DENİZLERDEKİ AYETLER

Kuran`ı Kerim boyunca Allah`ın varlığı, birliği, ahiretin varlığı, dinle ilgili emir ve yasaklar gibi sıklıkla dikkat çekilen konulardan biri de gerek insanın kendisi ve diğer canlılar gerekse evrendeki oluşumlardır. Allah bunlarla ilgili ayetler aracılığı ile hem kendi varlığına dair işaretler verdiğini belirtir hem de bizlere verdiği nimetlere şükretmemiz için dikkat çeker. Kuran aynı zamanda canlılardaki ve evrendeki bu oluşumlar üzerine düşünmemizi, araştırmalar yapmamızı ister.


Kuran`da bu çerçevede denizlere de çeşitli ayetlerde vurgu yapılır.

12. İki deniz birbirine eşit olmaz. Bu tatlıdır, susuzluğu giderir, içimi hoş ve rahattır; şu tuzludur, acıdır. Ama hepsinden de taze et yersiniz; giyip takınacağınız bir süs çıkarırsınız. Allah`ın lütfünden nasip aramanız ve şükredebilmeniz için, gemilerin denizi yara yara gittiğini görürsün.
35 – Fatır Suresi

Yukarıdaki ayet bize dünyada kimi tatlı kimi tuzlu ve acı çeşitli denizlerin olduğunu belirtiyor. Bunlardan insanların yiyecek temini, süs eşyaları çıkarılması ve ulaşım gibi yollarla nasıl faydalandığını açıklıyor. Bütün bunların 7. Yüzyılda Arabistan`da çölün ortasında yaşayan bir kişi tarafından söylenebilmesi Kuran`ın Allah kelamı olup olmaması açısından gerçekten önemlidir.

41. Zürriyetlerini o dopdolu gemilerde taşımamız da onlar için bir ayettir.
42. Onlar için gemilere benzer, binecekleri başka şeyler de yarattık.
36 – Yasin Suresi

Bu iki ayette Allah bizlere gemiler dışında gemilere benzer ulaşım araçlarından da bahsedilmektedir. Kuran`ın sadece indirildiği döneme değil sonraki yüzyıllara ilişkin böyle bir öngörüde bulunması da çok önemlidir.

Yukarıdaki ayetlerden inananlar olarak çıkarmamız gereken çeşitli sonuçlar bulunmaktadır. Öncelikle Kuran denizlerle ilgili ayetlerde olduğu gibi pek çok ayette canlılardaki ve evrendeki oluşumlara dikkat çeker ve bunların inananlar için delil – ayet -olduğunu ifade eder ve bunları araştırmamızı emreder. Yani bugünkü ifadeyle bilimsel faaliyeti destekler. İnananlar sadece Kuran ayetlerini okumak, anlamakla yükümlü değillerdir; aynı zamanda evrendeki oluşumları ve canlıları araştırmamız da tavsiye edilir. Kuran`da Allah`ın ifade ettiği gibi evrende ve canlılarda Allah`ın varlığına ilişkin pek çok deliller bulunmaktadır. Bunlar hem inananların inancını güçlendirmekte hem de Allah`ın varlığını insanlara anlatmak için deliller oluşturmaktadır.

İkinci olarak canlıların ve evrenin incelenmesi sonucu ulaşacağımız bilimsel sonuçlar Kuran ayetleri ile uyumluluğu ile Kuran`ın Allah`ın kelamı olduğunun anlatılmasını kolaylaştıracaktır. Üçüncü olarak ise canlılardaki ve evrendeki bu deliller inananların Allah`ın verdiği nimetleri daha iyi anlamalarını ve takdir etmelerini sağlamakta ve şükretmelerine vesile olmaktadır.

Yazar : ferhat

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website