Ünlü Bilim İnsanlarının Tanrı, Din ve Evren Hakkındaki Sözleri 2

Ünlü Bilim İnsanlarının Tanrı, Din ve Evren Hakkındaki Sözleri 2

“Evren’in düzeni, güzelliği ve doğanın şaşırtıcı rastlantıları ile karşı karşıya kaldığınızda bilimden dine doğru bir adım atmaya teşvik olursunuz. Eminim pek çok fizikçi bunu yapmak ister, bunu itiraf edebilmelerini dilerim.” Tony Rothman (Fizikçi)

“Yaşayan organizmaların kompleks ve düzenli konfigürasyonunun tek açıklaması, akıllı ve üstün bir yaratıcının şahsen bunu oluşturmasıdır. Yine görüyoruz ki özel ve üstün bir yaratıcı, Evren’i var etmiş ve tasarlamıştır.” Hugh Ross (Astrofizikçi)

“Evrenimiz insanlık için her yönüyle yaşam için uyumlu adeta özel dikim ısmarlama bir elbise gibi yaratılmıştır.” John Gribbin (Astrofizikçi)

“Bana öyle geliyor ki hayatın ve Evren’in mucizeleriyle yüz yüze kalındığında sadece “Nasıl?” diye değil ayrıca “Neden?” diye sormalı. Olası cevaplar ancak dinsel olabilir… Evren’de ve kendi hayatımda Tanrı’nın varlığına dair bir ihtiyaç hissediyorum.” Arthur L. Schawlow (Nobel Ödüllü Fizikçi)

“Bu kanunları kim yarattı? Hiç şüphe götürmez ki Tanrı’ya her zaman ihtiyaç olacaktır.” Barry Parker (Kozmolog)

“Doğabilimleri bardağından içilen ilk yudum insanı ateist yapar. Ama bardağın dibinde Tanrı sizi beklemektedir!” Werner Heisenberg (Nobel Ödüllü Fizikçi)

“Evren’in bünyesinde barındırdığı sayısız bilinmezlik onun yaratıcısına olan inancımızı bir kat daha artırmaktadır. Bir bilim adamının Evren’in varoluşunun ardında yatan mükemmel zekâyı inkâr etmesi, en az bir ilahiyatçının bilimsel gelişmelere sırtını çevirmesi kadar mantıksızdır.” Wernher von Braun (Astronom)

“Tanrı üst düzey bir matematikçidir ve Evren’i yaratırken ileri düzeyde matematik kullanmıştır.” Paul Dirac (Nobel Ödüllü Fizikçi)

“Gerçeklerin mantıklı bir yorumu üstün bir entelektüelin fizik, kimya ve biyoloji ile oynadığı ve doğada kör hiçbir güçten bahsetmeye değer olmadığı sonucunu gösterir. Gerçekten hesaplanan rakamlar o kadar şaşırtıcı ki bu sonuç artık soru ötesidir. Yaşamın şans eseri ortaya çıktığına inanmakla, eski uçak parçaları dolu bir depoda esen bir hortumun bir Boeing 747 uçağı meydana getirebileceğine inanmak arasında fark yoktur. Evren, süper hesaplama yapan bir entelektüel güç tarafından yaratılmıştır. Aksi takdirde, bu kadar çok ilgisiz ve imkânsız tesadüfün muhteşem bir şekilde bir arada işleyip yaşamı mümkün kılan bir Evren’i meydana getirmesi beklenemezdi.” Fred Hoyle (Astrofizikçi)

“Aklın gücüne inanarak yaşamış bilim adamlarının hikâyesinin sonu kötü bir rüya gibidir. Cahillik dağını aşıp onun en yüksek tepesini ele geçirmek üzeredir; son kayanın üzerinden baktığında, yüzyıllardan beri orada bulunan ilahiyatçılar tarafından karşılanır.” Robert Jastrow (Astrofizikçi)

“Fiziksel dünyamız ile ilgili bilimsel anlayışımızın gösterdiği muhteşem düzen Tanrısal bir anlayışı gerektiriyor.” Vera Kistiakowsky (Fizikçi-MIT)


About the Author
Author

Editor 4

Leave a reply

Name (required)

Website