Kuran’dan Namazın Nasıl Kılınacağı Anlaşılır mı?

Kuran’dan Namazın Nasıl Kılınacağı Anlaşılır mı?

İnsanlara öğüt,hatırlatıcı, yol gösterici (ali-imran 138, yunus 57), ayrıntılı (enam 114),eksiksiz (enam 38),şifa ve rahmet ( İsra 82, neml 77) olarak indirilen Kuran yüzyıllarca  yeterince okunmamış, öğüt alınmamış 7 kat bohçalara sarılıp raflara kaldırılmıştır. Böylece din hurafelere, gelenek göreneklere, mezhepçi zihniyetlere terk edilmiştir. İnsanlar dinin tek kaynağı Kuran’ın yanına mezhepçi zihniyeti temsil eden hadis, icma, kıyas’ı koyarak dini hükümlerde bir (daha&helliip;)
KURAN`DA NAMAZ VAR MIDIR?

KURAN`DA NAMAZ VAR MIDIR?

Son dönemde Kuran ve din üzerine yapılan tartışmalardan biri de Kuran`da namaz ibadetinin olup olmadığı ile ilgili. Bu tartışmada bir grup insan farsça `namaz` kelimesinin Kuran`ın arapça orijinalinde geçmediğinden ve Kuran`da namaz olarak anlaşılan ya da Kuran meallerinde tercüme edilen `salat` kelimesinin dua anlamına geldiğinden hareketle Kuran`da namaz ibadetinin olmadığını sadece Allah`a dua etmekten bahsedildiğini iddia etmekteler. Bu kişilerin bir (daha&helliip;)