply

Name (required)

Website