Kuran Bize Ne Söylüyor 1 – Zaman Suresi

Kuran Bize Ne Söylüyor 1 – Zaman Suresi

“Kuran Bize Ne Söylüyor” yazı dizisinde kısa surelerin ve bazen ayetlerin bize neler anlattığını Kurani bir perspektife dayalı olarak açıklamaya çalışacağız. İlk olarak Zaman Suresi’ni konu edineceğiz.

Zaman Suresi şu şekildedir:

  1. Akıp gitmekte olan zamana andolsun ki,
  2. İnsan gerçekten ziyandadır!
  3. Ancak inanıp iyi işler yapanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler ziyanda değildir.

Zaman Suresi, sadece 3 ayetten oluşur. Kuran’daki en kısa surelerden biridir.

Zaman Suresi, Kurani perspektife dayalı olarak insanların yaşaması gereken eksiksiz bir hayatın krokisini çiziyor.

Bu sure, temel inanç kavramını, kendi kapsayıcı gerçekliği bağlamında en net ve en özlü bir şekilde aktarmaktadır.

Bu surede, birkaç kelimeyle Kuran’ın anayasası ortaya konulmaktadır.

Bu surede, bu anayasayı benimseyen topluluğun asli nitelikleri de çok özlü bir biçimde sadece tek bir cümlede aktarılmaktadır.

Bu suredeki böyle açık ve çok etkileyici bir üslubu ancak Allah ortaya koymuş olabilir.

Tarihi kaynaklara göre, iki Müslüman ne zaman birbirine veda edip ayrılacak olsa bu sureyi okuyup sonra el sıkışırlardı. İki Müslüman’ın bu davranışı; bu suredeki doktrini tam olarak kabul etmenin, bu inancı korumanın, dindarlığın, gerçeği takip etmenin ve direnme konusunda birbirlerine öğüt verme istekliliğinin göstergesidir. İki Müslüman’ın bu davranışı, aynı zamanda, bu suredeki doktrine göre kurulmuş bir toplumda iyiler olarak kalmak ve bu toplumun temelini korumak için karşılıklı bir anlaşmayı temsil etmektedir.


About the Author
Author

Editor 1

Leave a reply

Name (required)

Website