Hz İbrahim

İBRAHİM PEYGAMBER


İbrahim Peygamber Kuran’da, İncil’de, Tevrat’ta övgüyle bahsedilen bir peygamberdir. Kendisi yaşlılık döneminde çocuk sahibi olmuştur. Bu durum Kuran ve Tevrat’ta benzer anlatımlarla şu ayetlerde geçer:
TEVRAT:
YARADILIŞ 16 BAP 15-16:
15. Hacer Avram`a (İbrahim’e) bir erkek çocuk doğurdu. Avram (İbrahim) çocuğun adını İsmail koydu.
16. Hacer İsmail`i doğurduğunda, Avram (İbrahim ) seksen altı yaşındaydı.

YARADILIŞ 21 BAP 1-7:

1. RAB verdiği söz uyarınca Sara`ya iyilik etti ve sözünü yerine getirdi.
2. Sara hamile kaldı; İbrahim`in yaşlılık döneminde, tam Tanrı`nın belirttiği zamanda ona bir erkek çocuk doğurdu.
3. İbrahim Sara`nın doğurduğu çocuğa İshak adını verdi.
4. Tanrı`nın kendisine buyurduğu gibi oğlu İshak`ı sekiz günlükken sünnet etti.
5. İshak doğduğunda İbrahim yüz yaşındaydı.
6. Sara, “Tanrı yüzümü güldürdü” dedi, “Bunu duyan herkes benimle birlikte gülecek.
7. Kim İbrahim`e Sara çocuk emzirecek derdi? Bu yaşında ona bir oğul doğurdum. ”

KUR’AN – KERİM:
İBRAHİM SURESİ:
39. “İhtiyar yaşımda bana, İsmail ve İshak`ı bağışlayan Allah`a hamd olsun! Benim Rabbim, duayı gerçekten çok iyi duyar. ”

HUD SURESİ
69. Elçilerimiz İbrahim`e müjdeyi götürdüklerinde “Selam!” (Barış olsun) dediler. O da “Selam!, ” dedi ve hemen (onlara) kızartılmış bir buzağı sundu.

70. Ellerinin ona uzanmadığını görünce, durumlarını beğenmedi; içine bir korku düştü. “Korkma, ” dediler, “Biz Lut`un halkına gönderilmiş bulunuyoruz. ”

71. Ayakta duran karısı (bu habere sevinip) gülünce biz de ona İshak`ı ve İshak`ın ardından Yakub`u müjdeledik.

72. “Vay başıma gelenler, ” dedi, “Ben bir yaşlı kadın ve kocam da ihtiyar bir adam iken çocuk mu doğuracağım? Bu çok garip bir şey!”

73. “ALLAH`ın işine mi şaşıyorsun, ” dediler, “ALLAH`ın rahmeti ve bereketi sizin üzerinizedir ey ev halkı. O Övgüye En Layıktır, Yücelerin Yücesidir. ”

Tevret’ta ve Kur’an’da da belirtildiği gibi. İbrahim peygamber yaşlılığı döneminde çocuk sahibi olmuştur. Ayetlerde geçen ilginç bir durumda İbrahim Peygamberin Hanımına çocuk doğuracağı müjdelendiğinde gülmesi. Bu durum Kur’an’da ve Tevrat’ta özellikle belirtilmektedir. Doğan çocuğa İshak ismi konulur. İshak’ın “Sevinçle Güldüren”, ”Güler” anlamlarına da geldiğini hemen belirteyim.

Bu durum gösteriyor ki. Kutsal kitapların tek bir ışıktan, kaynaktan çıktığıdır. Tek bir tanrı vardır. O da Allahtır.

KUR’AN

BAKARA 163. Tanrınız bir tek Tanrı; O`ndan başka tanrı yoktur. Rahman`dır, Rahim`dir.
BAKARA 255. ALLAH: O`ndan başka tanrı yoktur,

ALİ İMRAN 2. Allah… İlâh yok O`ndan başka…
ALİ İMRAN 18. ALLAH, kendisinden başka tanrı olmadığına şehadet eder;

İHLAS 1. De ki: ” O, Allah bir tektir. ”

NİSA 87. Allah`tır O, ilah yoktur O`ndan başka.

ENAM 19. De ki: “O, sadece tek bir tanrıdır”

TEVRAT

Yas. 6: 4 “Dinle, ey İsrail! Tanrımız RAB tek RAB`dir”
Yas. 5: 7 “‘Benden başka tanrın olmayacak. ”

İNCİL
Markos. 12: 29 ‘Dinle, ey İsrail! Tanrımız Rab tek Rab`dir.

Markos. 12: 32 Din bilgini İsa`ya, “İyi söyledin, öğretmenim” dedi. “‘Tanrı tektir ve O`ndan başkası yoktur` demekle doğruyu söyledin

ZEBUR

Mez. 86: 10 Tek Tanrı sensin.
H. DURMAZ

Yazar : HAKAN

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website