Mezheplerin Çelişkilerine 70 Örnek

Mezheplerin Çelişkilerine 70 Örnek

Mezheplerin kendi aralarında nasıl çeliştiklerini aşağıdaki tablolardan görelim ve Allah’ın tek dininin mezhepler aracılığıyla nasıl farklı yapılara dönüştürüldüğünü anlayalım. Bu tablolarda sadece mehlerin kendi arakarındaki çelişkilerine yer veriyoruz, mezheplerin kendi içlerindeki çelişkilerine yer vermiyoruz. Örneğin Hanefi mezhebinin kurucusu Ebu Hanife ile onun talebeleri Ebu Yusuf ve Muhammed’in farklı görüşleri olduğu da kabul edilir ve bunlarda da çelişki çoktur. Bu tablolarda, sadece Sünni dört mezhebin bazı çelişkileri vardır. Şiilikle Sünniliğin ayrılıkları da ayrı bir kitap yazdıracak kadardır. Bu tablolar çelişkilerin ancak az bir kısmını göstermektedir. Mezheplerin tüm çelişkilerini anlatmaya bu kitabın hacmi çok dar gelir. Allah’ın, Kuran dışında herhangi bir kaynaktan dinimizi öğrenmemizi istememiş olması sayesinde bu kargaşanın, bu çelişkilerin içinde boğulmuyoruz.

Siz eğer hâlâ atalarınızdan miras aldığınız mezheplere, sırf atalarınız bunlara iman ettiği için inanıyorsanız, lütfen sunacağımız 70 örneği inceleyip mezhebinizi iyice öğrenin. Öğrendikten sonra ister Kuran’la yetinin, ister bu tabloları uygulayıp bu farkları “rahmet” diye niteleyin. Uyarı bizim, seçim ve sorumluluk sizin.

