İNSANIN YARATILIŞ SEBEP VE SIRRI

“İnsanın yaratılışının sebep ve sırrı, dünyada yemek içmek, mal mülk çocuk ve torun sahibi olmak, makam ve liderlik elde ederek diğer insanlar üzerinde haksızlıklarla baskı kurmak, nefsinin isteklerini ALLAH’ın koydugu sınırlar dışında karşılamaktan ibaret değildir. Ancak yaratanı ve tanrısı olan ALLAH’a karşı kulluk görevlerini yerine getirmek, O’nun emirlerine uyup, yasaklarından sakınmak, nefsini dinin temiz hükümlerine tabi kılarak çizilen sınırlar ve (more…)

PİSLİĞİ YAP ŞEFAATEN MEDET BEKLE

Bazı insanları anlamakta güçlük çekiyorum. Adam hayatı boyunca hiçbir ibadetini yapmamış, Allah`ın yasaklarını hep hiçe saymış sonra kalkmış diyor ki; ahirette peygamberin şefaati beni kurtarır. Allah, cennetine olsun cehenemine olsun kimi göndereceğini kendi bilir biz bununla ilgili birşey söyleyemeyiz. Allah Kuran`da buraya gidenlerin vasıflarını söylüyor. Bizim insanımızda ise peygamberin şefaatiyle ilgili bir beklenti var. O insan ki her türlü pisliği (more…)

GELENEK VE ÇAĞDAŞLIĞIN DİNLE İLGİSİ

Gelenek ve çağdaşlık genelde taban tabana zıt kavramlardır. Bu ikisinin ortak noktası, dinin en büyük düşmanları olmalarıdır. Geleneğin kökü çok güçlüdür, kuvvetini tarihten alır. Gelenek insanların yaşam tarzını oluşturduğundan ondan vazgeçmek öyle sanıldığı gibi kolay değildir. Çünkü insan doğduğu çevreden, içinde bulunduğu ortamdan otomatik olarak etkilenir. Dinde sadece Kuran`a tabii olmayı ve O`nun tek kaynak olduğunu bir hristiyana anlatmak ve (more…)

KENDİMİZİ KİME BEĞENDİRELİM?

İnsanoğlunun en önemli özelliklerinden biri, kendini bir başkasına beğendirme hissidir. Birçoğumuz hayatımız boyunca kendimizi; ailemize, çevremize, öğretmenimize, patronumuza, üstümüze, arkadaşımıza, eşimize beğendirme yarışı içindeyiz. Bunların içinden hangisinin sizi daha çok beğenmesini istersiniz? Ya da hepsi sizi beğense hatta tanımadıklarınız dahi sizi beğense, yaptıklarınıza saygı duysa, biraz daha ütopik olucak ama bütün dünya sizi beğense, takdir etse, saygı duysa, Dünyanın en (more…)

AFFETMEK KISASTAN ÜSTÜNDÜR

Allah, insanlara karşılaştıkları kötülükler, zulüm, işkence,y aralanma hatta öldürülme ile ilgili olarak karşınızdakine aynısı kadarını uygulama ruhsatını vermiştir. Kuran`da birçok ayetinde kısasa kısasla karşılık verileceği söylenmiştir. Bunun yanısıra affetmenin Allah katında daha büyük bir değeri vardır. Tabii inşallah Allah, hepimizi bu olgunluğa ulaşmış müminlerden yapar. Kimse yanlış anlamasın, affetme özelliğine sahip olmak demek pısırık, kabuğuna çekilmiş, tepkisiz mümin olmak demek (more…)

DİNİ GRUPLAR VE MODERNLEŞME ÜZERİNE

Türkiye`deki etkin dini gruplara bakan birisi modernleşmenin bu gruplar üzerindeki açık etkisini kolaylıkla görecektir. Süleymancı, İskenderpaşa, Işık gibi Nakşibendi grupların yanı sıra Nurcu gruplarda da bu etkiyi teşhis etmek kolaydır. Çoğu zaman kendi savundukları öğretilere karşı da olsa bu gruplar kimi zaman fikirlerini yaymak uğruna, kimi zaman etraftan çekindikleri için, kimi zamansa sırf kendi zevkleri için sunni hanefi bilgilerden ayrılmaktadırlar. (more…)

NEYE İNFAK ? NİYE İNFAK ?

İnsanların gözünden kaçan en önemli ibadetlerden birincisidir infak. Allah, Kuran`da defalarca bu konuya değinmişken, insanların bu kadar duyarsız kalmasını anlamıyorum. Bunun nedenlerini birkaç ana başlıkta toplayabiliriz; insan her konuda kendinden üstündekini örnek alırken iş Allah yolunda para harcamaya gelince örnek aldıkları birden değişiyor. “Adamın ne kadar parası var hiç fakire yardım etmiyor” derken, kendine bir kaçış yolu belirliyor. Her an (more…)

DA VINCI`DEN ARTA KALANLAR

Geçenlerde arkadaşlarla Da Vinci filmine gittik. Filmin sanatsal yorumunu yapamam, biraz ağır işliyordu, genelde karanlıktı. Kuran`a ters birşey görmedim. Hristiyanlar filme çok tepki verdiler, kilise bile filme müdahele etti ki bu pek görülmüş bir olay değildir. Bunun nedeni ise, filmde H.z İsa`nın biriyle evlendiği ve soyunun günümüze kadar geldiği söyleniyordu. Olayın ne kadar doğru olup olmadığını bilemeyiz, sonuçta bir iddia. (more…)