Allah İşin Sonundan Korkmaz!

Kuran’da insanlara Allah’a iyi kullar olmaya çalışmaları, emirleri yerine getirmeleri, haramlardan sakınmaları, adil olmaları emredilirken ödül ile beraber ceza yani cennet ile beraber cehennem anlatılır. Cehennemdeki azaptan kaçınma da Allah’a iyi kul olma için bir motivasyon kaynağı olarak da sunulur.

Halbuki her şeyi yaratan ve her şeyin hâkimi olan Allah için durum böyle değildir. Allah’ın korkması gereken çekinmesi gereken başka bir varlık yoktur. Allah’ı cezalandırabilecek bir varlık da yoktur. Bütün bunlara rağmen Kuran’ın pek çok yerinde Allah’ın her şeye gücü yeten yani Kadir sıfatıyla beraber Adil sıfatına vurgu yapılır. Allah’ın insanlara adil davrandığı, bu dünyada taşıyamayacağından fazla yük yüklemeyeceğinden bahsedilir. Bence bunlardan daha da önemlisi Allah’ın ölümden sonraki hesaplaşmada insanlara adil davranacağı, kimsenin hakkı yenmeyeceği defalarca vurgulanır.

 

91 – Şems Suresi –
15. Allah, işin sonundan korkacak değil ya!

 

Yukarıdaki ayette de belirtildiği gibi Allah’ın yaptıklarından dolayı hesap vereceği hiçbir varlık yoktur. Yani Allah insanlara veya başka varlıklara zulmetmesi durumunda veya adil davranmaması durumunda işin sonundan korkacağı bir durum söz konusu değildir. Buna rağmen Allah’ın bizlere adil davranması ve adil davranacağını taahhüt etmesi de bence inananların şükretmesi gereken bir durumdur.

Düşünsenize, çevremizdeki insanların pek çoğu zaten Allah’ın ve ahiretin varlığına inansa bile Allah’a kulluk noktasında ciddi tereddütler, çelişkiler yaşamaktadır. Çünkü bu tereddütleri yaşayan insanların pek çoğunun aslında gerçek anlamda sağlam bir inancının olmadığını düşünüyorum. Allah’a iyi kul olmaya çalışan, Kuran’a göre yaşamaya çalışan insanlar için Allah’ın adil olmaması seçeneği olsaydı eminim ki dünya hayatından fedakârlık yapmak, Allah rızası için çalışmak oldukça zorlaşırdı. Zira bu dünyada yaptığınız hayırlı işlerin veya sakındığınız bir takım nimetlerin karşılığını ölüm sonrası hayatta alıp almayacağınızın garantisi olmayacaktı.

Rabbimize hamdolsun ki bizleri yarattı, peygamberler gönderdi, Kuran’ı indirdi, diğer delillerini gösterdi ve ahirette bizi adaletle hesaba çekeceğini taahhüt etti.


About the Author
Author

Comments (2)
Leave a reply

Name (required)

Website