Kötülüğün Sömürüsüne Ortak Olmayın!

Allah’ın izni ile sizler ile faizle ilgili ayetleri paylaşacağım herkesin hoşlanmasını beklemiyorum. En doğrusunu yalnızca Yüce Allah bilir Kur’an-ı Kerim eşsiz bir bilgi hazinesidir lütfen okuyun. Rehberimiz bir bütündür, tüm ayetleri okumanız önemlidir benim eksiğim yanlışım olabilir. Allah’ın adı ile 2.Bakara 275,276,277,278,279,280 ve 281; Faiz yiyenler alışveriş faiz gibidir demeleri dolayısıyla, ancak kendilerini şeytanın dokunuşuyla çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Halbuki Allah alışverişi helal, faizi ise (more…)

Allah’la Kul Arasına Aracı Koymak…

Bu yazımda , Allah’a dua ederken araya aracı koymanın ne kadar ilkel bir düşünce olduğunu gözler önüne sereceğim. Bugün sünnilikte genel olarak savunulan görüşlerden biri şöyledir : ”Biz kim oluyoruz da direk Allah’a ulaşacağız , onun sevgili kullarından şefaatçi/aracı olarak evliyalar , müçtehidler, alimler koymak gerekir.” Maalesef bazı insanlar bunu mantıklı bulup inanıyorlar. Bu görüş tek bir ayetle çürütülecek olsa (more…)

Dinde Gruplara Ayrılmak…

Bir dine inanan kişilerin aralarındaki görüş farklılıklarını bahane ederek birlikteliği bırakıp gruplara ayrılmasıyla mezhepler meydana gelir. Dinde ayrılık meydana getiren grupların her birine mezhep denilir. Örnek verecek olursam: Hıristiyanlar arasında Katolik mezhebi, Ortodoks mezhebi, Protestan mezhebi gibi mezhepler vardır. Dinde gruplara ayrılma anlayışının İslam dinine uygun bir anlayış olup olmadığını ayetlerle anlatmaya çalışacağım. Ve hepiniz, Allah’ın ipine (Kuran’a) sımsıkı tutunun, (more…)
El Kesme Cezası Bir Rahmet ve Hafifletmedir…

El Kesme Cezası Bir Rahmet ve Hafifletmedir…

Kuran ile toplum düzeni için belli hukuk kuralları getirilmiştir. Bunları uygulama konusuna gelince enteresan tartışmalar yaşandığını görüyoruz. Mesela çoğu kişinin bildiği hırsızın elinin kesilmesi. İnançsız takımının da sıklıkla ağzına sakız olan bir hukuk kuralıdır bu. Aramızdan bazı inançlı arkadaşlarında bu cezanın hikmetini kavrayamadıklarını düşünüyorum.  Bu ceza ile ilgili çok zorlama ve yanlış tevillere gidiliyor. Önce ayeti okuyalım.   Maide 38 ‘Hırsız erkekle hırsız kadının yaptıklarına karşılık, (more…)

Hz. Musa’nın Asası ve Asa Üzerinden Verilen Mesaj…

Kur’an kıssalarının anlatılma amacının okuyucuya geçmişlerin masalları değil , geçmişlerin yaşanmış hayat içinde başlarından geçenlerden bizlerin ibret çıkarması olduğunu, kıssalar ile ilgili yazılarımızda vurgulamaya çalışmıştık. Bu yazımızda Musa as kıssası içinde anlatılan asasının durumu ile ilgili ayetleri ele alarak kıssayı mesaj içerikli okumaya gayret edip asa objesi üzerinden verilmek istenen mesajı anlamaya çalışacağız. Kur’an kıssaları ile ilgili yazılarımızda yine çokça (more…)

Cuma Namazları…

Kelime anlamı olarak Cuma, Arapçada toplanma anlamına gelmektedir. Cuma namazı tüm inananlara kılınmış bir farzdır. Bu yazıda Cuma namazının önemine, ülkemizde Cuma namazına katılanların davranışlarına ve Cuma namazlarının bizlere katması gereken değerlere değineceğim. “Ey inananlar! Cuma günü, namaz için çağrı yapıldığında, Allah’ı anmaya/Allah’ın Zikri’ne koşun! Alış-verişi bırakın! Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.” CUMA-9 Ayetten de net bir şekilde anlaşılacağı gibi (more…)