Hırsızlık

”Hırsızlık yapan erkek ve kadının,yaptıklarına karşılık Allah’tan bir ceza olarak ellerini kesin.Allah kudret ve üstünlüğün kaynağıdır (Aziz), tüm hikmetlerin kaynağıdır (Hakim). Kim zulmünden sonra tövbe eder,halini düzeltirse kuşkusuz Allah onun tövbesini kabul eder.Allah çok affedici(Gafur), çok merhametlidir (Rahim).”
(5/Maide Suresi Ayet 38-39)

Ayetlerde hırsızlık açık bir şekilde yasaklanmış ve boyutuna göre kimilerince oldukça sert görülebilecek bir ceza ile karşılık bulmuştur.Hırsızlık yapan kişinin elinin kesilmesinin emredilmesi oldukça açık ve net bir ifadedir.Ancak burada önemli olan iki nokta vardır.Birincisi hırsızlığın tanımının doğru bir şekilde yapılması,diğeri ise Kur’an’daki kullanımda elin kesilmesi ifadesinin küçük bir çizik ya da kesikten,koparılmaya kadar geniş bir anlam ifade ediyor olmasıdır.Örnek olarak Yusuf suresinin 31. ve 50. ayetlerinde,hırsızlık yapanın elinin kesilmesinin emredildiği Maide suresi 38. ayetteki aynı fiil yer almakta ve Yusuf suresinden de görüldüğü gibi bir sofra başında otururken Hz. Yusuf’u karşılarında gören kadınlar Hz. Yusuf’un güzelliği karşısında kendilerinden geçmekte ve ellerindeki bıçaklarla farkında olmadan kendi ellerini kopardıkları değil çizik şeklinde küçük yaralar aldıklarıdır.Aynı şekilde Türkçe’deki kullanımı da konunun anlaşılmasını kolaylaştıracaktır.örneğin bir meyveyi soyarken bıçakla elimi kestim dediğimizde kimse bundan elimizin kökünden kopardığımızı anlamaz.Görüldüğü gibi ayetin ifadesi çizerek yara vermekten koparmaya kadar geniş bir anlamı ihtiva etmektedir.Bu cezanın uygulanması noktasında bir tereddüt olmasa da az önce de ifade edildiği gibi hangi durumlarda ne oranda uygulanacağı konu ile ilgili ayrı bir pencere açmaktadır.Çoğu zaman insanların güç yetirebildikleri insanları yargılayabildikleri,ekmek ya da baklava çalan bir çocuğun şiddetle cezalandırma yoluna gidildiği ama binlerce insanın hakkına girerek yolsuzluk yapan bir zenginin görmezden gelindiği hesaba katıldığında bu ölçüyü belirleyebilmek için akıl ve vicdan sahibi olunması ve tam anlamıyla adaleti sağlama endişesinin duyulması gerekir.

Her ne kadar kimi çevreler tarafından insanlık dışı bir uygulama oalrak görülse de esasen bu şekilde hırsızlığın en aza indirileceğine şüphe yoktur.Yaptığı hırsızlık sonucu elinin kesileceği ve insanlar içinde alenen hırsızlığının teşhir edileceğini bilen biri bu kadar koaly bir şekilde insanların mallarına kastedemezçoysa hırsızlık,bırakın ihtiyaç duymak için yapılmasını,adeta bir meslek haline getirilmiş,hatta kimi kişiler için bie heyecan ve zevke dönüştürülmüştür.Ayetler ise açık bir biçimde hırsızlık etmeyi yasaklamakta ve insanların hakkına girilen her türlü yolsuzluk ve usulsüzlüğün be kapsama alınmasını mümkün kılmaktadır.

(NOT:Yazı,Emre Dorman’ın ”Kur’an-ı Kerim’deki Temel Emirler Ve Yasaklar” adlı kitabından alınmıştır.) Selamlar..


