“Allahu Ekber” Diye Bağırarak Müslüman Müslüman’a Saldırıyor

Müslüman ülkeleri ile ilgili haberler, özellikle de son zamanlarda, şiddet, savaş, çatışma ve ölüm içermekte. Televizyonları açtığımızda sık sık “Allahu Ekber” nidaları ile bağıran, eli silahlı, yüzünde kin ifadesi  ile sağa sola koşturan insanları görmek bir Müslüman olarak beni hem üzüyor hem de utandırıyor. Eminin bu duygularımı bir çok Müslüman da paylaşıyordur.
Oysa Bismillahirrahmanirrahim, yani “Merhametli  ve Şefkatli  olan Allah’ın adıyla” ifadesinin çok sık kullanıldığı, Allah’ın kullarına karşı affediciliğinin ve sevgisinin ön planda tutulduğu Müslümanlığın kaynağı olan Kuran’a baktığımızda; savaşmaya SADECE belli şartlar oluştuğunda izin verildiği gözükmektedir. Müslümanların büyük çoğunluğu İslam’ın savaşmaya ancak ve ancak saldırı karşısında izin verildiğini bilmemekte ya da bilmezlikten gelmektedir:

 

“Sizinle çarpışmaya girenlerle Allah yolunda siz de çarpışın. Ama haksız yere saldırmayın. Çünkü Allah sınır tanımaz azgınları sevmez…Mescid-i Haram’da onlar sizinle çarpışmaya girinceye kadar siz de onlarla çarpışmaya girmeyin. Eğer sizinle çarpışmaya girerlerse siz de onları öldürün.”
(Bakara Suresi 190-191)


“Kendilerine zulmedilmesi dolayısıyla onlara karşı savaş açanlarla savaşma izni verildi.”
(Hac Suresi 39)


“Allah sizi, din hakkında sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayan kimselere iyilik etmekten, onlara adaletli davranmaktan men etmez… Allah, sizi; ancak din hakkında sizinle savaşan, sizi yurtlarınızdan çıkaran, çıkarılmanıza yardım eden kimselerle dost olmaktan yasaklar.”
(Mümtehine Suresi 8-9)

 

Ayetlerden de görüldüğü gibi, Müslümanlara kendilerine saldırı olduğunda, savunma amaçlı savaşma izni verilmekte, dinlerine yönelik saldırılar ve yurtlarından çıkartılma eylemleri karşısında savaşmaları söylenmekte ve bunu yaparken de aşırıya gitmemeleri, haksız yere saldırmamaları öğütlenmektedir:

 

“…o halde azgınlık edip size saldırana, siz de saldırdığı şekilde ve ölçüde saldırın.”
(Bakara suresi 194)

Oysa günümüz uygulamalarında eline silahı alan, meydanı boş bulan insanlar  “Allahu Ekber” naraları atarak sağa sola ateş etmekte, kendisine saldırı olup olmadığını tartmadan harekete geçmekte,  kullandığı şiddetin Allah yolunda olup olmadığını düşünmeden saldırmakta, karşısındakinin de kendisi gibi Müslüman olduğunu görmezden gelmektedir. Bugün süren çatışmaların ve savaşların ne kadarının ne kadarının Allah rızası için olduğu tartışma konusudur.  Gerçek sebeplerin politik  ve  ekonomik olmadığını savunacak insan sayısı herhalde oldukça azdır.

Kuran’a gerçekten bağlı Müslümanlar olarak hareket etmeye çabalarsak, savaşmanın şartlarının aslında çok da sınırlı olduğunu ve öyle gelişi güzel savaş çığırtkanlığı yapmanın da Kuran’la çeliştiğini görürüz. Allah hepimize Kuran’ın yolundan ayrılmamayı nasip etsin.

 


About the Author
Author

Feryal

Comments (3)
Leave a reply

Name (required)

Website