İslam Şiddet Önerir mi?

Fransa da ki baskını da hesaba katarsak, birileri ısrarla İslam la şiddet ve terörü bağlaşık göstermeye çalışmaktadır. Zira medeniyetler çatışmasında; İslamın kaybetmesinin temel yolu buradan geçmektedir. Birilerine göre ve buradan hareketle hem, Müslümanlar terörist, İslam terör üretim merkezi, yok edilmeli mesajı verilmek istenmekte. Bunun için malzeme bulmak kolay, zira yeryüzü Müslümanlarının çoğu travmatik davranmakta, sağlıklı düşünememektedirler. Biz bu filmi İkiz kuleler ve diğer olaylarda da gördük, İkiz kuleleri birileri vurdu. Afganistan, Irak işgal edildi. Global sermaye planlarının önünde en büyük engel olarak İslam ı görmekte plan üstüne plan ,oyun üstüne oyun kurmaktadır.Orta doğuyu şiddet bataklığına çevirenler uzun vadede bu gayretlerinin  bedelini ağır şekilde ödeyeceklerdir.Orta doğuda , Irakta,Suriyede ,şiddet sarmalında yetişenler,bir gün bu ateşi yakanların evini de tutuşturacaklardır.

Kuran şiddeti öneren bir kitap mıdır, İslam selam, barış kökünden gelen bir din olarak şiddete bakış açısı ne olabilir. Yeryüzünün İslam eksenli bir şiddet sarmalına sürüklenirken Kuranın bu konuya bakış açısı ne olmalıdır. Bu sorunun temeli nedir nereden kaynaklanmaktadır bu durum. Kaynağı Kuran olmayan her düşünce insanları dalalete, karmaşaya ,kaosa sürükleyecektir.Hurafelerden ve sanal bilgilerden oluşan din anlayışı ile kendinize canavar bir din üretip canavarlaşabilirsiniz ve bunun adına da İslam adını verebilirsiniz.

İslam da savunma ne zaman gerçekleşiyor?

“Allah, sizinle din uğrunda savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayanlara iyilik yapmanızı ve onlara âdil davranmanızı yasaklamaz. Çünkü Allah, adaletli olanları sever. Allah, yalnız sizinle din(inizi terk etme) uğrunda savaşanları, sizi yurdunuzdan çıkaranları ve çıkarılmanız için onlara yardım edenleri dost edinmenizi yasaklar. Kim onlara dost olursa işte zalimler onlardır.”
Mümtehine: 60/8-9.

“Kendilerine savaş açılan Müslümanlara, zulme uğramaları sebebiyle cihad için izin verildi. Şüphe yok ki Allah onlara yardım etmeye kadirdir,”
Hac: 22/39

“Size karşı savaş açanlara, siz de Allah yolunda savaş açın. Sakın aşırı gitmeyin, çünkü Allah aşırıları sevmez. Onları (size karşı savaş açanları) yakaladığınız yerde öldürün. Sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın. Fitne, adam öldürmekten daha kötüdür.”
Bakara: 2/190-191

“Size ne oluyor da Allah yolunda ve “-Rabbimiz! Halkı zâlim olan şu ülkeden bizi çıkarıp kurtar ve kendi katından işlerimizi (idare edip) düzene koyacak bir sahip ve kendi tarafından bize bir yardımcı gönder!” diyen zavallı erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda savaşmıyorsunuz?”
Maide: 5/2.

Fitne de adam öldürmekten daha büyük bir günahtır. Onlar eğer güçleri yeterse, sizi dininizden döndürünceye kadar size karşı savaşa devam ederler.”
Bakara: 2/217.

Artık ne zulmediniz, ne de zulme uğrayınız.”
Bakara: 2/279.

Bilgisel güç anlamında yetkin bir din olan İslam anlayışı neden şiddete baş vursun ki şiddet kaynağı itibari ile (Savunma hariç ) yetersizlik ve çaresizlik barındıran bir durumdur.Haklı ve düşünsel anlamda güçlü olanın şiddete ihtiyacı yoktur bizatihi şiddet hak ve güç kaybına neden olacaktır.Yer yüzüne adalet ve sükunet öneren bir dinin şiddetin kaynağı olması algılanamaz ve açıklanamaz bir durumdur..Zira yeryüzündeki kaos karmaşa şiddet islamın düzeltmeye uğraştığı ve en çok rahatsız olduğu bir durumdur.

Fitnenin büyük bir zulüm olduğu toplumsal ve insan yaşamını güçleştiren bir yaklaşım olduğu açıktır.Fitnenin sonucu kuralsız haksız gerekçesiz bir savaş hatta zulüm olmaktadır.Terör dediğimiz olay bizatihi budur.Zira terör bütün gerekçeleri silerek yalnız kendi haklılığını ve kendi kurallarını koyar .Buna dini kılıf giydirmek en büyük zulüm olacaktır .PEKİ ŞU SORUYU SORALIM ALLAH-U EKBER diyerek insanları kör bıçakla kesenlerin Kurani  tek bir gerekçe bulabilirler mi ?? İŞTE KURANIN yanına üç beş kaynak daha yerleştirenler bu işin sonunun nereye gittiğini görmeleri gerekecektir.Bu katil zevat onlarca dini ?? gerekçe bulmuşlardır ama bu gerekçe Kuran dinin değil HURAFE DİNİN gerekçeleri olacaktır.