About the Author
Author

ayhansulun

Comments (6)
 • Avatar

  metafizik199 Feb 3 2012 - 18:37 Reply

  Kuranı bu bakış açısı ile okuyanlar tarafından İslamiyet in geldiği
  nokta ve ilk uygulayıcıları arap camiasının dünya önündeki
  pozisyonu bu yüzdendir.
  Kuranda Allahın ELinden bahseder. Sizce Allahın ELi
  varmıdır ? Orada kastedilen EL nedir = Kudret , gücü, nedeni

  Benim düşüncem ve yorumum=
  maide suresi Ayet 38 : Yaptıklarına bir karşılık ceza verin fakat
  Allah’tan caydırıcı bir müeyyide olmak üzere hırsız erkek ile hırsız
  kadının ELLERindeki (alışkanlıklarını)KESin.( Yol arayın. İş verin ,
  yardımcı olun manasıdır, onu bu işten vazgeçirecek sebepleri araştırın)
  Allah, mutlak güç sahibidir, hüküm ve
  hikmet sahibidir. ^^Yoksa tefsirciler şöyle
  düşünmüş. Hırsızlar bu işi elleri ile
  yapıyor ve burdada el ve kesme eylemi var
  demekki bu ayet ellerini kesin olmalı.^^

  ve hemen akabindeki ayettede ;

  4. fe inne allâhe : o taktirde muhakkak ki Allâh (c.c.)
  5. yetûbu aleyhi : onun tövbesini kabul eder
  6. inne allâhe : muhakkak ki Allâh (cc.)
  7. gafûrun : mağfiret eden, günahları sevaba çeviren
  8. rahîmun : rahmet eden, rahmet nurunu gönderen dir

  Diyerek çözüm üretmiş tir. Siz elini keserseniz o insanlar
  nasıl affedilmek için yol arıyacaklardır ? Adam tövbe etti el gitti
  ya dilenecek yada işsiz kaldığı için yine çalacak.
  Günümüzde hala bu uygulama vardır ve internette videosunu
  seyrettim ve İnsanlığımdan utandım
  Doğrusunu Allah bilir diyerek aslında Kuran arapçasının
  edebiyatını iyi bilen insanların bu ayetlerdeki yorumu iyi
  değerlendirmeli ve çağ dışı bir uygulamanın olamıyacağını
  insanlara anlatmalıdır.
  Allah geri dönüşü olmayan bir ceza veripte sonra
  dalga geçer gibi Allah tövbeleri kabul eder demez.
  Çünki o ayetlerde GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN CEZA yoktur.

 • Avatar

  Nagehan Su Feb 3 2012 - 23:40 Reply

  Metafizik 199′ a ek olarak Allah suçu misliyle cezalandırmamızı emreder 16:126 Eğer ceza ile karşılık verecekseniz, ancak size yapılan kötülüğün türü ve miktarı ile karşılık verin. Eğer sabrederseniz, elbette ki bu, sabredenler için daha hayırlıdır.”Nitekim bu ayet cezalandırmada genel bir ilkedir.Şöylede düşünebiliriz eğer eller kesildi peki eli olmayan ömrünün
  sonuna kadar ne çalışabilir,ne yemek yiyebilir bu durumda biz suçu mu cezalandırmış oluruz yoksa zulüm mü etmiş oluruz bir insanı bakıma muhtaç kılarak.Halbuki cezalandırmanın amacı ıslah etmektir,Suçu misliyle cezalandırma ilkesine göre öyleyse önce çaldığı malı iade yoksa malın bedelini maddi olarak ödeme bu da yoksa eğer ücretsiz hırsızlık yaptığı kişi ya da kuruma karşı çalışma cezasıdır…El kesme sakındırma yani eğitimle,fırsat eşitliğiyle en son misliyle cezalandırma biçiminde olmalı aksi takdirde hırsızlık derecesi ne olursa olsun çalınan ve yerine konulabilecek,telafi edilecek bedelin yerine ;yerine konamayacak kesilmiş ellerin olması karşılığıyla cezalandırma değil sadece haksız bir zulüm olur ki Allah zulümden münezzehtir.

