Cemaatle Namaz

09. 05. 2011


Selam, bu yazım da cemaatle namaz konusunu gündeme getirmek istiyorum. Yenilikçilerin de gelenekçilerin de birleştiği bir nokta olarak gördüğüm bir konu olması sebebiyle, tesbit ettiğim hususları paylaşacağım…

Salatı Fecr, Salatı Vusta, Salatı İşa, Kur`an da isimleriyle birlikte zikredilen namazlardır. Ama bu namazların hiç birisini cemaatle eda etmemize dair bir Ayet mevcut değildir. Cuma Suresinin dokuz ve onuncu Ayetleri Aynen şöyle der;

Cuma Suresi 9. Ey iman edenler, Cuma günü namaza çağrıldığınız zaman, hemen Allahın Zikrine koşun ve alış verişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.

10. Namazı eda edince, yeryüzüne dağılın ve Allahın lutfundan nasibinizi arayın. Allahı çok Zikredin ki kurtuluşa eresiniz.
Bu iki Ayet cemaatle kılınması gereken bir namazdan bahsetmektedir, bunda hiç şüphe yoktur. Ama Ayet namazın adından bahsetmemektedir!

Bunda da hiç şüphe olmaması gerekmektedir, ama uygulamalara bakacak olursak durum hiç de öyle değildir.

Namazın gününü belirten Allah, niçin adını söylememiştir?Ya da Kur`an da Salatı Cuma diye bir isim var da ben mi göremedim?Elbette bu ikisi değil. De niçin Cuma Namazı denilmektedir?Gelenekçi anlayışın belirlediği bir durum bana göre bu ismi almış olması ve doğru değil!!!

Peki doğrusu nedir?Kur`an da isimleri zikredilmiş 3 vakit namaz da Salatı Fecr ve Salatı İşa Hud Suresi 114. Ayetle vakitleri belirtilmiştir. Ama Bakara Suresi 238 de zikredilen Salatı Vusta vakti bildirilmemiş bir namazdır. Kur`an da bu namazın vaktinin bildirilmemiş olmasından dolayı bunun bir namaz olmadığını söyleyenler bile olmuştur. Ama hiç bir etki altında kalmadan yapılacak bir incelemede karşımıza çıkacak sonuç Kur`an da 3 vakit namazın isimleriyle birlikte zikredildiğini Fecr ve İşa nın vakitlerinin belirtildiğini görmemizi sağlayacaktır.

Nur Suresi 58. Ayette Fecr ve İşa Namazlarının evlerde kılınıyor olmasına kuvvetli deliller olması sebebiyle bu iki namazın cemaatle kılınacağına dair bir Ayetin olmaması bir araya getirildiği zaman, vakti bildirilmemiş olan Vusta Namazının Cuma günü cemeatle kılınacak olması kuvvetli bir ihtimal olarak karşımıza çıkar.

Çünkü Salatı Vusta aynı zaman da Orta Namaz anlamına gelmektedir, kesin bir vakit bildirilmiş olmayışı, vakti bildirilen Fecr ve İşa namazlarının ortasın da ya da sabah ile akşamın arasın da kişiye uygun bir zaman da eda edilmesi gerektiğini gösterir.

Ayrıca Cuma Günü toplu halde namaza çağrı yapılıyor olması ve yapılan bu çağrının mahiyeti hakkında bir bilgi olmayışı, ezanı çağrı olarak belirlemeyi insanlara bırakıldığını gösterir ki, ezanın da vahiyle bir ilişkisinin olmadığının delilidir bu Ayet.

Yapılan bu çağrının vakti bildirilmemiş Vusta Namazı dururken, başka bir isimle anılması bana hiç doğru gelmemektedir. Bana göre Cuma günü cemaatle kılınması emredilen namaz SALATI VUSTA DIR!

Burada anlaşılmasını istediğim konu cemeatle namaz kılmanın Allah tarafından emredildiği tek namaz Cuma günü eda edilen namaz olduğudur. Ve adıda Cuma Namazı değil Salatı Vusta olduğudur.

Elbette iman edenlerin toplu halde namaz kılmalarının önünde hiç bir engel yoktur!İsteyen topluluklar, toplu halde istedikleri kadar namaz kılabilirler, benim itiraz ettiğim konu bunun Allahın emri gibi gösterilmesidir.

