Din Kardeşliği…

Nisa Suresi
4/142 : “Şu bir gerçek ki, ikiyüzlüler hileler düzerek Allah’ı aldatmaya uğraşıyorlar. Ama Allah da onları aldatıyor. Onlar namaza/duaya kalktıklarında tembel-miskin bir halde kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar.Onlar Allah’ı çok az hatırlarlar.”

 

Namaz, Yüce Kitabımızda birçok ayette anlatılmış ve Allah Rızası için namaz kılmak varken,  çeşitli isimler altında onlarca çeşit namaz icat edenler benim Din Kardeşim mi?

Peygamberimizin  emri diye yutturulan  20 rekatlık Teravih namazını 10 dakikada  çarçabuk yatıp-kalkarak kıldıran imamların ve bu namazı anlayamadan kılan  insanlar benim Din Kardeşim mi?

Maide Suresi
5/6 : “Ey iman sahipleri! Namaza/duaya duracağınız zaman yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın; başlarınızı meshedin ve topuklara kadar ayaklarınızı meshedin/yahut yıkayın. Eğer cünüp iseniz iyice temizlenin! Hasta yahut yolculuk halinde iseniz yahut biriniz tuvaletten gelmişse yahut kadınlara dokunmuş da su bulamamışsanız temiz bir toprakla teyemmüm edin: Yüzlerinizi ve ellerinizi ondan meshedin. Allah size zorluk çıkarmak istemiyor. Ancak sizi temizlemek ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak istiyor ki, şükredebilesiniz.”

Nisa Suresi
4/43 :  “Ey iman edenler, sarhoş iken, ne dediğinizi bilinceye ve cünüp iken de -yolculukta olmanız hariç- gusül edinceye kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta veya yolculukta iseniz ya da biriniz ayak yolundan (hacet yerinden) gelmişseniz yahud kadınlara dokunmuş da su bulamamışsanız, bu durumda, temiz bir toprakla teyemmüm edin, (hafifçe) yüzlerinize ve ellerinize sürün. Şüphesiz, Allah, bağışlayandır, esirgeyendir.”

 

Yüce Rab’bim abdestin nasıl ve ne zaman alınacağını üç satırda anlatmışken, “Abdestin Sünnetleri” adı altında 214 sayfalık uyduruk kitapta  abdesti anlatanlar benim Din Kardeşim mi?

 

Hucurat Suresi 49/
12 :  “Ey iman edenler! Zandan çok sakının! Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Sinsi casuslar gibi ayıp aramayın! Gıybet ederek biriniz ötekini arkasından çekiştirmesin! Sizden biri, ölmüş kardeşinin etini yemek ister mi? Bakın bundan iğrendiniz. Allah’tan sakının! Hiç kuşkusuz, Allah tövbeleri çok kabul eden, rahmeti sonsuz olandır.”

 

Yüce Rab’bim  “dedikodu, gıybet  yapmayın” diye emrederken, komşusunu, yakınlarını, kısacası insanları çekiştirmeden yapamayanlar benim Din Kardeşim mi?

Fatiha Suresi 1/
5-6-7 : “Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Dosdoğru giden yola ilet bizi. Kendilerine nimet verdiklerinin, üzerlerine gazap dökülmemişlerin, karanlığa/şaşkınlığa saplanmamışların yoluna… “

Hergün en az 40 defa  “Yalnız senden yardım dileriz.” diyerek,  çareyi  türbelerde, üfürükçülerde, hocalarda arayan iki yüzlüler benim Din Kardeşim mi?

Hud Suresi 11/
52 :  “Ey toplumum! Ölçüyü ve tartıyı tam bir dürüstlükle yapın. İnsanların eşyalarını tırtıklamayın. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak dolaşmayın.”

 

Haram olduğunu bile bile, birazcık fazla kazanmak uğruna, malını çoğaltmak için çabalayan “elhamdülillah Müslümanım.” diyen, her an 40 yalan söyleyebilen hırsızlar benim Din Kardeşim mi?

Nur Suresi  24/
31 :  “…..  . Örtülerini göğüs yırtmaçlarının üzerine vursunlar. ……. “

Yüce Rab’bim  onlarca  ayetinde  “ Bu Kuran’ı  anlayasanız diye hiç bir şeyi gizlemedik. Herşeyi açık açık bildirdik.” demesine rağmen,  ayetten,  gizlice “Başın örtülmesi” emrini çıkaranlar benim Din Kardeşim mi?

 

Yukarıda örneklemeye çalıştığım  Rab’bimin emirleri  ve  İSLAMİYET adı altında toplumda nasıl uygulandığına ilişkin daha  onlarca örnek  verilebilir. Maalesef Ülkemdeki GERÇEK  bu…  Allah’ın emirlerini  başka Velilerin isteklerine göre  uygulayanların  hepsi  İSLAM dininden ve Müslüman. Benim onları sorgulama gibi bir haddim olamaz. Haşa… Hüküm Allah’ındır.

Yüce Rab’bimin emrettiği  yoldan sapanlar benim Din Kardeşim mi?

Kur’an Dini’nden uzaklaşıp Allah yolundan sapanlardan  Allah’a sığınırım.

Selam ve Dua ile,

Fikret ARMAN

 


About the Author
Author

Fikret Arman

Comments (2)
Leave a reply

Name (required)

Website