 • Avatar

  ugur Feb 4 2012 - 12:05 Reply

  metafizik rumuzlu kardeş bütün dünya sizin gibi yorumlamış ceza hukukunda hırsızlığa ceza konmuş kıraldan çok kıralçılar çennette baş köşeyi kapmak için nefislerine zulmedenler ayette yazdığı gibi elbise giymiş kütüklere benziyenler sayesinde müslümanların düştüğü durum ortada ALLAH ilmimizi imanımızı artırsın ben ahireti düşünmeye karşı olmamın sebebi bu bu dünyada ALLAHI düşünürsen ahiretten korkma

 • Avatar

  Temel akcay Feb 7 2012 - 08:36 Reply

  Ves sâriku ves sârikatu faktaû eydiyehumâ cezâen bimâ kesebâ nekâlen minallâh(minallâhi) vallâhu azîzun hakîm(hakîmun).

  Ve, hırsızlık yapan erkek ve kadının yaptıklarına karşılık olmak üzere, Allah’tan bir ceza olarak ellerini kesin. Ve Allah Azîz’dir, Hakîm ‘dir (hüküm ve hikmet sahibidir).

  1. ve es sâriku : ve hırsız (erkek)
  2. ve es sârikatu : ve hırsız (kadın)
  3. fe iktaû : o halde, …olmak üzere kesin
  4. eydiye humâ : ikisinin ellerini
  5. cezâen : ceza, karşılık, bedel olarak
  6. bimâ kesebâ : kazandıklarından, yaptıklarından dolayı
  7. nekâlen : ibret verici, korkunç bir ceza olarak
  8. min Allâhi : Allâh’tan (c.c.)
  9. ve allâhu : ve Allâh (c.c.)
  10. azîzun : azîz, üstün, yüce
  11. hakîmun : hüküm ve hikmet sahibi

  ve yusuf suresi 31. ayet

  1. fe lemmâ : böylece, olduğu zaman
  2. semiat : işitti (kadın)
  3. bi mekrihinne : çekiştirdiklerini, dedikodu yaptıklarını
  4. erselet : gönderdi
  5. ileyhinne : onlara (kadınlara)
  6. ve a’tedet : ve hazırladı
  7. lehunne : onlar (kadınlar) için
  8. mutteke’en : karşılıklı dayanıp oturacak yer
  9. ve âtet : ve verdi
  10. kulle : hepsi
  11. vâhidetin : birine
  12. min hunne : onlardan (kadınlardan)
  13. sikkînen : bir bıçak
  14. ve kâlet ihruc : ve “çık” dedi
  15. aleyhinne : onlara (kadınlara)
  16. fe lemmâ : o zaman, ….. olunca
  17. re’eyne-hu : onu gördüler (kadınlar)
  18. ekberne-hu : onu büyüttüler (çok beğendiler, hayran kaldılar)
  19. ve katta’ne : ve kestiler
  20. eydiye-hunne : (onlar) ellerini
  21. ve kulne : ve dediler
  22. hâşe : hayır
  23. lillâhi (li allâhi) : Allah için
  24. mâ : değildir
  25. hâzâ : bu
  26. beşeren : bir beşer
  27. in hâzâ : bu olsa, olursa
  28. illâ : ancak, sadece
  29. melekun : bir melek
  30. kerîmun : üstün, kerim

  acikca gorulecegi gibi “kesmek ” fiili ayni arapca kelimeyle ifade edilmemistir.
  kadinlarin ellerini kesmesi ” katta’ne”
  hirsizlarin el lerinin kesilmesi” fe iktau ”

  yazida belirtildigi gibi kesmek fiii icin kullanilan kelime ayni degil ,her iki olayda farklidir..

