Ünlü Bilim İnsanlarının Tanrı, Din ve Evren Hakkındaki Sözleri 1

Ünlü Bilim İnsanlarının Tanrı, Din ve Evren Hakkındaki Sözleri 1

“Bilgiyi cehaletten daha makbul gören Tanrı’nın yüce işlerini bilmek, O’nun bilgeliğini, ihtişamını ve gücünü kavramak, O’nun yasalarının muhteşem işleyişini takdir etmek muhakkak güzel ve kabul edilebilir bir ibadet biçimidir.” Kopernik (Astronom ve Matematikçi)

“Matematik, Tanrı’nın Evren’i yazdığı dildir. Tanrı, insana duygu, idrak ve zekâ bahşetmiştir. Öyleyse onları amaçsız bırakmamalı, kullanarak bilgi edinmeliyiz.” Galileo (Astronom ve Fizikçi)

“Dış dünyadaki bütün araştırmaların ana amacı, Tanrı’nın bize matematiksel bir dille vahyetmiş olduğu akli düzeni keşfetmektir. Bu aynı zamanda Tanrı’nın bize yüklediği bir sorumluluktur.” Kepler (Astronom ve Matematikçi)

“Tanrı, eserleri aracılığıyla bilinir. Bizim sistemimiz hakkında inceleme yazdığım zaman, insanların Tanrı’ya inancı dikkate almalarını sağlayabilecek prensipleri seçmeye dikkat ettim ve hiçbir şey beni onların bu sebeple kullanılmalarından daha fazla sevindiremez.” Newton (Astronom ve Fizikçi)

“Az felsefe, insan zihnini tanrıtanımazlığa götürür; ama felsefede derinlik, insanların zihinlerini dine döndürür.” Francis Bacon (Filozof ve Bilimadamı)

“Evren’deki muhteşem yaşamı mümkün kılan kanunlarda mucizevi bir hassas ayar vardır.” George Ellis (Astrofizikçi)

“Din ile bilimin zıt olup olmadığını soruyorlar. Bu ikisi ancak bir elin iki parmağı kadar farklı olabilirler.” William Lawrence Bragg (Nobel Ödüllü Fizikçi)

“Dinsiz bilim topal, bilimsiz din kördür. Bilimle ciddi bir şekilde uğraşan herkes, doğanın kanunlarının, insanoğlundan üstün ve saygı duyulması gereken bir ruhun varlığının delili olduğuna inanır.” Albert Einstein (Nobel Ödüllü Fizikçi)

“Biri diğerini tamamladığı için din ve bilim arasında gerçek bir karşıtlık olması mümkün değildir.” Max Planck (Nobel Ödüllü Fizikçi)

“Bilim ancak bilimadamı Tanrı’nın varlığını tamamen kabul eden bir dünya görüşü benimsediğinde ilerleyebilir. Evren’de bilinçli yaşamın oluşması için gerekli doğa kanunlarının hassas ayarı, açıkça Tanrı’nın Evren’i böyle bir hayat ve bilincin gelişmesi için tasarladığı sonucunu çıkarır.” Paul Davies (Fizikçi)

“Ben böyle bir düzenin bir kaostan çıktığını son derece ihtimal dışı buluyorum. Düzenleyici bir prensip olmalı. Tanrı bana göre, esrarengiz fakat varlık mucizesinin, neden hiçbir şey yerine bir şeyler var olduğunun açıklamasıdır.” Allan Sandage (Astronom)

“Zaman yoktu, uzay yoktu, madde ve enerji yoktu… Kozmik kutu açıldı ve yaratılış mucizesi açığa çıktı.” David Darling (Astrofizikçi)

“Bizler astronomik standartlarda şımartılmış ve şefkat ile muamele edilmiş yaratıklarız. Eğer Evren büyük bir hassasiyetle yaratılmış olmasaydı biz hiçbir şekilde var olmazdık. Benim görüşüm Evren’in bu koşullardaki varlığıyla, içinde insanların yaşaması için yaratıldığıdır.” John O’Keefe (NASA’da Astronom)


About the Author
Author

Editor 4

Leave a reply

Name (required)

Website