DUALARIN SIRRI

Duaların Sırrı Duaların insan üzerindeki olumlu ve yapıcı etkileri bilimsel olarak kanıtlanmasından sonra şimdi de insan beyni üzerinde yapılan araştırmalar insan beyninin, doğuştan yaratıcı inancıyla donatıldığını gösteriyor. Bu bilimsel gerçek Allah’ın varlığını bir kez daha farklı bir konudan ispatlamış oluyor. Neden- sonuç ilişkisine dayalı çalışan beynimiz, yaratılışının bir gereği olarak annesinin rahmine düşüp dünyaya gelmesinden vefatına kadar geçen bu dünya (more…)

HİÇ ALLAH`IN EVLİYASI OLMAYI DİLEDİNİZ Mİ?

Ey Yüce Allah`ım, beni de ermiş evliyalarından kıl. Milyonlarca ermiş evliya sana ulaşmayı diledi ve sen onların ruhlarını kendine ulaştırdın. İşte bende öyle bir evliya olmak istiyorum. Bunu Kuran-ı Kerim`de son derece kolaylaştırmışsın. ” Bir tek talebiniz kafidir, bunun için yapacağınız şey sadece bunu benden dilemektir” diyorsun Yarabbi! İşte diliyorum Yüce Allah`ım. Ben ruhumu sana ulaştırmak ve senin ermiş Evliyan (more…)

Kur`an`daki dualar

Allah Kur’an-ı Kerimin ayetlerinin içerisinde birçok dualara yer vermiş ve kullarının da bu şekilde kendisine dua etmelerini istemiştir. Bazı surelerin tamamı dua iken; bazılarının da ayetlerinin içinde dua niteliği taşıyan cümlelerden oluşmaktadır. Dualardan bazıları Allah’a övgü niteliğini taşırken; bazıları da Allah’tan istememiz gereken şeylerle ilgili her konuyu kapsayarak verilmiş olan dualardır. Dua anlamı içeren ayet ve surelerin tamamı aşağıdadır: Ayetlerin (more…)

Bir serzeniş.. (İMAN EDENLER.. İMAN EDİNİZ!!)

… Ya vedud; Bilirim; bildirdiğin gibi, sen kullarını severek yaratırsın. Sevebilmeleri için de onlara yürekler verirsin. Sen ki o yüreklerin boş kalmaması için binlerce canlıya binlerce sevgi yüklersin. Sen ki severek yarattığın varlığın seni sevmesini istersin. İnsanlar düşünmezler mi? Bizler, sevdiğimiz bir canlının bizi sevmediğinde dünyayı yerle bir etmek isteyecek kadar üzülürüz ve kırılırız. Ama gel gelelim seni kırdığımızı çoğu (more…)

guzel bir DUA!

YA RAB! Bizi kurana aç Kuranı bize aç Aklımızı kurana aç Kuranı aklımıza aç Kalbimizi kurana aç Kuranı kalbimize aç Kuranın manalarını gönlümüze nazil et ya Rabbi Kuranı hayatımıza nazil et ya Rabbi Kuranı aklımıza nazil et ya Rabbi Kuranı sevdamıza nazil et ya Rabbi Kuranı arzumuza nazil et ya Rabbi Kuranı umudumuza nazil et ya Rabbi Kuranı geleceğimize nazil (more…)

ESMA ÜL HÜSNA

1-“Hüvallahü`l-lezi La ilahe illa hu””Allah” O kendinden başka hiç bir ilah bulunmayan tek bir Allah`tır. 2-“er-Rahman”: Esirgeyici, bütün mahlukatına rahmetiyle muamele eden(dünyada) 3-“el-Melik”: Mülkün sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan. 4-“er-Rahim”: Bağışlayıcı, sevdiklerine ve müminlere merhamet eden(ahirette) 5-“el-Kuddüs”: Her türlü eksiklik ve ayıplardan münezzeh olan. 6-“el-Selam”: Her çeşit afet ve kaderlerden emin olan. 7-“el-Mü`min”: Kullarına emniyet veren. Kendinin ve peygamberlerinin (more…)

CEVŞEN

Bütün ümitler sana bağlıdır,   Ümitsizliğe düşürme bizi Bütün ümitler sana bağlıdır, Ümitsizliğe düşürme bizi Ümit ver hepimize, Fazlından fazla fazla ver bize Ey biricik ümidimiz, Senin adaletindir güvendiğimiz, Hiçbir hak senin yanında zayii olmaz, biliriz. Hiçbir suçlu senin adaletinden kaçamaz, eminiz, Zalimlerin katı kalplerine adaletinin korkusunu sal, Ey adaletinden çekindiğimiz Bütün iyilikler sendendir biliriz, Zillete düşürme bizi, perişan etme (more…)

Dua`nın gücü

İnsanın, Yaratıcı ile ilişkisi ibadet vasıtasıyla oluyor. İbadetin özü, daha açık bir deyimle bütün ibadetlerin hedefi, duadır. Dua, müminin silahıdır. Gerçekten yapılan ciddi bilimsel araştırmalar, dua etmenin insanlar üzerinde çok olumlu etkisi olduğunu göstermiştir ve dua etmek hastalar üzerinde kesinlikle iyileştirici bir özellik taşımaktadır. İnsanın Üstün bir güce sığınması ve sadece O’ndan yardım dilemesi insanda doğal olarak şifa etkisi sağlamaktadır. (more…)