Allah Sabredenlerle Beraberdir

Bu hayatta kimi insan kimi insana sahip olduğu şeyler bakımından daha üstün kılınmıştır. Hiçbir insanın derdi bir başkasınınkine benzemez. Kimisinin derdi bir başkasına göre daha büyük, kimisinin mal varlığı bir başkasına göre daha geniş, kimisinin hayat koşulları bir başkasına göre çok daha zordur. Ama yaşayan bütün insanların ortak sınavlarından biri bu hayatta göstermeleri gereken sabırdır.

Birçok yönden çok sabırsız ve zayıf yaratılmış olan insanoğlu bu sınavı verirken de elbette ki zorlanır. Yapımız gereği her şeyi acele istememizin sonucu olarak başımıza gelecek olan güzelliklerin bir an önce gelmesini istediğimiz gibi dertlerin de bir anda yok oluvermesini isteriz. Oysa ki müminin sınavı işte tam da buradadır. Allah’a inanan ve güvenen bir mümin sabretmesini de bilmelidir ve başına gelen iyilikler sırasında da kötülükler sırasında da tevekkülü asla elden bırakmamalıdır.

(Bakara 153) “Ey iman sahipleri! Sabra ve namaza sarılarak yardım dileyin. Hiç kuşkunuz olmasın ki Allah, sabredenlerle beraberdir.”

(Bakara 155) “Yemin olsun ki, sizi korku, açlık; mallardan-canlardan-meyvelerden eksiltme türünden bir şeyle mutlaka imtihan edeceğiz. Sabredenlere müjdele.”

(Ali İmran 186) “Yemin olsun ki, mallarınızda da canlarınızda da imtihan edileceksiniz. Ve yemin olsun ki, sizden önce kendilerine kitap verilenlerden de şirke batanlardan da incitici çok şey dinleyeceksiniz. Sabreder, sakınıp korunursanız işte bu, iş ve oluşların en zorlularındandır.”

(Hac 11) “İnsanlardan bazısı da Allah’a kıyıdan kıyıya ibadet eder. Kendisine bir hayır isabet ettiğinde, onunla tatmin bulup yatışır; kendisine bir fitne, bir deneme gelip çattığında yüzüstü geri dönüverir. Dünyada da kayba uğramıştır böylesi, ahirette de. Apaçık hüsranın ta kendisi işte budur.”

 

Şüphesiz bu hayattaki en önemli sabır Allah yolundan sapan ve inkar edenlere karşı gösterilmesi gereken sabırdır. İslamın ilk geldiği zamanlarda inkarcılara ve onların eziyetlerine karşı verilen sabırla günümüzdeki mümin insanların Allah’ı inkar edenlere karşı verdiği sabrı kıyasladığımızda iki durumun aynı kefeye konması söz konusu bile olamaz. Sırf bu durum bile günümüzdeki insanların birçoğunun geçici dünya hayatına ne kadar da kendini kaptırdığını gözler önüne serer. Öyle ki bırakın Allah yolunda ölümü göze alarak inkarcılarla savaşa girmeyi, günümüz insanı Allah yolundan uzaklaşmak ve isyan etmek için başına gelen en ufacık bir derdi bile fırsat bilir.

Bu hayat bir imtihan dünyasıdır ve önemli olan başa gelen derdin büyüklüğü değildir çünkü Allah hiçbir benliğe güç yetiremeyeceği bir dert vermez. Ancak burada önemli olan en çaresiz hissedilen anlarda bile Allah’a olan inancın gücüyle sabretmesini bilmektir. Uzanacak tek bir yardım eli bile olmasa, doyumsuzluktan törpülenmiş bir nefis Allah’a dayanıp güvenir ve kurtuluşun gene Allah yolunda geleceğini bilir çünkü Allah ne güzel bir dost ne güzel bir yardımcıdır..

 

(Ali İmran 200) “Ey iman sahipleri! Sabredin, sabır yarışı yapın, nöbet tutarak savaşa hazırlıklı bulunun ve Allah’tan sakının ki, kurtuluşa erebilesiniz.”

(Enfal 40)Eğer yüz çevirirlerse bilin ki Allah sizin dostunuzdur. O ne güzel dosttur, O ne güzel yardımcıdır!”

(Ali İmran 17) “Kullar ki sabredenlerdir, özü sözü doğru olanlardır, ilahi huzurda duranlardır, nimet ve imkanlardan başkalarını yararlandıranlardır; seherlerde, bağışlanmak için yakaranlardır.”

(Hud 11) “Ancak sabredip salih amel işleyenler böyle değildir. İşte onlar için bağışlanma ve büyük bir mükâfat vardır.”

(Hud 115) “Sabret! Allah, güzel düşünüp güzel davrananların ödülünü yitirmez.”

(Ra’d 22) “Onlar, Rablerinin yüzünü arzulayarak sabrederler, namazı yerine getirirler, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli ve açık dağıtırlar ve kötülüğü güzellikle savarlar. İşte bunlar içindir sürekli yurt.”

(Ra’d 24) “Selam size, sabrettiğiniz için! Ne güzeldir şu sonsuzluk yurdu!” derler.

(Nahl 96) “Sizin yanınızdaki tükenir ama Allah’ın yanındaki sonsuza dek kalıcıdır. Sabredenlere ödüllerini biz, işleyip ürettiklerinin en güzeliyle mutlaka vereceğiz.”

(Furkan 75) “İşte bunlar, sabretmiş olmalarına karşılık yüksek konaklarla ödüllendirilirler. Ve o konaklarda sağlık dileğiyle ve selamlar karşılanırlar.”

(Kasas 80) “Kendilerine ilim verilmiş olanlar şöyle demişti: “Yazıklar olsun size! İman edip hayra ve barışa yönelik iş yapan kişi için Allah’ın vereceği karşılık daha üstündür. Ama buna sadece sabredenler ulaştırılır.”

(Mearic 5) “Artık güzel bir sabırla sabret!”


About the Author
Author

eliftan

Leave a reply

Name (required)

Website