İslam şiddet değil barış ve hoş görüyü önermektedir.

“Ey iman edenler! Hep birden barışa girin, Sakın şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o apaçık düşmanınızdır.”
Bakara: 2/208

“Eğer (düşmanlarınız) barışa meylederlerse, sen de ona yanaş, Allah’a güvenip dayan. Çünkü Allah, muhakkak işiten ve bilendir. Eğer hile yapıp seni aldatmak isterlerse, şüphesiz ki Allah, sana yeterdir; seni ve müminleri yardımıyla destekleyip güçlendiren O’dur. Müminlerin gönüllerini birbirine ısındırıp getiren de O’dur.”
Enfal: 8/61,62..

“…O halde sizi bırakıp bir tarafa çekilirler de sizinle savaşmazlar ve size barış önerirlerse, artık Allah onlara karşı (saldırmanız için) size bir yol bırakmamıştır.”
Nisa: 4/91

İslam savaşı bir argüman olarak kullanacak kadar gerekçesiz, yetersiz ve aciz bir din değildir. Bilakis İslam yeryüzünde sükuneti barışı ve adaleti öneren bir dindir. Zira temel ilkeleri bunları geliştirmek için vaaz edilmiştir. İslam tekrar barış ve esenlik dinidir.

Allah, sizinle din uğrunda savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayanlara iyilik yapmanızı ve onlara âdil davranmanızı yasaklamaz. Çünkü Allah, adaletli olanları sever. Allah, yalnız sizinle din(inizi terk etme) uğrunda savaşanları, sizi yurdunuzdan çıkaranları ve çıkarılmanız için onlara yardım edenleri dost edinmenizi yasaklar. Kim onlara dost olursa işte zalimler onlardır.”
Mümtehine: 60/8-9.

“Ey İman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi âdil davranmamaya sevk etmesin..”
Mâide: 5/8.

Evet İslam gücü ve kaynağına güvenerek hoş görülü yaklaşımları geliştirmiştir   

Kim doğru yolu bulup seçerse,, bunu sadece kendi iyiliği için seçmiş olur; kim de doğruluktan saparsa, ancak kendi zararına sapmış olur. Hiç bir günahkar, başkasının günah yükünü taşımaz.Biz, bir peygamber göndermedikçe (kimseye) azap edecek değiliz.”
İsra: 17/15.

“Herkesin kazandığı (sevap, günah ve suçlar) kendisine aittir. Kendi günah yükünü taşıyan hiç kimse diğerinin günah yükünü taşımaz.”
Enam: 6/164

“Onlar bir ümmetti, gelip geçti. Onların kazandıkları ( iyilik ve kötülükler) kendilerine aittir, sizin kazandıklarınız da size aittir. Siz onların yaptıklarından sorguya çekilecek değilsiniz.”
Bakara: 2/134,141

Bağışlama ve sabra yönelik tutumlar önemlidir

İslamla şiddet asla bağdaşmayan kavramlardır. Başta da söyledik. İslam, selamet barış ve huzur dinidir. Temel sorun neyin İslam olup olmadığıdır. Yeryüzünü kendilerine göre bir sömürge gettosu haline getirmek isteyenler, Yeryüzünü Şirketler ve örgütler üzerinden dizayn edip kolonileştirmek istemektedirler. Bu durum sonucunda anamolik hareketler doğmaktadır. Bir bölgeyi yakıp enkazı ucuza almak isteyenler ateşin evlerine geldiğini görmelidirler. Yeryüzünün en dinamik süreci olan İSLAMI terorize ederseniz altından kalkamayacağınız bir canavar üretirsiniz ve bu ateş yeryüzünü yakar ve kimsede bu ateşi söndüremez. TÜRKİYE baştan beri bu sorunsalı çeşitli platformlarda dile getirdi. Ama bu sorunu algılamak yerine suçlama yapmak ve Türkiye nin tezlerini tarafgirlik olarak tanımlamakla büyük hatayı yaptılar. İÇİMİZDEKİ MÜSTEŞRİK ruhlularda bu teze destek verdiler.

İSLAM yeryüzünde adalet, eşitlik,  barış, rahmet, bereket, esenlik öneren ve  yeryüzünün, yani insanlığın son umududur. Ancak doymak bilmez ve sınırsız sorumsuz kapitalizm islamı iğdiş ederek deforme  etmek istemektedir ve onu şiddete eşdeğer göstermeye çalışmaktadır.Bunun için İŞİD ilmedik organizasyonlar planlar yapmaktadırlar .

Akla hayale gelmedik ,planlar ,desiseler,organizasyonlar planlamaktadırlar. OLAYI ARKASI ÇOKCA  KARANLIK GÖRÜNMEKTEDİR ??? yinede; İslam ,selam, barış,adalet dinidir.Yeryüzünü diriltmek ve barışı adaleti kurmak halife/kalfa/inşa eden onaran olarak  bu tuzağa düşmeyecektir,düşmemelidir de.

 

 


About the Author
Author

servisoglu

Leave a reply

Name (required)

Website