Allah Kitabı eksiksiz ve ayrıntılı olarak gönderdiğini net bir şekilde bildirmişken, başkalarının Allahın Kitabın da olmayanları var gibi göstermesine de seyirci kalmak bana göre bir iş değildir.

Birol Çetin

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Comments (2)
 • Avatar

  Gökhan Apr 27 2012 - 13:14 Reply

  Güzel bir konuya değinmişsiniz. Nasıl ki evlenme ile ilgili gereklilikler, namazın kılınışını ve namaz hazırlığını ayetleri bir bütün olarak düşünüp uygulamayı koyuyor isek (çünkü bunlar tek bir ayetten ibaret değil ses tonu ayrı ayette, ruku-secde ayrı, namaz vakitleri ayrı ayette ..), Cuma günü öğlen kılınan namazı da bu şekilde düşünmemiz gereklidir çünkü bir yapı altında ve topluluk halinde namaz kılmaktan bahsediyoruz. Cuma namazına orta namaz diyorlar bu yaz saatiyle 5 gibi yapıyor işte 5 in ortası 3 tür 3 de ikindi dedikleri Kuranda olmayan namaz ama işlerine gelmiyor.

  Namaz kılmamamız gereken yerler bize bildirilmiştir kitaba uyacak olanlar bu hükümlere saygı göstermelidirler. Ben kendi başıma ibadethane de yaptıramam buna gücüm yetmez şimdilik, önemli olan kişilerin kendilerini azaptan kollamalıdır.

  Kurana uyanlar kafirlerin içinde bulunmaz. Sigara yasağına uymayan, devletten vergi kaçıran, gıda teröristi kim varsa namaza katılıyor(diğer zamanlarda pek bir faaliyetlerini göremedim). Maun suresini hatırlarım artık uzak dururum o güruhlardan içlerinden iyi olanlar onları dost edinmeyecektir, namaz kardeşliği diye bir olay yok..

  Anne ve babam da dahil hiç kimseyi eleştirmekten çekinmem. İnsanlar hep kendisini düşünüyor aman para olsun şöyle yapsak diyor hiç bir yardım düşünmüyor, camilerde her hafta yardım toplanıyor etrafta fakir var bu yardımlar ne iştir anlamadım ancak imam ve müezzin atamaya yarıyor ki o da kesin değil ne olduğunu bilene rastlamadım (!)

 • Avatar

  Nagehan Su Jul 17 2012 - 20:44 Reply

  bazıları ”vusta” en iyi anlamına da geldiği için cuma namazıdır dese de ben bu yoruma katılamayacağım, çünkü bakara suresi varken,Cuma suresi yoktu ve cuma namazı daha kılınmıyordu , Cuma suresiyle kılınan cuma namazı sonradan indirilmiş bir suredir kronolojik açıdan mümkün değildir, vustaya cuma namazıdır denmesi.Orta namazı özellikle vurgulama nedeniyse gün içi bir namaz olması nedeniyle insanlar iş-güç-yolculuk yoğunluğu gerekçe göstererek savsaklanmaması için özellikle vurgulanır 238. ayetten bunu anlıyoruz binit üzerinde namaza cevaz vermesiyle görülmektedir.Ayrıca gün içi bu namaz alış-veriş ve ticaret için terkedilmemelidir Nur 24:37 de bu görülmektedir.237. AYET VUSTA NAMAZINI GETİRMİYOR VAROLANI KORUYUN SAVSAKLAMAYIN DİYOR,238. AYETLEDE BUNUN SEYAHAT NEDENİYLE İHMAL EDİLDİĞİNİ GÖRÜYORUZ.RABBİMİZ İSE VAKTİNDE KILINMASI FARZ OLMASI NEDENİYLE BİNİT ÜZERİNDE AMA VAKTİNDE KILMAK ŞARTIYLA RUHSAt VERİYOR,AYRICA CUMA NAMAZI BİNİT ÜZERİNDE KILINMAZ! CUMA SURESİNDE TOPLANIN DEMESİYLE CEMAAT FARZINI GÖRÜYORUZ BU NEDENLE DE VUSTA NAMAZINA CUMA NAMAZI DENMESİ ÇELİŞKİLİDİR, BU NAMAZ FECR VE İŞA ARASI OLAN ÖĞLE NAMAZIDIR DİYE DÜŞÜNÜYORUM HERŞEYİN DOĞRUSUNU ALLAH BİLİR.

Leave a reply

Name (required)

Website