Kuran ve Hadis

Kuran ve Hadis

Kuran ve hadisi nasıl yan yana koyabiliyorlar, hadis de vahiy gibidir diyebiliyorlar bunu söylemek nasıl bir şey? Birisi Allah’ın sözleri diğeri ise maalesef, gözünüzle görmediğiniz kulağınızla duymadığınız, Allah tarafından bildirilmediği halde peygamberimize atılmış iftiralardan başka bir şey değil. Bir sözün doğru ve güzel olması peygamberimize ait olduğu anlamına gelmez. İnsanlar hadisi savunmak için Allah’a karşı gelmekten hiç çekinmiyorlar ama farkında değiller ne yazık ki. Herkes Allah için extra bir şey yapmak ister ama Allah’ın istediği şey Kuran’a uymamız başka bir şeye değil ve Kuran üzerinde derin düşünmemiz ama hadistir, fıkıhtır, ilmihaldir diye dinde yeni yeni bölümler çıkartırsanız hem insanlar bu dinde ne çok şey varmış der soğur hem de Kuran’dan ve Kuran üzerine derin düşünmekten uzaklaşırsınız. Tam da şeytanın isteği bir şey değil mi? Zaten Kuran’ı okursanız ve emirleri uygularsanız geri kalan şeylere ihtiyacınızın ve vaktinizin olmadığını net göreceksiniz. Tek bir kitaptan sorumlu olduğumuzu da Allah söylemiyor mu? E bunlar neyin nesi ? Herkese her hadis ulaşıyor mu? Herkes her hadisi biliyor mu? Bilmiyor, ee hadislerden sorumlu olacaksak neden Allah tarafından bu hadisler yayılmadı? Neden müslüman olmak isteyen biri direk Kuran’a göre müslüman olabiliyor da hadislerden haberi yok? Neden diğer peygamberler hakkında hadisler yok ? Böyle olursa peygambere bu sözü söyledi diye bilmediğiniz halde iftira atmış oluyorsunuz ve bu büyük bir günah.

“Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme! Çünkü kulak, göz ve gönlün hepsi bundan sorumlu tutulacaktır.” (17:36)

Hadisi reddetmek peygamberimizi reddetmek değildir aksine peygamberimizi iftiradan korumaktır ve bu hadis işidir, diğer dinden ayrılma olaylardır, gelenektir, ruhbanlıktan başka bir şeye benzemiyor.

“Sonra onların izleri üzerinde peygamberlerimizi birbiri ardınca gönderdik. Meryem oğlu İsa’yı da arkalarından gönderdik; ona İncil’i verdik ve onu izleyenlerin kalplerinde bir şefkat ve merhamet kıldık. (Bir bid’at olarak) Türettikleri ruhbanlığı ise, biz onlara (uyulması gerekli bir yaşama biçimi) yazmadık. Ancak Allah’ın rızasını aramak için (türettiler) ama buna da gerektiği gibi uymadılar. Bununla birlikte onlardan iman edenlere ecirlerini verdik, onlardan birçoğu da fasık olanlardır.” (57:27)

Gerçekten Kuran okumadığımız müddetçe saparız, bu dünyada tek gerçek dost Allah’ın sözleri değil de ne? Bizi doğru yola sadece Kuran iletebilir. Buyrun bir Kuran mucizesi daha ve son olarak şunu da söylemeliyim ki peygamberimizin zamanı ile bu dönem ne kadar farklı değil mi ? E peki bu farkın oluşmasında Allah’ın emri yok mu? Allah her neyi nasıl isterse öyle yaratır. Ama olaylarda, insanların başına gelenler de en ufak bir değişiklik yok.Tarihler boyu her topluluğun başına neden aynı olaylar geliyor bir düşünün bakalım hatta Kuran’da bunla ilgili bir ayet var.

“Yoksa siz, sizden önce gelip geçmiş olanların karşılaştıklarının benzeri başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlara şiddetler, belalar ve zorluklar gelip çattı; sarsıldılar. Öyle ki, resul ve onunla birlikte inananlar, “Allah’ın yardımı ne zaman?” diye yakarıyordu. Haberiniz olsun ki, Allah’ın yardımı çok yakındır.” (2:214)

Sınav hep aynı, ve ben bunları söylememe rağmen birçok insanda bir değişiklik olmayacak yine bu da Kuran’da yazıyor ama olsun ben Allah’a karşı yine de sorumluluğumu yerine getirip Kuran ile öğüt vereceğim bu da benim sınavım ve sorumluluğum, her ne kadar insanlar hoşlanmasada. Bırakın uyaran, öğüt veren herkese deli desinler tıpkı geçmiş kavimlerin dediği gibi, şeytanın istediği böyle oluyor işte insanların arasını aça aça. Zaten insanlar Kuran’a uyabilmiş, kendi bilgisini Allah’ın bilgisinin önüne geçirmiş olmasaydı her toplulukta aynı olaylar başa sarmazdı.

“Eğer Ehlikitap, iman edip korunsaydı, onların kötülüklerini mutlaka örter ve kendilerini bol nimetli cennetlere mutlaka sokardık.” (5:65)

“Eğer onlar Tevrat’ı, İncil’i ve kendilerine indirilmiş olanı gerektiği şekilde uygulasalardı elbetteki hem üstlerinden hem ayaklarının altından rızıklanacaklardı. İçlerinde orta yolu izleyen bir topluluk var. Ama onların çoğunluğunun yapmakta olduğu ne kadar da kötü!” (5:66)

“Ey resul! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onun verdiği peygamberlik görevini yerine getirmemiş olursun. Allah seni insanlardan korur. Allah, küfre batmış topluluğa kılavuzluk etmez.” (5:67)

“De ki: “Ey Ehlikitap! Siz, Tevrat’ı, İncil’i ve Rabbinizden size indirileni tam uygulamadıkça hiçbir şey değilsiniz.” Rabbinden sana indirilen, onlardan birçoğunun küfür ve azgınlığını elbette artıracaktır. Küfre batan topluluk için tasalanma artık.” (5:68)


About the Author
Author

Hodnzk

Comments (1)
Leave a reply

Name (required)

Website