Kur’an Anne ve Baba İçin Ne Diyor?

Alemlerin Rabbi olan Allah; İnsanoğlunun en aciz, en savunmasız, yardıma – bakıma muhtaç olduğu zamanda anne ve babasının; kişiyi müthiş bir sabır ve sevgi ile büyüterek vermiş olduğu emeklerinin karşılığında onlara şükrederek nasıl davranmamız gerektiğini kutsal kitabımız Kuran’ı Kerim’de bizlere belirtmiştir.

Kitabımızdan bir kaç ayet örnek vermek gerekirse;

1) “Diyanet Meali :6.151 – (Ey Muhammed!) De ki: “Gelin, Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım: O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya babaya iyi davranın…”
Enam Suresi 151. ayet (Diyanet Meali)

2) “İnsana da, anne babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi, onu her gün biraz daha güçsüz düşerek  karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi de iki yıl içinde olur.  (İşte onun için) insana şöyle emrettik: “Bana ve anne babana şükret. Dönüş banadır.”
Lokman Suresi 14.ayet (Diyanet Meali)

3) “Rabbin, kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anaya babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri, ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara “öf!” bile deme; onları azarlama; onlara tatlı ve güzel söz söyle. Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir ve de ki: “Rabbim! Tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı.”
İsra Suresi 23-24. ayetler (Diyanet Meali)

4) “Biz, insana, ana babasına iyilik etmesini emrettik…”
Ankebut Suresi 8.ayet (Diyanet Meali)

5) “Biz, insana anne babasına iyi davranmayı emrettik. Annesi onu ne zahmetle karnında taşıdı ve ne zahmetle doğurdu! Onun (anne karnında) taşınması ve sütten kesilme süresi (toplam olarak) otuz aydır. Nihayet olgunluk çağına gelip, kırk yaşına varınca şöyle der: “Bana ve anne babama verdiğin nimetlere şükretmemi, senin razı olacağın salih amel işlememi bana ilham et. Neslimi de salih kimseler yap. Şüphesiz ben sana döndüm. Muhakkak ki ben sana teslim olanlardanım.”
Ahkaf Suresi 15. ayet. (Diyanet Meali)

Bu itibarla inanlar ve güzel amel işlemek isteyenler için gelip geçici dünya hayatı içerisinde önemli olan bir şey varsa o da anne ve babamıza gereken önemi göstermek; kalplerini ve gönüllerini kırmadan onları bu hayatta mutlu etmektir.

Allahüâlem.

Saygılarımla. Ali Osman Cumali.


About the Author
Author

aliosmancumali

Leave a reply

Name (required)

Website