Kuran, Nasıl Bir Kitaptır?

Kuran, Nasıl Bir Kitaptır?

Allah, birçok ayette Kuran’ın nasıl bir kitap olduğunu açıklamaktadır. Bu yazıda konuyla ilgili bütün ayetleri incelemeyeceğiz. Sadece çok az bir kısmına değineceğiz. Ayrıca sadece doğrudan Kuran’ın nasıl bir kitap olduğunu değil, dolaylı olarak da Kuran’ın nasıl bir kitap olduğunu aktarmaya çalışacağız. Şimdi bu ayetleri inceleyelim.

Kuran, bütün insanlara bir bildiridir. İlgili ayet şöyledir:

“De ki: ‘Sizi ve ulaştığı herkesi uyarmak için bana bu Kuran vahyedildi.’” (Enam Suresi, 19. Ayet)

Kuran, düşünmeyi emreden bir kitaptır:

“Düşünüp öğüt almaları için vahyi sürekli bir biçimde indirdik.” (Kasas Suresi, 51. Ayet)

Allah, Kuran’ın, akledilerek okunulmasını emretmektedir:

“Ey insanlar, size olan mesajı içeren bir kitabı indirmiş bulunuyoruz. Aklınızı kullanmaz mısınız?” (Enbiya Suresi, 10. Ayet)

Kuran, özenle düşüne düşüne okunması gereken bir kitaptır:

“Kuran’ı özenle düşüne düşüne oku.” (Müzemmil Suresi, 4. Ayet)

Kuran, insanları bilim yapmaya yönelten bir kitaptır. Nitekim, yaşadığı dönemde (973-1048) dünyadaki en iyi bilim insanlarından biri olarak kabul edilen Biruni “Benim bilimle uğraşma sebebim Ali İmran Suresi 191. ayettir” demiştir (Mehdi Golshani, The Holy Qur’an and the Sciences of Nature, Global Scholarly Publications, New York, 2003, s. 154.). İlgili ayet şöyledir:

Onlar ki ayaktayken, otururken ve yanları üzerinde yatarken Allah’ı hatırlarlar, göklerin ve yerin yaratılışı konusunda derinlemesine düşünürler: ‘Rabbimiz, Sen bunları boşuna yaratmadın, Sen yücesin, bizi ateş azabından koru.’” (Ali İmran Suresi, 191. Ayet)

Kuran, insana verilen düşünme yetisini kullanmasını buyurmasının yanı sıra, cahilce davranışların karşısında yer alan bir kitaptır:

“Allah pisliği akıllarını kullanmayanların üzerine yağdırır.” (Yunus Suresi, 100. Ayet)

“Rahman’ın kulları öyle kimselerdir ki yeryüzünde gösterişsizce yürürler. Cahiller kendilerine laf atınca da barış önerirler.” (Furkan Suresi, 63. Ayet)

Kuran, üzerinde düşünülüp öğüt alınması gereken kitaptır:

“Bu; akıl sahiplerinin, ayetlerini düşünüp öğüt almaları için, sana indirdiğimiz kutlu bir Kitap’tır.” (Sad Suresi, 29. Ayet)

Kuran, Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için yol gösterici kitaptır:

“Bu, kuşkusuz, erdemliler için yol gösterici bir kitaptır.” (Bakara Suresi, 2. Ayet)

Kuran, gerçek ile sahteyi ayıran bir kitaptır:

“Bütün insanlığa bir uyarı olsun diye, elçisine, gerçek ile sahteyi ayıran kitabı vahyeden çok Yüce Allah’tır.” (Furkan Suresi, 1. Ayet)

Kuran, çelişki içermeyen bir kitaptır:

“Kuran’ı incelemiyorlar mı? Allah’tan başkasının olsaydı onda birçok çelişki bulacaklardı.” (Nisa Suresi, 82. Ayet)

Kuran, insanları karanlıklardan aydınlığa çıkaran kitaptır:

“Bu, Rabbinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa çıkaran bir kitaptır.” (İbrahim Suresi, 1. Ayet)

Ayrıca, Kuran, bilim yapmak için gereken temelleri vererek bilimsel zihni inşa eden kitaptır. Bu konuda kapsamlı bir çalışma için “Kuran ve Bilimsel Zihnin İnşası” (Caner Taslaman, Enis Doko) kitabını okumanızı tavsiye ederiz.

Allah, din adına içinde her şeyi barındıran Kuran’ı, ayrıntılı kılmıştır. (Ayrıca bu konuyla ilgili bir yazı için tıklayınız: Neden Dinin Tek Kaynağı Kuran’dır? ). İlgili ayet şöyledir:

“Allah, size Kitabı ayrıntılı kılmışken, Allah’ın dışında bir hakem mi arayayım?” (Enam Suresi, 114. Ayet)


About the Author
Author

Editor 3

Leave a reply

Name (required)

Website