Kuran’ın Bir Mekke’si ve Bir de Medine’si Vardır…

Kuran ın mekkesi insan inşa etmenin mesajını verir,
Allah insanlara kendini sıfaatları ile tanıtır ve sahte olanların terk edilmesini ister,
işte bu tevhid dir ve tevhid bilincinde bir araya gelmiş örgütlü bir güç oluşmuş topluluk amaçlanmaktadır,

Kuran’ın Mekke’deki söylemleri daha çok akaide ve arınmaya yöneliktir, müminlere bir basiret ve bilinç kazandırılmaya çalışılır ve bu inşa sürecinde tüm söylemler barışcıl ve insanidir, muhalefet ile bir kavga içine girmez onlara çeşitli örnekler getirilerek inanç ve yaşam biçimlerinin sorgulanması istenir,teslim olmuş mümin lere de güven ve sadakat telkin eder, muhatap aldıgı hedef kitle tüm insanlıktır ve onların inanç ve yaşamsal degerleridir, davet ve tebligde bir yumuşak uslup, ve çatışma yoktur, yahudiler ve hrıstıyanlar kendi ellerindeki kitaba davet edilir ve gelen mesaja destek vermeleri istenir, yani bu mesajı ret ediyorsanız aynısı sizin kitabınızda da var, samimi iseniz kitabınızı okuyun ve bize destek verin gerçeklere sırt çevirip ilk inkar eden siz olmayın anlamında kitapları şahit gösterilmektedir. İşte bu inşa sureci mekkede imana baglı bir tevhidi örgütlenmeyi içerir ve fedakarlık ve paylaşım ilkeleri ile örgütlenmenin ayakta durmasını saglar.

Kuran ın Medine dönemi farklıdır, bu dönem tevhidin yaşamsal pratikleri hayata geçer ve hayatı inşası ve düzenlemesi başlar. Mekke’de zihni inşa var iken, Medine’de toplumsal inşa hedeflenir, müminlerin yaşamsal baglılıklarında takip edecekleri metod ortaya konur ve kanun ve kurallar silsilesine baglı yaptırım ve hadler içeren ayetler gelmeye başlar, bu sosyal ,siyasal,iktisadi,ve ,ictimai hayatı düzenliyen ayetlerdir, bu anayasal bir düzene geçiş bir hukuki düzenlemeler ve dış siyasetle ilgilidir, savaşlar bu dönemde başlar. Ganimet, miras ve hukuki yaptırımlar bu zamana özgüdür, çünkü Mekke’de amaçlanan ve istenilen örgütlü güç oluşturmuş harekete, bu inançsal degerlerini pratize eden yaptırımlar getirir, bu da sosyal adalet ve paylaşıma dayalı bir düzenin ilkeleridir, saflar netleşmiş ve taraf ve muhataplar ve samimi olanlar açıga çıkmıştır.Bu gün içinde yaşadıgımız toplumda o günkü Mekke toplumudur ve topluma tevhidi bir bilinç kazandırılıp bir güç oluşturma mücadelesi hedeflenmelidir.


About the Author
Author

mert ozcetin

Leave a reply

Name (required)

Website