İnsan Hiç Düşünmez mi?

İnsan Hiç Düşünmez mi?

İnsan hiç düşünmez mi?

İnsan hiç düşünmez mi neyi vardı ki kaybedip üzülüyor?

İnsan hiç düşünmez mi ne getirdi ki kaybediyor?

İnsan hiç düşünmez mi ne yarattı ki yok oldu?

İnsan hiç düşünmez mi ne aldıysa buradaydı.

Ve insan hiç düşünmez mi ki ne verdiyse buradaydı.

“İnsan, daha önce hiçbir şey değilken kendisini yoktan var ettiğimizi düşünmez mi?” (Meryem Suresi, 67)

“Kendi kendilerine hiç düşünmediler mi ki Allah gökleri, yeri ve aralarındakileri bir amaç için ve belli bir süre için yaratmıştır.” (Rum Suresi, 8)

“İnsana can veren, sonra öldüren sonra tekrar dirilten Allah’tır.” (Hac Suresi, 66)

“Size verilen her şey, bu dünya hayatının malı ve süsüdür. Allah’ın yanında olanlar ise daha iyi ve süreklidir. Düşünmez misiniz?” (Kasas Suresi, 60)

“İnsan başıboş bırakılacağını mı sanıyor?” (Kıyame Suresi, 36)

“Unutmayın ki, göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah’ındır.” (Nur Suresi, 64)

“Her can ölümü tadacaktır.” (Enbiya Suresi, 35)

“İnsan, onu tekrar diriltip kemiklerini yeniden bir araya getiremeyeceğimizi mi sanıyor? Hayır, sandığı gibi değil! Onun parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter.” (Kıyame Suresi, 3-4)

İnsan bir baksın, hangi şeyden yaratıldı?” (Tarık Suresi, 5)

“İnsanı yoktan var eden Allah, sonra ona yeniden can verecektir ve insan sonunda Allah’ın huzuruna getirilecektir.” (Rum Suresi, 11)

“Andolsun akıp giden zamana ki; insan, gerçekten tam bir hüsran içindedir! Ancak inanıp iyi işler yapanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler ziyanda değillerdir.” (Çağ Suresi)

“Bunlar, aklınızdan çıkarmamanız gereken bilgilerdir. Dileyen, Rabbine varan bir yol tutar.” (İnsan Suresi, 29)


About the Author
Author

Editor 2

Leave a reply

Name (required)

Website