Kur`anda Homoseksüellik… !

Kur`anda Homoseksüellik… !

Evet günümüzde kötü gözle bakılan durumlardan biride homoseksüelliktir. Ne hikmetse bu konu üzerinde konuşan ilim ehli Lut Kavmini örnek gösterirler, ve onların erkekleri tercih ediyor olmalarından dolayı helak edildiğini söyleyerek bu işi yapanlarında helak edileceğini söylerler.

Evet Lut Kavmi azgınlıkları yüzünden helak edildiler erkeklere yaklaşmakta bu azgınlıklarından sadece bir tanesi idi!

Bilindiği gibi Allah, Tevrat, İncil ve Kur`anı indirerek bu Kitaplardan her hangi birine tabi olanların O Kitaba göre hüküm vermelerini emreder. Maide Suresi 43 ten 50. Ayete kadar incelenebilir.

Bu emirler doğrultusunda homoseksüellik için ne deyip ne demiyeceğimizi Kur`ana soralım;

Nisa Suresi 15 ve 16. Ayetler 15. Kadınlarınızdan eşcinsellik/sevicilik yapanlara karşı içinizden dört tanık getirin; eğer tanıklık ederlerse o kadınları, ölüm canlarını alıncaya ya da Allah kendileri için bir yol açıncaya kadar evlerde tutun.

16. Eşcinselliği içinizden iki erkek yaparsa onlara eziyet edin. Bu ikisi tövbe eder, durumlarını düzeltirlerse onlara eziyetten vazgeçin. Allah Tevvâb`dır, tövbeleri çok kabul eder; Rahîm`dir, merhametine sınır yoktur.

Konuyla İlgi iki Ayet gayet açık bir şekilde bu sorumuza cevap veriyor sanırım. Bunun dışında bir şey yapmak yada söylemek hele hele bunu Allahın Dini adına yaptığını söylemek ne demektir?Bunu inananların takdirine bırakıyorum.

Bu yazıyı okuyunca geleceğini tahmin ettiğim bazı yorumlara peşin olarak cevap vermek istiyorum. Nisa Suresi 15. Ayette geçen “Vellati ye`tinel fahişete min nisaikum“Kadınlarınızdan çirkin iş yapanlara karşı, cümlesindeki fahişete kelimesinin zina olarak çevrilmesi yada algılanması doğru değildir. Nur Suresi 2 ve 3 Ayetler zina kelimesinin net bir şekilde geçtiği Ayetlerdir ve 2. ayet zinaya verilecek cezayı açık bir şekilde belirler. Nisa Suresi 15. Ayeti zina olarak çevirmek zina konusunda Allahın iki farklı ceza koyduğunu söylemek olur ki, bu Kur`anda çelişki varmış gibi görülmesine yol açar!!!

Ama kelimeyi bağlamından kaydırmadan, Nisa Suresi 16. Ayetle birlikte ele alarak incelersek, kadın kadına ve erkek erkeğe yapılan cinsel ilişkiyi “fahişete“ çirkin iş olarak anlattığını görürüz.

Ayrıca İsra Suresi 32. Ayet;

Ve la takrabuz zina innehu kane fahişetev ve sae sebîla
Zinaya yaklaşmayın, süphesiz o çirkin bir iş ve ne kötü bir yoldur.
Ayeti inceleyecek olursak zina ve fahişete kelimelerinin farklı manaları olduğunu görmemiz mümkündür. Bana göre fahişete, çirkin iş ana bir başlıktır. Zina, kötü söz söylemek, kötü zan, gıybet, hased, iftira ve benzeri fiiller çirkin iş ana başlığında toplanan alt başlıklardır.

Burada önemli olan Allahın Dinini KUR`AN danmı öğreneceğiz?Yoksa O nun berisinden edinilen ilahlardan mı?

Yazar : Birol Çetin


About the Author
Author

Dini Yazilar

Comments (2)
 • Avatar

  Ali Sep 18 2018 - 17:46 Reply

  Nisa suresi 15 ve 16. Ayetler zina ilr ilgilidir. Escinsellik hakkinda en ufak bir anlam icermez. Lutfen eger bilginiz yok ise fikriniz de olmasin. Allah katinda belki hos gorulmeyen bir durumdur, belki de degildir ama kuran-i kerim den alinti yaparken ayetleri degistirmeyiniz.

 • Avatar

  Yazgı Apr 23 2020 - 00:27 Reply

  15 – Kadınlarınızdan zina edenlere karşı, içinizden dört şahit getirin. Eğer onlar, şahitlik yaparlarsa, bu kadınları, ölüm alıp götürünceye kadar veya Allah onlara bir çıkış yolu açıncaya kadar evlerde hapsedin.

  16 – Sizlerden zina edenlerin her ikisine de eziyet edin. Eğer onlar tevbe edip kendilerini ıslah ederlerse onlardan vazgeçin. Çünkü Allah tevbeleri kabul eden ve çok merhamet edendir.

  Nisa suresi nin ayetlerinde eşcinsellikten bahsetmemiş

Leave a reply

Name (required)

Website