  Rabbim cok Kuran okumayi ve okudugunu dogru anlamayi nasib etsin..

  saygilar
  temel akcay
  07.02.2012

 • Avatar

  Temel akcay Feb 7 2012 - 09:09 Reply

  sayin metafizik199 ,
  lutfen yukaradaki yazimi okuyunuz,
  uzerinde hukum yuruttugunuz ayatlerin arapcalari mevcuttur..

  siz yazinizda ” ellerini kesin” den “aliskanliklarini kesin” kast ediliyor diyorsunuz.

  oysaki arapca metin incelendiginde (yukaridaki yazimda), Rahmanin ” kadinlar ellrini kestiler “derken ve “hirsizlarin ellerini kesin ” derken “ellerini ” kelimesini ayni arapa sozcukle kullandigini goruyoruz..”eydiye- hunne”
  o halde acikca goruluyorki her iki ayette de eller kast edilmistir..birinde eller digerinde aliskanliklar degil…
  Kuran uzerinde hukum verirken ve ayetlere anlam yuklerken cok daha dikkatli olmaliyiz diye dusunuyorum..ozellikle cok ince bir cizgide anlam arastiriyorsaniz,mutlaka arapca orijinalinden kelime ve harf karsilastiriniz..cunku cogu zaman meal yazanlar kelimeden cikardiklari ve kendi anladiklari anlami yukluyorlar…bu tur calismalarda arapca metinin altina turkcesini yazarak calismak dogru olur( kelime kelime turkce ile eslestirmek)..boylece mealcilerin kendilerinden ekledikleri ( ifade etmek icin)ama kuranda olmayan kelimelri algilamis olursunuz..

  Elbette en dogrusunu en iyi Rabbim bilir..

  Rabbim cok kuran okumayi ve okudugunu dogru anlamayi nasib etsin…

  saygilar
  temel akcay
  07.02.2012

 • Avatar

  metafizik199 Feb 7 2012 - 19:33 Reply

  Temel kardeş. sadece bir ayeti örnek almışsınız.
  Kuran Allahında elinden bahseder : Allahın eli varmıdır ?
  Oradaki el = Güç kuvvet anlamındadır.
  Âyette geçen أيد – eyd sözcüğü, يَد – ye sözcüğünün çoğulu
  olabileceği gibi, أيَدَ -eyede filinden tekil mastar ve isim de olabilir.
  ( Sâd Sûresinin 17, Zâriyât Sûresinin 47, Sâd Sûresinin 45. Âyetleri)
  Tekil olduğu ve eyede fiilinden geldiği kabul edilirse sözcük.
  “kuvvet” anlamına gelir. Yedsözcüğünün çoğulu olduğu kabul edilirse
  sözcük, “eller” [üç ve daha fazla el] anlamını ifade eder. Hırsızın ikiden
  fazla eli olmadığına göre, buradaki “eller” sözcüğü, mecazî olarak
  anlaşılmalıdır. Bu sözcük, yedullâh [Allah’ın eli] şeklinde de birçok
  Âyette geçmektedir. Allah’ın eli olmadığından, buralarda da sözcük,
  mecazî anlamıyla kabul edilmelidir.
  Yed sözcüğü mecazen, “kuvvet, zenginlik, iktidar, saltanat, nimet,
  yay, elle yapılan işlerin tümü” anlamında kullanılır.
  Anlaşılan o ki, O ikisinin ellerini kesin ifadesi,
  “onların hırsızlık yapma güçlerini, gerekçelerini ortadan kaldırın”
  anlamındadır. Burada kesme işini, – Yûsuf Sûresinin 31. Âyetinin delâletiyle
  – elinde bir iz bırakmak üzere kesme şeklinde yorumlamaya gerek
  olmadığı gibi, Âyetin metni de buna izin vermez.
  Sizinde dediğiniz gibi = Rabbim cok kuran okumayi ve okudugunu
  dogru anlamayi nasib etsin… tek bir şeye takılmadan araştırın derim bende.

Leave a reply

Name (required)

Website