Görüntülere Bakışımız

Görüntülere Bakışımız

Doğduğumuz andan itibaren bedenimizde var olan eksiklikler, kusurlar, hayatımız boyunca yaşadığımız olumsuz olaylar, istemediğimiz ve şikâyet ettiğimiz her şey aslında Allah’ın bizler için yarattığı görüntülerdir. Bu görüntüler, dünya hayatına verdiğimiz öneme ve önceliğe göre bize etki eder. Hayatın sadece bu dünya ile sınırlı olduğunu düşünüyorsak, yaşadığımız her olay, hem zihnimizde hem bedenimizde derin izler bırakır. Boşanma, ölüm haberi, sağlık problemleri (more…)
Peygamberlerin Görev ve Sorumluluk Alanı

Peygamberlerin Görev ve Sorumluluk Alanı

Kur’an ayetlerini incelediğimizde yüce Allah’ın ilahi buyruklarını insanlara bildirme yolunun peygamberlik kurumu aracılığı ile olduğu görüyoruz. İnsanlara ulaştırmak istediği mesajlarını yine insanlar arasından seçtiği seçkin kullarına vahyetmekte ve söz konusu bu vahyin insanlara ilan edilip ulaştırılması için peygamberleri memur kılmaktadır. Bu sebeple peygamberlerin dini konulardaki söz ve filleri kendilerine vahyedilen ilahi metinlerin sınırları içindedir. Peygamberimiz Hz. Muhammed’in de dini konulardaki (more…)
Hükmü Yalnız ALLAH Koyar

Hükmü Yalnız ALLAH Koyar

Hükmü Yalnız Allah Koyar. Kitabımız Kuran, Allah tarafından, Peygamberimize, insanlara öğüt, hatırlatıcı , yol gösterici, eksiksiz , ayrıntılı , benzersiz, şifa ve rahmet olarak, birer birer açıklanarak, safhalar halinde, sözlerin en güzeli olarak, doğruyu yanlıştan ayırarak , adaletle hükmetmeyi emrederek, indirildiği toplumun dilinde ( Öğütler anlaşılabilmesi için Arapça) indirilmiştir. Kuranı eksik bulan zihniyet Allah’ın Enam suresi 114. ayette belirttiği “Allah (more…)