Mezheplerin Çelişkilerine 70 Örnekli Tablo

KonularHanefiMalikiŞafiHanbeli
1   Ölü hayvanın derisi helal midir?HaramHelalHaramHelal
2   Yılan balığı yemenin hükmü nedir?Helal__Haram
3   Erkeğin kırmızı elbise giymesinin hükmü nedir?MekruhHelalHaramMekruh
4   Erkeğin sarı elbise giymesinin hükmü nedir?HaramHelalHaramHaram
5   Ud, zurna, dümbelek, boru davul çalmak nedir?MekruhHelalHelalHaram
6   Karga eti yemenin hükmü nedir?HaramHelalHaramHaram
7  At eti yemenin hükmü nedir?HaramHelal__
8   Midye yemenin hükmü nedir?HaramHelal__
9  İstiridye yemenin hükmü nedir?HaramHelal__
10 Kırlangıç eti yemenin hükmü nedir?HelalHelalHaramHaram
11 Kartal eti yemenin hükmü nedir?HaramHelalHaramHaram
12 İlk iki rekatta Fatiha okumanın hükmü nedir?VacipFarzFarzFarz
13 Rüku ve secdelerde tespih etmek nedir?Sünnet_SünnetVacip
14 İlk iki rekatta Fatiha’dan sonra sure okumak nedir?VacipMübahSünnetSünnet
15 Vitir namazının hükmü nedir?VacipSünnetSünnetSünnet
16 Tüysüz bir delikanlıya değen erkeğin abdesti bozulur mu?HayırEvetHayırHayır
17 Namazda selam almak abdesti bozar mı?EvetHayır__
18 Namaz kılan kimsenin önünden geçilmesinin haram olduğu mesafe ne kadardır?40 kulaç1 kulaç3 kulaç3 kulaç
19 Namaz içinde unutarak konuşmak namazı bozar mı?EvetHayırHayırEvet
20Namazda “ah” ve “of” demek namazı bozar mı?EvetHayırEvetEvet
21Abdestin farzları kaçtır?4767
22Abdesti belli bir sıra ile almak farz mıdır?HayırHayırEvetEvet
23Abdesti ara vermeksizin almak farz mıdır?HayırEvetHayırEvet
24Abdestin sünnetlerinin sayısı kaçtır?1883020
25Misvak kullanmak sünnet midir?EvetHayırEvetEvet
26Abdestte ellerin, yüzün ve kolların üçer kere yıkanması sünnet midir?EvetHayırEvetEvet
27Abdestte kulaklar kaç defa mesh edilmelidir?1131
28Abdesti bozan şeylerin sayısı kaçtır?12358
29Cinsel organına dokunmak abdesti bozar mı?HayırEvetEvetEvet
30Namazda kahkaha ile gülmek abdesti bozar mı?EvetHayırHayırHayır
31Deve eti yemek ve cenazeyi yıkamak abdesti bozar mı?HayırHayırHayırEvet
32Abdest şüphe ile bozulur mu?HayırHayırHayırEvet
33Kan akması abdesti bozar mı?EvetHayırHayırHayır
34Delikli meshin üzerinden mesh etmek caiz midir?EvetEvetHayırHayır
35Gusül abdesti almayı gerektiren sebeplerin sayısı kaçtır?7456
36Gusül abdestinin farzları kaç tanedir?1153
37Umursamazlıktan veya tembellikten dolayı namaz kılmayanın hükmü nedir?Hapsedi-lir, kanatılana kadar dövülür, öldürülürTevbe etmezse öldürülürÜç gün içinde tevbe etmezse öldürülürÜç gün içinde tevbe etmezse öldürülür
38Ezanın sözleri peşpeşe okunmasa da geçerli olur mu?EvetEvetHayırHayır
39Namazı bitirirken selam vermenin farz olduğu miktar nedir?Farz değildir1 tara-fa vermek farzdır1 tara-fa vermek farzdır2 tarafa vermek farzdır
40Erkeğin avret yeri neresidir?Göbeği ile diz kapağı arasıÖn ve arka uzuvlarıGöbeği ile diz kapağı arasıGöbeği ile diz kapağı arası
41Ölüyü yıkarken ağzına ve burnuna su vermek gerekir mi?HayırEvetEvetHayır
42Cenaze namazı, namaz kılmanın yasak olduğu kaç vakitte kılınmaz?5  3  Her vakitte kılınır3
43Ölü, gömülmek için öldüğü yerden başka bir yere nakledilebilir mi?EvetEvetHayırHayır
44Ramazan orucu için her gün ayrı ayrı niyet etmek şart mıdır?EvetHayırEvetEvet
45Kan aldırmak orucu bozar mı?HayırHayırHayırEvet
46Erkek ve kadının ziynet eşyalarından zekat vermeleri farz mıdır?EvetHayırHayırHayır
47Kâğıt paradan zekat vermek farz mıdır?EvetEvetEvetHayır
49Topraktan çıkan her şey için zekat vermek farz mıdır?EvetHayırHayırHayır
50Balın zekatını vermek farz mıdır?EvetHayırHayırEvet
51Kiralanan veya emanet alınıp ekilen toprağın zekatını vermek farz mıdır?HayırEvetEvetEvet
52Zeytinin zekatını vermek gerekli midir?EvetEvetHayırEvet
53Yem ile beslenen ve çalıştırılan hayvanlardan zekat vermek farz mıdır?HayırEvetHayırHayır
54Koyun ile keçi kaç yaşlarında olursa zekatı farzdır?Koyun 1 Keçi 1Koyun 1 Keçi 1Koyun1 Keçi 2Koyun 1/2 Keçi 2
55Kadın yanında kocası olmadan hacca gidebilir mi?HayırEvetEvetHayır
56Acizlik veya zaruret yüzünden hacca gidemeyen kişinin kendi yerine başkasını göndermesi caiz midir?EvetHayırEvetEvet
57Haccın şartı kaç tanedir?2454
58Şeytan taşlarken atılan taşın cemreye düşmemesi caiz midir?EvetHayırHayırHayır
59İpeğin üzerine oturmak, yaslanmak, yastık olarak kullanmak, duvar örtüsü yapmak haram mıdır?HayırEvetEvetEvet
60Erkek çocuğa ipek giydirmek caiz midir?HayırHayırEvetEvet
61Gümüş ile süslenmiş kaptan su içmek ya da abdest almak caiz midir?EvetHayırHayırHayır
62Sakalı kesmek haram mıdır?EvetEvetHayırEvet
63Tavla oynamak haram mıdır?HayırEvetEvetEvet
64Satranç oynamak haram mıdır?EvetEvetHayırEvet
65Cinsi tecavüzde bulunulan hayvanın hükmü nedir?Öldürü-lür, eti yenmezÖldürül mez, eti yenebilirÖldürül-mez, eti yenebilirÖldürül-mesi gerekir
66Şarap ve diğer sarhoş edici maddelerin içilmesinin cezası kaç değnektir?80804080
67Dinden döndüğü için öldürülen bir kişinin malı mirasçılarına verilebilir mi?EvetHayırHayırHayır
68Dinden dönen kadın öldürülür mü?HayırEvetEvetEvet
69Bir kadının hakimlik yapması caiz midir?EvetHayırHayırHayır
70Köpek necis bir hayvan mıdır?HayırHayırEvetEvet

About the Author
Author

Editor 1

Comments (2)
Leave a reply

Name (required)

Website